Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 41619
Mărime: 373.59KB (arhivat)
Publicat de: July M.
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati
 2. 1.1 Date de identificare
 3. 1.2 Scurt istoric
 4. 1.3 Colaboratori externi
 5. 1.4 Obiect de activitate
 6. 1.5 Structura capitalului social
 7. 1.6 Structura organizatorica
 8. 1.7 Scurta analiza a evolutiei firmei pe baza indicatorilor calculati pe baza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere
 9. Cap. II) Locul si rolul mijloacelor fixe în activitatea firmei
 10. 2.1 Delimitari si structuri privind imobilizarile
 11. 2.2 Mijloacele fixe: prezentarea notiunilor
 12. 2.3 Clasificarea si codificarea mijloacelor fixe
 13. 2.4 Evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe
 14. 2.5 Deprecieri ale mijloacelor fixe
 15. 2.6 Mijloacele fixe în lucrari de normalizare contabila internationala. Litera si spiritul normei IAS 16 ,,Terenuri si mijloace fixe
 16. Cap. III) Organizarea sistemului informational-contabil si instrumentarea contabila a operatiunilor privind mijloacele fixe la S.C. ICMRS S.A.
 17. 3.1 Subsistemul conturilor de mijloace fixe
 18. 3.2 Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii mijloacelor fixe
 19. 3.3 Elaborarea nomenclatorului documentelor primare si organizarea evidentei operative a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
 20. 3.4 Organizarea contabilitatii analitice a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
 21. 3.5 Organizarea contabilitatii sintetice a mijloacelor fixe
 22. 3.6 Instrumentarea contabila a operatiunilor privind mijloacele fixe
 23. 3.7 Monografie contabila de reflectare a principalelor operatiuni privind mijloacele fixe
 24. Cap. IV) Analiza mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
 25. 4.1 Analiza dinamicii, structurii si starii mijloacelor fixe
 26. 4.2 Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe
 27. Cap. V) Prezentarea sistemului informatic de evidenta a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
 28. 5.1 Prezentarea resurselor hard si soft ale S.C. ICMRS S.A.
 29. 5.2 Scurta descriere a unui program de contabilitate generala la S.C. ICMRS S.A.
 30. 5.3 Prezentarea programului informatic de evidenta a mijloacelor fixe la S.C. ICMRS S.A.
 31. Concluzii si propuneri
 32. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati

1.1)Date de identificare

Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica româna, având forma juridica de societate pe actiuni (S.A.), societate comerciala deschisa si îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu statutul propriu.

Sediul societatii este in România, localitatea Galati, Soseaua Smârdan, nr.1, cod 6200, telefon 0236-453108, fax 0236-462108, telex 0236-473220, e-mail: icmrs@icmrsg.ro .

1.2)Scurt istoric

Întreprinderea de Constructii, Montaje si Reparatii Siderurgice Galati, din care provine S.C. ICMRS S.A. Galati, a fost înfiintata la 08.07.1960, iar începutul efectiv al activitatii a fost la 01.10.1960, în subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, ca antreprenor general pentru construirea si punerea in functiune a obiectivelor de pe platforma Combinatului Siderurgic Galati C.S. SIDEX S.A.), calitate în care a realizat cu forte proprii 90-95% din valoarea lucrarilor de constructii, instalatii si montaje, executând toata gama de lucrari, de la sapaturi si fundatii, pâna la lucrarile complexe de automatizare, reglaj si punere în functiune, realizat în trei mari etape succesive: etapa de 3 milioane tone de otel pe an la nivelul anilor 1968-1970, etapa de 6,3 milioane tone otel pe an la nivelul anilor 1974-1976 si etapa finala corespunzatoare unei capacitati de 10 milioane tone pe an în perioada 1982-1985.

Cu o experienta de 40 de ani în domeniu, ICMRS S.A. Galati a ajuns în prezent una din cele mai mari societati de constructii-montaj din România si cea mai mare societate specializata in executia si punerea în functiune a capacitatilor de productie specifice siderurgiei si metalurgiei feroase din tara, oferind un set complet de servicii în domeniul constructiilor civile si industriale, de la studii de fezabilitate pâna la punerea în functiune instalatiilor.

În anul 1991, prin H.G.R. nr. 29 din 14.01.1991, societatea se reorganizeaza prin transformarea integrala a Întreprinderii de Constructii, Montaje si Reparatii Siderurgice în S.C. ICMRS S.A. Galati.

