Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 79 în total
Cuvinte : 32598
Mărime: 171.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

Contabilitatea comerţului exterior necesitate şi specificitate 1

1.1. Comerţul exterior- Definire,fundamentare,rol 1

1.2. Trăsăturile economico-financiare ale activităţii de comerţ exterior 2

1.3. Modalităţi de realizare a tranzacţilor de comerţ exterior 3

1.3.1. Exportul direct 3

1.3.2. Intermediari 5

1.3.3. Comercianţii 7

1.3.4. Case de comerţ 7

1.4. Aspecte specifice ale organizării contabilităţii în întreprinderile de

comerţ exterior 8

1.5. Exportul ca formă de internaţionalizare a afacerii 10

1.6. Conduita de export a firmelor 13

1.7. Organizaţia mondială a comerţului – rol, funcţii şi organizare 15

Cap.2. Tehnici şi modalităţi de plată folosite în contabilitatea de

comerţ exterior 21

2.1. Acreditivul documentar 21

2.2. Dispoziţia de plată valutară externă (DPVE) 24

2.3. Alte tehnici şi modalităţi de plată folosite în contabilitatea

de comerţ exterior 24 2.3.1. Ordinul de plată(Viramentul) 24

2.3.2. Cecul 25

2.3.3. Cambia 26

2.3.4. Biletul la ordin 26

2.4. Contractul comercial în comerţul internaţional 27

2.5. Documente nonfinanciar-contabile necesare la export 30

Cap.3. Principalele operaţiuni de export 31

3.1. Stocarea şi pregătirea mărfurilor pentru livrarea la export 31

3.1.1. Aprovizionare-stocare 31

3.1.2. Ambalare şi Marcare 32

3.2. Metode şi uzanţe de asigurare a calităţii mărfurilor la nivelul

întreprinderii exportatoare 33

3.3. Operaţiunile de expediţii,transport,internaţional şi asigurare a mărfurilor 34

3.4. Vămuirea mărfurilor 35

3.5. Recunoaşterea, evaluarea şi tratamentele contabile la exportul

de mărfuri 37

Cap.4. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor la întreprinderi

comerciale de export 43

4.1. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu 43

4.1.1. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu

cu încasare la vedere 44

4.1.2. Contabilitatea exportului de mărfuri pe cont propriu pe

credit comercial 49

4.1.3. Contabilitatea provizioanelor specifice exportului de mărfuri pe

cont propriu 55

4.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în comision 56

4.2.1. Contabilitatea exportului de mărfuri în comision cu

încasare la vedere 56

4.2.2. Contabilitatea exportului de mărfuri în comision pe

credit comercial 58

4.3. Derularea comerţului exterior de mărfuri prin intermediari 59

4.4. Operaţiunea de prelucrare în Lohn 59

4.5. Operaţii de comerţ exterior în contrapartidă 60

4.6. Derularea tranzacţiilor de export pierdut 60

Cap. 5 Studiu de caz la SC STAYL SA privind exportul de mărfuri

pe cont propriu, cu încasare la vedere 62

Concluzii şi propuneri 72

Bibliografie 74

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR

NECESITATE ŞI SPECIFICITATE

1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL

Comerţul exterior este una din ramurile principale ale economiei naţionale şi cuprinde atât operaţiile de import/export cu bunuri şi servicii, cât şi activităţile de cooperare tehnico-ştiinţifică cu străinătatea. Importul şi respectiv exportul de bunuri şi servicii contribuie la realizarea Produsului Intern Brut, iar raportul dintre aceste componente influenţează în sens pozitiv sau negativ creşterea economică generală.

Comerţul exterior¹ este o ramură distinctă a unei economii naţionale care cuprinde operaţiunile comerciale sau de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică în raporturile cu străinătatea privind vânzarea-cumpărarea de mărfuri, lucrări, servicii, licenţe, consignaţia sau depozitul, reprezentarea sau comisionul, operaţiunile financiare, asigurările, turismul şi, în general, orice acte sau fapte de comerţ.

Potrivit acestei definiţii, comerţul exterior cuprinde două componente de

bază:

1. Operaţiunile comerciale internaţionale reprezintă o formă de interdependenţă între întreprinderi şi economiile naţionale în sfera comercializării şi includ:

– comerţul internaţional cu mărfuri, care este format, la rândul său, din:

– exportul de mărfuri care cuprinde totalitatea operaţiunilor comerciale prin care o ţară vinde unei alte ţări o parte din mărfurile produse sau prelucrate;

– importul de mărfuri care cuprinde totalitatea operaţiunilor comerciale prin care o ţară cumpără mărfuri din alte ţări în vederea satisfacerii consumului productiv şi neproductiv.

– comerţul internaţional cu servicii comerciale, numit şi comerţ invizibil, care cuprinde serviciile conexe operaţiunilor de export-import (transporturile, asigurările, licenţele), turismul internaţional;

– operaţiunile comerciale combinate, respectiv reexportul, compensaţiile, switch-ul, prelucrarea în lohn, operaţiunile de perfecţionare etc., adică tehnicile utilizate pentru facilitarea schimburilor şi valorificarea oportunităţilor de profit comercial.

2. Alianţele şi cooperările internaţionale reprezintă o formă dezvoltată a legăturilor economice dintre state în vederea realizării unei strategii comune, durabile, în domenii diferite de activitate. Raţiunile care stau la baza acestor legături pleacă de la existenţa unor interese comune, complementaritate tehnologică, exploatarea eficientă a competenţelor şi resurselor proprii.

