Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Mijloacelor Fixe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 116 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati
1.1 Date de identificare
1.2 Scurt istoric
1.3 Colaboratori externi
1.4 Obiect de activitate
1.5 Structura capitalului social
1.6 Structura organizatorica
1.7 Scurta analiza a evolutiei firmei pe baza indicatorilor calculati pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere
Cap. II) Locul si rolul mijloacelor fixe în activitatea firmei
2.1 Delimitari si structuri privind imobilizarile
2.2 Mijloacele fixe: prezentarea notiunilor
2.3 Clasificarea si codificarea mijloacelor fixe
2.4 Evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe
2.5 Deprecieri ale mijloacelor fixe
2.6 Mijloacele fixe în lucrari de normalizare contabila internationala. Litera si spiritul normei IAS 16 ,,Terenuri si mijloace fixe
Cap. III) Organizarea sistemului informational-contabil si instrumentarea contabila a operatiunilor privind mijloacele fixe la S.C. ICMRS S.A.
3.1 Subsistemul conturilor de mijloace fixe
3.2 Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii mijloacelor fixe
3.3 Elaborarea nomenclatorului documentelor primare si organizarea evidentei operative a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
3.4 Organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
3.5 Organizarea contabilitatii sintetice a mijloacelor fixe
3.6 Instrumentarea contabila a operatiunilor privind mijloacele fixe
3.7 Monografie contabila de reflectare a principalelor operatiuni privind mijloacele fixe
Cap. IV) Analiza mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
4.1 Analiza dinamicii, structurii si starii mijloacelor fixe
4.2 Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe
Cap. V) Prezentarea sistemului informatic de evidenta a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
5.1 Prezentarea resurselor hard si soft ale S.C. ICMRS S.A.
5.2 Scurta descriere a unui program de contabilitate generala la S.C. ICMRS S.A.
5.3 Prezentarea programului informatic de evidenta a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
Concluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati

1.1)Date de identificare

Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni (S.A.), societate comerciala deschisa si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu statutul propriu.

Sediul societatii este in România, localitatea Galati, Soseaua Smârdan, nr.1, cod 6200, telefon 0236-453108, fax 0236-462108, telex 0236-473220, e-mail: icmrs@icmrsg.ro .

1.2)Scurt istoric

Întreprinderea de Constructii, Montaje si Reparatii Siderurgice Galati, din care provine S.C. ICMRS S.A. Galati, a fost înfiintata la 08.07.1960, iar începutul efectiv al activitatii a fost la 01.10.1960, în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, ca antreprenor general pentru construirea si punerea in functiune a obiectivelor de pe platforma Combinatului Siderurgic Galati C.S. SIDEX S.A.), calitate în care a realizat cu forte proprii 90-95% din valoarea lucrarilor de constructii, instalatii si montaje, executând toata gama de lucrari, de la sapaturi si fundatii, pâna la lucrarile complexe de automatizare, reglaj si punere în functiune, realizat în trei mari etape succesive: etapa de 3 milioane tone de otel pe an la nivelul anilor 1968-1970, etapa de 6,3 milioane tone otel pe an la nivelul anilor 1974-1976 si etapa finala corespunzatoare unei capacitati de 10 milioane tone pe an în perioada 1982-1985.

Cu o experienta de 40 de ani în domeniu, ICMRS S.A. Galati a ajuns în prezent una din cele mai mari societati de constructii-montaj din România si cea mai mare societate specializata in executia si punerea în functiune a capacitatilor de productie specifice siderurgiei si metalurgiei feroase din tara, oferind un set complet de servicii în domeniul constructiilor civile si industriale, de la studii de fezabilitate pâna la punerea în functiune instalatiilor.

În anul 1991, prin H.G.R. nr. 29 din 14.01.1991, societatea se reorganizeaza prin transformarea integrala a Întreprinderii de Constructii, Montaje si Reparatii Siderurgice în S.C. ICMRS S.A. Galati.

Întreprinderea a executat si pus în functiune pe Platforma Combinatului Siderurgic o serie de obiective si capacitati de productie, cum sunt :

- furnalele de 1700 , 2700 , 3500 mc si instalatii de desulfurare a fontei;

- laminoare la cald si la rece pentru semifabricate, tabla groasa si tabla subtire;

- otelariile L.D. cu convertizoare, otelarii electrice si instalatii de tratare pentru oteluri speciale;

- instalatii de turnare continua a otelului;

- baterii de cocsificare cu sectiile pregatitoare si chimice de valorificare a subproduselor;

- fabrici de var si blocuri dolomitice;

- fabrici de aglomerare a minereurilor;

- instalatii (laminor) de tevi sudate pâna la 1420 mm;

- fabrici de oxigen si gaze inerte;

- turnatorii de otel, fonta si neferoase;

- ateliere de prelucrari mecanice, tratamente termice si întretinere mecanica si electrica;

- retele si statii termoenergetice si electrice;

- retele si statii de alimentari cu apa si canalizare;

- drumuri, cai ferate si statii uzinale;

- lucrari de reparatii capitale, anuale si de întretinere pentru obiective si capacitati din specificul de activitate.

De asemeni, la Combinatul Metalurgic Tulcea, s-au realizat lucrari de reparatii capitale, curente si de întretinere, precum si alte investitii în municipiul Tulcea.

Totodata, la Combinatul Siderurgic Calarasi, au fost realizate lucrari de investitii la Otelaria cu convertizoare de 150 tone si turnare continua aferenta, precum si la Laminorul de profile grele, semifabricate si sina cai ferate.

Deosebit de obiectivele de pe platforma C.S. SIDEX S.A. Galati, societatea a realizat lucrari social-culturale, de locuinte si agrozootehnice în municipiul si judetul Galati, cum sunt:

- sala de sport cu 200 locuri;

- popicarie si bazin olimpic de înot;

- patinoar artificial;

- piete agroalimentare;

- teren de fotbal cu 18000 locuri;

- sala acoperita cu doua terenuri de tenis;

- extinderea gospodariei de apa a municipiului Galati;

- 1200 apartamente;

- 8 camine de nefamilisti cu aproape 2400 locuri;

- 720 locuri în gradinite;

- 200 locuri în crese etc.

În calitate de constructor si furnizor general intern a montat o fabrica de aglomerare a minereurilor si o instalatie automata de culbutare a vagoanelor la Combinatul Siderurgic din Eissenhuttenstadt si doua cuptoare adânci la firma Maxhutte din Salzfeld Germania, precum si o estacada cu pod rulant în portul Reni Ucraina.

Societatea este atractiva pentru privatizare , fiind inclusa de fostul F.P.S. în lista nr.17, categoria a 3-a pentru care procesul de privatizare se realizeaza prin negociere directa cu investitor preselectionat.

Dupa publicarea listei în presa, s-au parcurs urmatoarele etape :

Fisiere in arhiva (8):

 • Contabilitatea Mijloacelor Fixe
  • Bibliografie.doc
  • Cap 1.doc
  • Cap 2.doc
  • Cap 3.doc
  • Cap 4.doc
  • Cap 5.doc
  • ConcluziiPropuneri.doc
  • Cuprins.doc