Întreprinderea a executat si pus în functiune pe Platforma Combinatului Siderurgic o serie de obiective si capacitati de productie, cum sunt :

- furnalele de 1700 , 2700 , 3500 mc si instalatii de desulfurare a fontei;

- laminoare la cald si la rece pentru semifabricate, tabla groasa si tabla subtire;

- otelariile L.D. cu convertizoare, otelarii electrice si instalatii de tratare pentru oteluri speciale;

- instalatii de turnare continua a otelului;

- baterii de cocsificare cu sectiile pregatitoare si chimice de valorificare a subproduselor;

- fabrici de var si blocuri dolomitice;

- fabrici de aglomerare a minereurilor;

- instalatii (laminor) de tevi sudate pâna la 1420 mm;

- fabrici de oxigen si gaze inerte;

- turnatorii de otel, fonta si neferoase;

- ateliere de prelucrari mecanice, tratamente termice si întretinere mecanica si electrica;

- retele si statii termoenergetice si electrice;

- retele si statii de alimentari cu apa si canalizare;

- drumuri, cai ferate si statii uzinale;

- lucrari de reparatii capitale, anuale si de întretinere pentru obiective si capacitati din specificul de activitate.

De asemeni, la Combinatul Metalurgic Tulcea, s-au realizat lucrari de reparatii capitale, curente si de întretinere, precum si alte investitii în municipiul Tulcea.

Totodata, la Combinatul Siderurgic Calarasi, au fost realizate lucrari de investitii la Otelaria cu convertizoare de 150 tone si turnare continua aferenta, precum si la Laminorul de profile grele, semifabricate si sina cai ferate.

Deosebit de obiectivele de pe platforma C.S. SIDEX S.A. Galati, societatea a realizat lucrari social-culturale, de locuinte si agrozootehnice în municipiul si judetul Galati, cum sunt:

- sala de sport cu 200 locuri;

- popicarie si bazin olimpic de înot;

- patinoar artificial;

- piete agroalimentare;

- teren de fotbal cu 18000 locuri;

- sala acoperita cu doua terenuri de tenis;

- extinderea gospodariei de apa a municipiului Galati;

- 1200 apartamente;

- 8 camine de nefamilisti cu aproape 2400 locuri;

- 720 locuri în gradinite;

- 200 locuri în crese etc.

În calitate de constructor si furnizor general intern a montat o fabrica de aglomerare a minereurilor si o instalatie automata de culbutare a vagoanelor la Combinatul Siderurgic din Eissenhuttenstadt si doua cuptoare adânci la firma Maxhutte din Salzfeld Germania, precum si o estacada cu pod rulant în portul Reni Ucraina.

Societatea este atractiva pentru privatizare , fiind inclusa de fostul F.P.S. în lista nr.17, categoria a 3-a pentru care procesul de privatizare se realizeaza prin negociere directa cu investitor preselectionat.

Dupa publicarea listei în presa, s-au parcurs urmatoarele etape :

Preview document

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 1
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 2
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 3
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 4
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 5
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 6
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 7
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 8
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 9
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 10
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 11
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 12
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 13
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 14
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 15
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 16
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 17
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 18
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 19
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 20
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 21
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 22
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 23
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 24
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 25
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 26
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 27
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 28
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 29
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 30
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 31
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 32
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 33
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 34
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 35
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 36
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 37
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 38
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 39
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 40
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 41
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 42
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 43
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 44
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 45
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 46
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 47
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 48
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 49
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 50
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 51
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 52
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 53
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 54
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 55
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 56
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 57
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 58
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 59
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 60
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 61
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 62
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 63
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 64
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 65
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 66
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 67
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 68
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 69
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 70
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 71
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 72
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 73
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 74
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 75
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 76
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 77
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 78
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 79
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 80
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 81
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 82
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 83
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 84
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 85
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 86
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 87
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 88
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 89
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 90
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 91
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 92
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 93
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 94
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 95
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 96
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 97
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 98
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 99
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 100
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 101
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 102
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 103
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 104
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 105
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 106
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 107
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 108
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 109
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 110
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 111
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 112
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 113
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 114
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 115
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Mijloacelor Fixe
  • Bibliografie.doc
  • Cap 1.doc
  • Cap 2.doc
  • Cap 3.doc
  • Cap 4.doc
  • Cap 5.doc
  • ConcluziiPropuneri.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Monografie Contabilă

OPERATII ECONOMICE În cursul exercitiului au avut loc urmatoarele operatii: 1. Achizitie de materiale consumabile la costul de achizitie de 200...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Activele imobilizate sunt acele active care nu sunt clasificate în categoria activelor curente. Reglementările contabile din România definesc...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea decontărilor în numerar și prin conturile de la bănci - SC Hesper SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. HESPER S.A. 1.1 PREZENTAREA S.C. “HESPER ” S.A. S.C. “HESPER ” S.A. este amplasata în municipiul...

Contabilitate Financiară

1. CONTABILITATEA CAPITALURILOR PERMANENTE 1.1. Definitii proprii capitalurilor În sensul cel mai larg capitalul este unul din factorii de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

1.1.IMPORTANŢA ŞI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI. Administraţia publică, în orice societate , fie ea clasică , fie...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și deprecierii acestora la SC

CAP. I DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA S.C. POMFRUCT S.A. BAIA MARE S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1999, prin...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Ai nevoie de altceva?