Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 17064
Mărime: 88.70KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cusmaunsa Natalia

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3-6
 2. CAPITOLUL I. Mijloacele fixe. Clasificarea si evaluarea acestora.
 3. 1.1. Notiunea si clasificarea mijloacelor fixe 7-9
 4. 1.2. Evaluarea initiala si ulterioara a mijloacelor fixe 10-11
 5. 1.3. Sarcinile si rolul contabilitatii mijloacelor fixe 12-13
 6. CAPITOLUL II. Contabilitatea mijloacelor fixe.
 7. 2.1. Contabilitatea intrarilor de mijloace fixe 14-25
 8. 2.2. Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe 26-37
 9. 2.3. Contabilitatea reparatiei si a modernizarii mijloacelor fixe 38-44
 10. 2.4. Contabilitatea scoaterii din uz a mijloacelor fixe 45-52
 11. CAPITOLUL III. Analiza asigurarii si eficientei utilizarii mijloacelor fixe.
 12. 3.1. Analiza dinamicii, structurii si starii functionale a mijloacelor fixe 53-58
 13. 3.2. Analiza eficientei utilizarii mijloacelor fixe 59-63
 14. 3.3. Analiza folosirii masinilor si utilajului si calculul influentei
 15. factorilor ce tin de asigurarea si utilizarea mijloacelor fixe
 16. la devierea volumului productiei fabricate 64-66
 17. ÎNCHEIERE 67-68
 18. BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara cresterea esentiala al rolului evidentei si controlului.

În prezent toate întreprinderile indiferent de tipul de proprietate si subordonare sunt obligate de Legea contabilitatii sa duca evidenta contabila a patrimoniului si obligatiunilor economice conform legislatiei în vigoare.

Evidenta contabila reprezinta reflectarea completa, neîntrerupta, concordanta activitatii economice al întreprinderii în baza documentelor.

Reflectarea completa necesita evidenta obligatorie a patrimoniului, a tuturor tipurilor de stocuri de productie, cheltuielilor, mijloacelor banesti, fondurilor, datoriilor întreprinderii s.a.

Neîntreruperea (în timp) cere supravegherea continua si înscrieri în documente a faptelor ce au avut loc la întreprindere privind miscarea tuturor activelor si pasivelor, veniturilor si cheltuielilor.

Concordanta activitatii economice în evidenta contabila este aratata prin interdependenta factorilor ce au avut loc. De exemplu, dupa achitarea (în numerar) din casa a salariului lucratorilor sa micsorat nu numai datoria întreprinderii fata de ei, dar si numerarul mijloacelor banesti în casierie. Folosirea la timp si obiectiv a acestor trei conditii a evidentei permite colectivului oricarei întreprinderi a duce gospodaria econom, rational fara a comite cheltuieli neproductive, pierderi si rebut în productie, permanent sa caute rezerve de productie, sa micsoreze costul productiei, sa majoreze venitul.

Sarcinile principale ale evidentei contabile sunt:

- formarea completa a informatiei veridice privind procesele gospodaresti si rezultatele activitatii întreprinderii, de care are nevoie pentru conducerea operativa, pentru folosirea acestei informatii de catre organele bancare si fiscale, de investitori, furnizori, creditori si de catre alte organizatii cointeresate.;

- asigurarea controlului asupra numerarului si miscarii patrimoniului, folosirii rationale a resurselor de productie în conformitate cu normativele aprobate;

- depistarea la timp a evenimentelor negative în activitatea financiar-economica;

- depistarea rezervelor interne de productie si folosirea eficienta a lor;

În ultimii ani în metodologia si organizarea evidentei contabile la întreprinderile Republicii Moldova au avut loc mari schimbari. Întreprinderile elaboreaza politica sa de contabilitate, de sinestatator determinând metode concrete, forme de a duce si organiza evidenta contabila reiesind din regulamentele în vigoare. Întreprinderilor li se ofera dreptul în alegerea metodelor de evaluare a stocurilor de productie, metodelor de calcul a costului de productie, metodelor de calcul a uzurii si amortizarii.

O influenta deosebita asupra productiei eficiente, calitatii lucrarilor si rezultatelor activitatii financiar-economice a întreprinderii o au mijloacele fixe.

În scopul analizei mai profunde a existentei si miscarii mijloacelor fixe vom utiliza datele Combinatului de produse alcoolice „AROMA” din or. Chisinau.

Combinatului de produse alcoolice „AROMA” a fost format prin ordinul Ministerul Viticulturii si Vinificatiei al R.S.S.M. nr. 242 din 22 august 1983, activeaza în baza Legii Republicii Moldova despre întreprinderile de stat nr. 147 – XIII din 16 iunie 1994, Regulamentului Consiliului Administrativ aprobat prin H.G.R.M. nr. 700 din 20 octombrie 1994.

1. Fondatorul Combinatului de produse alcoolice „AROMA” este Ministerul Agriculturii si Administratiei al Republicii Moldova. Sediul Combinatului se afla în or. Chisinau, str. T. Ciorba, 38. Marimea sectorului de pamânt este de 58 mii m2.

Combinatului de produse alcoolice „AROMA” este una din cele mai mari întreprinderi de producere a vinurilor si divinurilor din Republica Moldova. Sfera principala de activitate este:

Preview document

Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 1
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 2
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 3
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 4
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 5
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 6
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 7
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 8
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 9
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 10
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 11
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 12
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 13
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 14
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 15
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 16
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 17
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 18
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 19
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 20
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 21
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 22
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 23
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 24
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 25
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 26
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 27
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 28
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 29
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 30
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 31
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 32
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 33
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 34
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 35
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 36
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 37
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 38
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 39
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 40
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 41
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 42
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 43
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 44
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 45
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 46
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 47
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 48
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 49
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 50
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 51
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 52
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 53
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 54
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 55
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 56
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 57
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 58
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 59
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 60
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 61
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 62
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 63
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 64
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 65
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 66
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 67
Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Analiza Mediului de Marketing pentru SC Termic SRL

INTRODUCERE Performanţele întreprinderii sunt determinate, în mare parte, de adoptarea unei viziuni integratoare asupra evoluţiei şi modalităţilor...

Raționalizarea activității de aprovizionare cu mărfuri materii prime și materiale la SC Golden Kebab SRL

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE CU MARFURI, MATERII PRIME SI MATERIALE Activitatea de aprovizionare este...

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Analiza-diagnostic în Turismul Rural

INTRODUCERE Studiul realităţii economice impune un demers specific care să integreze viziunea clasică, bazată pe cunoaşterea relaţiilor de...

Conținutul activelor imobilizate ale întreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Analiza utilizării imobilizărilor corporale la SC Oltina Impex Prod Com SRL

Cuvânt înainte Motto: ,,Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul viitorului, în...

Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud

Diagnosticul juridic al S.C Prebet S.A Aiud A. Denumirea, sediul firmei, forma juridică, capitalul social şi modul de constituire a societăţii...

Analiza managerială la SC Butan Gas SA

1. DATE GENERALE ŞI DE IDENTIFICARE A SOCIETĂŢII COMERCIALE 1.Denumirea S.C.BUTAN GAS ROMANIA S.A 2.Sediul societăţii Bucuresti, str. Coralilor...

Ai nevoie de altceva?