Contabilitatea Obtinerii, Stocarii si Vanzarii Produselor Finite

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Obtinerii, Stocarii si Vanzarii Produselor Finite.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

ARGUMENT

Contabilitatea în evolutia sa a parcurs o linie ascendenta , trecând succesiv de la simplu la complex, de la formele rudimentare la forme superioare, definindu-si treptat obiectul de studiu si metodele de realizare ale acestuia.

Necesitatea contabilitatii averii a aparut si s-a manifestat diferit pe treptele de dezvoltare a societatilor umane, baza constituindu-o dorinta de a cunoaste si comensura valoarea bunurilor posedate de persoane fizice si juridice, atât sub aspectul existentei si starii acestora , cât si sub aspectul schimburilor de proprietate. Evolutia tehnicii contabile este legata de evolutia societatii.

Astazi, în viata cotidiana socotim mereu. Într-un anumit gen de memorie consemnam veniturile realizate, determinam cheltuielile necesare pentru desfasurarea oricarei actiuni mai importante. Plecarea într-un concediu, achizitia sau constructia unei locuinte, cumpararea unui autoturism etc. solicita deopotriva dimensionarea corecta a costului estimat în corelatie directa cu resursele financiare acoperitoare. Dincolo de aceste observatii, un fapt se impune a fi mentionat. O anumita valenta a contabilitatii a patruns discret si ireversibil în viata noastra. Altfel spus, devenim contabili chiar daca explicit nu o recunoastem. Contabilitatea nu se reduce numai la un calcul propriu-zis si cu atât mai putin la o numarare sau socotire. Le presupune însa pe amândoua.

Într-o lume aflata într-un razboi discret dar permanent cu propriile-i resurse, performanta manageriala devine esentiala. Toate unitatile patrimoniale precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant sunt obligate prin Legea nr 82/ 1991 sa-si organizeze contabilitatea proprie.

Astfel contabilitatea este principala sursa de informatii la nivelul întreprinderii. Deciziile luate în procesul decizional de conducere au la baza informatiile contabile furnizate în cea mai mare parte de contabilitatea de gestiune.

Compartimentul contabilitate este organul de lucru al firmei care urmareste reflectarea în expresie baneasca a bunurilor materiale si imobiliare, inclusiv solul, bogatiile naturale si alte bunuri cu caracter economic, disponibilitatile banesti , titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatii, precum si miscarile si modificarile intervenite în urma operatiunilor patrimoniale efectuate, a cheltuielilor , veniturilor si rezultatelor obtinute de acestea.

Principalul compartiment al societatii este cel financiar-contabil, iar între acesta si celelalte compartimente sau servicii ale unitatii exista strânse legaturi de interdependenta, acestea asigurând o posibilitate de informare mai rapida si mai corecta asupra cheltuielilor de productie, desfacerii produselor si altor operatiuni si miscari ce au loc în cursul exercitiilor financiare.

Unul dintre compartimente este cel de aprovizionare-stocuri ce poate fi organizat ca serviciu sau birou potrivit normelor unitare de structura pentru unitatile economice prevazute în decretul 162/1973. În exercitarea atributiilor ce-i revin, conlucreaza si cu alte compartimente .

Acesta asigura aprovizionarea cu produse finite si marfuri precum si cu materiale auxiliare , în care scop face calcule privind necesarul de aprovizionat.

Adapteaza planul de aprovizionare în functie de nevoi. Emite comenzi la furnizor si încheie cu acesta contracte.

Organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a produselor contractate si aprovizionate, ia masuri pentru trimiterea de delegati la furnizori în vederea receptiei produselor.

Tine evidenta produselor finite. De la sectiile de fabricatie contabilul primeste rapoartele de productie si notele de predare a productiei catre magazie si face intrarea lor dupa rapoarte , iar iesirea, dupa note de predare.

La sfârsitul lunii realizeaza un centralizator cu cantitatea fabricata si predata la magazie. Datele ajung centralizate la contabilul care tine evidenta produselor finite în 10 zile si acesta realizeaza pe baza centralizatorului notele contabile.

De la magazie se pot primi si avize de expeditie ca urmare a materiilor prime vândute.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Obtinerii, Stocarii si Vanzarii Produselor Finite.doc