Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 19 fisiere doc de 110 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L - TÂRGU- JIU.
1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L –Târgu-Jiu .
1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. NAMAF S.R.L-Târgu-Jiu .
2. EVIDENŢA ANALITICĂ A MIJLOACELOR FIXE.
2.1. Conţinutul şi structura mijloacelor fixe.
2.2. Organizarea sistemului de documente şi a evidenţei operative a
mijloacelor fixe .
2.3. Organizarea contabilităţii analitice a mijloacelor fixe .
3. CONTABILITATEA SINTETICĂ A MIJLOACELOR FIXE.
3.1. Sistemul de conturi utilizat pentru evidenţa mijloacelor fixe.
3.2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice privind intrările de mijloace fixe.
3.3. Operaţii economice privind ieşirea de mijloace fixe.
3.4. Organizarea contabilităţii operaţiunilor de leasing.
3.4.1. Caracteristicile operaţiunilor de leasing operaţional şi leasing financiar.
3.4.2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţonal.
3.4.3. Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar.
3.5. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice privind mijloacele fixe închiriate.
4. CONTABILITATEA AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE.
4.1. Descrierea procesului de amortizare.
4.2. Metode de amortizare.
4.3. Operaţii economice privind amortizarea mijloacelor fixe.
4.4. Monografie contabilă privind mijloacele fixe la S.C. NAMAF S.R.L-Târgu-Jiu.
4.5. Concluzii şi propuneri.
ANEXE.
BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU

1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu

Denumirea societăţii este Societatea Comercială „NAMAF” S.R.L, persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.

Societatea a fost înmatriculată sub numărul de înregistrare J18/1366/1994 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj.

În prezent S.C NAMAF S.R.L. are codul de înregistrare fiscală: 6374918 şi atributul fiscal R, fiind plătitoare de TVA.

Sediul societăţii este în România, jud. Gorj, mun. Tg-Jiu, strada Aleea Argeş, bl. 5, sc.A, ap. 12. Sediul va putea fi schimbat şi în alte localităţi din România.

Durata societăţii este nelimitată, începând de la data înregistrării societăţii la Registrul Comerţului, şi apariţie în Monitorul Oficial, partea a II-a.

Societatea SC NAMAF SRL are un singur asociat Mateoniu Ana.

Societatea are ca obiective principale:

- comercializarea cu amănuntul prin magazine specializate;

- producţie şi alimentaţie publică;

- achiziţie de produse de la diverşi agenţi economici cu capital privat şi de stat;

- operaţiuni de import-export cu diverse bunuri materiale;

Capitalul social este de 300 lei, vărsat integral în numerar şi împărţit în 30 de părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, subscris după cum urmează: 100 lei la înfiinţarea societăţii, iar diferenţa a fost depusă ulterior.

Din data de 07.11.2003 se modifică actul constitutiv al S.C NAMAF S.R.L actualizându-se obiectul principal de activitate conform CAEN REV 1 – domenii declarate: 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; 012 Creşterea animalelor; 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 158 Fabricarea altor produse alimentare, 503 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule, 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.; 525 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, 553 Restaurante; 554 Baruri, 602 Alte transporturi terestre; 950 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare.

Societatea este administrată de Mateoniu Ana al cărui mandat este nelimitat.

Obligaţiile şi raspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi la cele special părevăzute de Legea nr. 31/1990, şi în plus are următoarele obligaţii: angajează şi concediază personalul societăţii, stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului, aprobă încheierea de contracte de închiriere, rezolvă orice alte probleme care privesc conducerea operativă a societăţii.

1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. NAMAF S.R.L. Tg-Jiu

S.C. NAMAF S.R.L. este o societate comercială cu capital integral privat ce desfăşoară o activitate în sfera comerţului cu amănuntul şi realizeazat o cifră de afaceri de peste 300.000lei , în perioada analizată, având un număr de 11 salariaţi.

Normele contabile româneşti au reglementat în concordanţă cu legislaţia ţării (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu directivele europene) situaţiile financiare anuale.

Fisiere in arhiva (19):

 • 12.doc
 • 14.doc
 • 15.doc
 • 16.doc
 • anexa 1.doc
 • anexa 10.doc
 • anexa 11..doc
 • Anexa 13.doc
 • Anexa 2.doc
 • anexa 3.doc
 • anexa 4.doc
 • anexa 5.doc
 • anexa 6.doc
 • anexa 7.doc
 • anexa 8.doc
 • anexa 9.doc
 • bibliografie1.doc
 • CUPRINS1.doc
 • Mij.fixe.doc