Principalele forme de alianţe şi cooperări internaţionale sunt următoarele:

– cooperările pe baze contractuale, în care pot fi incluse contractele de licenţă, franşizarea, subcontractarea etc., toate constituind forme de transfer internaţional

de tehnologie de producţie (licenţierea, subcontractarea) sau de comercializare;

1 Vişan, D., Contabilitatea în comerţul exterior, Ediţia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 13

2 Popa, I., „Tranzacţii de comerţ exterior”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pag. 13

1

– alianţe strategice sub fomă de asociaţii, consorţii etc. pentru construirea de obiective în comun, livrări la cheie, consulting engineering etc.;

– cooperarea instituţionalizată, reprezentată de societăţile mixte.

1.2. TRĂSĂTURILE ECONOMICO–FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ EXTERIOR

Activitatea de comerţ exterior este caracterizată de anumite trăsături specifice datorită mediului în care întreprinderea este nevoită să acţioneze, şi anume pieţele externe.

Principalele trăsături economico-financiare ale activităţii de comerţ exterior sunt3:

1. Caracterul economic al activităţii, concretizat în derularea unui circuit de fonduri materiale şi băneşti generatoare de rezultate economico-financiare. Activitatea de comerţ exterior contribuie la crearea şi sporirea venitului naţional al ţării;

2. Interferenţa factorilor naţionali cu cei internaţionali, caracterizată prin existenţa elementelor de extraneitate în cadrul raporturilor economico-financiare cum ar fi subiecţii de drept aparţinând unor legislaţii naţionale diferite. În acest caz, relaţiile de comerţ exterior ies parţial sau total de sub jurisdicţia internă a unui stat şi se completează cu uzanţele şi normele dreptului internaţional sau cu normele de drept civil ori comercial ale unui alt stat.

Preview document

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 1
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 2
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 3
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 4
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 5
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 6
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 7
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 8
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 9
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 10
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 11
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 12
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 13
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 14
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 15
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 16
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 17
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 18
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 19
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 20
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 21
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 22
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 23
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 24
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 25
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 26
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 27
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 28
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 29
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 30
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 31
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 32
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 33
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 34
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 35
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 36
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 37
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 38
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 39
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 40
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 41
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 42
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 43
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 44
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 45
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 46
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 47
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 48
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 49
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 50
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 51
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 52
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 53
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 54
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 55
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 56
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 57
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 58
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 59
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 60
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 61
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 62
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 63
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 64
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 65
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 66
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 67
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 68
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 69
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 70
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 71
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 72
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 73
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 74
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 75
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 76
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 77
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 78
Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor de Export in Comertul Exterior.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza tranzacțiilor în valută și a operațiunilor contabile

INTRODUCERE O întreprindere exercită în două moduri activitățiile sale în străinătate. Ea poate să realizeze tranzacții în monede străine sau...

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Organizarea evidenței operative și evidenței contabile

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în...

Contabilitatea unei firme de comerț exterior - Distribution San Jose SRL

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI ASUPRA CONŢINUTULUI ŞI ROLULUI COMERTULUI EXTERIOR 1.1. Comerţul exterior – definire, fundamentare, rol Comerţul...

Contabilitatea Efectelor Comerciale

ARGUMENT Efectele comerciale reprezinta titluri de valoare, negociabile pe termen scurt sau imediat, care atesta, dupa caz, datorii – creante în...

Contabilizarea Investițiilor Financiare

CAPITOLUL I. PREMIZE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII INVESTITIILOR FINANCIARE 1.1. Noţiuni privind investiţiile şi clasificarea acestora...

Contabilitatea internațională de comerț exterior

Introducere Tranzactiile de comert exterior reprezinta o componenta a sferei afacerilor sau tranzactiilor internationale în raport cu care se...

Contabilitatea Trezoreriei

Stiinta reprezinta bunul cel mai de pret al omenirii.Civilizatia contemporana este, de fapt, rezultatul acestui ,,tezaur inestimabil, acumulat de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Acordarea și Garantarea Creditelor pentru Exporturi și Importuri de Către Eximbank România

CAP. 1 Banca de Export-Import a României (Eximbank SA) Banca de Export-Import a României (Eximbank) s-a înfiinţat în anul 1992 în vederea...

Contabilitatea întreprinderilor de comerț exterior

Capitolul I. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA DE COMERŢ EXTERIOR 1.1. Consideraţii generale cu privire ia reglementările contabile...

Contabilitate Import Export

INTRODUCERE Actualitatea temei. Inscrierea Republicii Moldova în procesul de integrare europeana a condus la o crestere mult mai dinamica a...

Aspecte juridice și financiare generate de creanțele și datoriile unei societăți

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Influența Modificării Cursurilor Monedelor Străine asupra Informației Financiare

CAPITOLUL I: AMPRETA DREPTULUI ASUPRA COMERTU-LUI INTERNATIONAL 1.1. Importanta si definitia dreptului comertului international Importanta...

Organizarea Contabilității Importului de Mărfuri

INTRODUCERE Potrivit conceptului de dezvoltare durabilă a societăţii, comerţul are o importanţă strategică pentru dezvoltarea echilibrată şi...

SC Terom SA Iași

1.1.1.Misiunea Suntem o firma nationala, cu traditie, care contribuie la imbunatatirea confortului dumneavoastra prin oferirea unei game variate...

Ai nevoie de altceva?