Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 19 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 22016
Mărime: 209.48KB (arhivat)
Publicat de: Radu Savin
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L - TÂRGU- JIU.
 2. 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L –Târgu-Jiu .
 3. 1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. NAMAF S.R.L-Târgu-Jiu .
 4. 2. EVIDENŢA ANALITICĂ A MIJLOACELOR FIXE.
 5. 2.1. Conţinutul şi structura mijloacelor fixe.
 6. 2.2. Organizarea sistemului de documente şi a evidenţei operative a
 7. mijloacelor fixe .
 8. 2.3. Organizarea contabilităţii analitice a mijloacelor fixe .
 9. 3. CONTABILITATEA SINTETICĂ A MIJLOACELOR FIXE.
 10. 3.1. Sistemul de conturi utilizat pentru evidenţa mijloacelor fixe.
 11. 3.2. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice privind intrările de mijloace fixe.
 12. 3.3. Operaţii economice privind ieşirea de mijloace fixe.
 13. 3.4. Organizarea contabilităţii operaţiunilor de leasing.
 14. 3.4.1. Caracteristicile operaţiunilor de leasing operaţional şi leasing financiar.
 15. 3.4.2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing operaţonal.
 16. 3.4.3. Contabilitatea operaţiunilor de leasing financiar.
 17. 3.5. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice privind mijloacele fixe închiriate.
 18. 4. CONTABILITATEA AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE.
 19. 4.1. Descrierea procesului de amortizare.
 20. 4.2. Metode de amortizare.
 21. 4.3. Operaţii economice privind amortizarea mijloacelor fixe.
 22. 4.4. Monografie contabilă privind mijloacele fixe la S.C. NAMAF S.R.L-Târgu-Jiu.
 23. 4.5. Concluzii şi propuneri.
 24. ANEXE.
 25. BIBLIOGRAFIE.

Extras din proiect

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU

1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu

Denumirea societăţii este Societatea Comercială „NAMAF” S.R.L, persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.

Societatea a fost înmatriculată sub numărul de înregistrare J18/1366/1994 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Gorj.

În prezent S.C NAMAF S.R.L. are codul de înregistrare fiscală: 6374918 şi atributul fiscal R, fiind plătitoare de TVA.

Sediul societăţii este în România, jud. Gorj, mun. Tg-Jiu, strada Aleea Argeş, bl. 5, sc.A, ap. 12. Sediul va putea fi schimbat şi în alte localităţi din România.

Durata societăţii este nelimitată, începând de la data înregistrării societăţii la Registrul Comerţului, şi apariţie în Monitorul Oficial, partea a II-a.

Societatea SC NAMAF SRL are un singur asociat Mateoniu Ana.

Societatea are ca obiective principale:

- comercializarea cu amănuntul prin magazine specializate;

- producţie şi alimentaţie publică;

- achiziţie de produse de la diverşi agenţi economici cu capital privat şi de stat;

- operaţiuni de import-export cu diverse bunuri materiale;

Capitalul social este de 300 lei, vărsat integral în numerar şi împărţit în 30 de părţi sociale în valoare de 10 lei fiecare, subscris după cum urmează: 100 lei la înfiinţarea societăţii, iar diferenţa a fost depusă ulterior.

Din data de 07.11.2003 se modifică actul constitutiv al S.C NAMAF S.R.L actualizându-se obiectul principal de activitate conform CAEN REV 1 – domenii declarate: 011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; 012 Creşterea animalelor; 153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor, 158 Fabricarea altor produse alimentare, 503 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule, 521 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, 524 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate, al altor produse n.c.a.; 525 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, 553 Restaurante; 554 Baruri, 602 Alte transporturi terestre; 950 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare.

Societatea este administrată de Mateoniu Ana al cărui mandat este nelimitat.

Obligaţiile şi raspunderea administratorului sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi la cele special părevăzute de Legea nr. 31/1990, şi în plus are următoarele obligaţii: angajează şi concediază personalul societăţii, stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului, aprobă încheierea de contracte de închiriere, rezolvă orice alte probleme care privesc conducerea operativă a societăţii.

1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. NAMAF S.R.L. Tg-Jiu

S.C. NAMAF S.R.L. este o societate comercială cu capital integral privat ce desfăşoară o activitate în sfera comerţului cu amănuntul şi realizeazat o cifră de afaceri de peste 300.000lei , în perioada analizată, având un număr de 11 salariaţi.

Normele contabile româneşti au reglementat în concordanţă cu legislaţia ţării (Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile cu directivele europene) situaţiile financiare anuale.

Preview document

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 1
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 2
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 3
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 4
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 5
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 6
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 7
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 8
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 9
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 10
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 11
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 12
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 13
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 14
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 15
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 16
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 17
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 18
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 19
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 20
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 21
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 22
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 23
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 24
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 25
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 26
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 27
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 28
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 29
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 30
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 31
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 32
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 33
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 34
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 35
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 36
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 37
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 38
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 39
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 40
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 41
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 42
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 43
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 44
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 45
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 46
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 47
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 48
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 49
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 50
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 51
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 52
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 53
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 54
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 55
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 56
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 57
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 58
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 59
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 60
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 61
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 62
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 63
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 64
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 65
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 66
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 67
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 68
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 69
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 70
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 71
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 72
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 73
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 74
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 75
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 76
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 77
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 78
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 79
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 80
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 81
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 82
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 83
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 84
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 85
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 86
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 87
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 88
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 89
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 90
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 91
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 92
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 93
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 94
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 95
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 96
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 97
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 98
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 99
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 100
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 101
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 102
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 103
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 104
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 105
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 106
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 107
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 108
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 109
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 110
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 111
Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz - Pagina 112

Conținut arhivă zip

 • 12.doc
 • 14.doc
 • 15.doc
 • 16.doc
 • anexa 1.doc
 • anexa 10.doc
 • anexa 11..doc
 • Anexa 13.doc
 • Anexa 2.doc
 • anexa 3.doc
 • anexa 4.doc
 • anexa 5.doc
 • anexa 6.doc
 • anexa 7.doc
 • anexa 8.doc
 • anexa 9.doc
 • bibliografie1.doc
 • CUPRINS1.doc
 • Mij.fixe.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L. 1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing Rǎdăcinile...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Monografie contabilă - SC Sabimpex Prod SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I PREZENTAREA ENTITATII PATRIMONIALE 1.1.DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII S.C. SABIMPEX PROD S.R.L. este o persoană...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Monografie contabilă

1.Descrierea notelor contabile La 1.05.2005 se infiinteaza o societatea pe actiuni “SC.ADECO”.Capitalul este impartit in 2000 de actiuni,O actiune...

Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate - SC Elmoberom SA

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII “ELMOBEROM” S.A. I.1. SCURT ISTORIC Societatea comerciala “Elmoberom” S.A. este înmatriculata...

Monografie Contabilă privind Capitalurile

Exemplul 1 În vederea constituirii S.C. „DIO” S.R.L. conform contractului şi statutului societăţii se subscrie un capital social de 20.000.000 lei...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Studiu privind organizarea contabilității imobilizărilor corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Analiza utilizării imobilizărilor corporale la SC Oltina Impex Prod Com SRL

Cuvânt înainte Motto: ,,Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul viitorului, în...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Ai nevoie de altceva?