Contabilitatea operațiunilor de trezorerie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6180
Mărime: 95.15KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1 Evoluția partucularităților contabile românești, cu particularizare pe trezorerie 4

1.1. Din 1991 până în 2001 4

1.1. Din 2005 până în prezent 7

Capitolul 2. Prezentarea generală a entității ROMEDO SALV S.R.L. 9

2.1. Scurt istoric 9

2.2. Structura organizatorică 10

2.3. Organizarea contabilității și conducerea compartimentului financiar-contabil 11

2.4. Studiul principalilor indicatori economico-financiari 13

Capitolul 3. Contabilitatea operațiunilor de trezorerie 17

3.1. Investițiile financiare pe termen scurt 17

3.1.1. Contabilitatea acțiunilor deținute la entitățile afiliate 17

3.1.2. Contabilitatea obligațiunilor emise și răscumpărate 18

3.1.3. Contabilitatea obligațiunilor emise de alte societăți 19

3.2. Decontările prin conturile bancare 20

3.2.1. Contabilitatea decontărilor prin conturile curente și dobânzile aferente 20

3.2.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt 21

3.3. Contabilitatea operațiunilor de încasări și plăți în numerar și a altor valori 22

3.3.1. Contabilitatea decontărilor în numerar 22

3.4. Contabilitatea acreditivelor si avansurilor de trezorerie 23

3.4.1. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind acreditivele 23

3.4.2. Contabilitatea avansurilor de trezorerie 24

3.5. Contabilitatea viramentelor interne 25

3.6. Contabilitatea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 26

Bibliografie 28

Extras din document

Introducere

Contabilitatea a avut și încă mai are un statut controversat. Detestată de unii, apreciată de alții, știința contabilității este considerată indispensabilă pentru o gestiune eficientă a resurselor ți un management performant al activităților dintr-o entitate, grup de societăți, economie națională, grup de națiuni și, de ce nu, la nivel internațional. Contabilitatea a evoluat progresiv de la statutul de artă, la cel de tehnică, limbaj, joc social, pentru a fi considerată actualmente o veritabilă știință a gestiunii și afacerilor.

În capitolul 1 am prezentat, pe scurt, evoluția cadrului normativ din 1991 până în prezent. În cel de-al doilea capitol am prezentat cateva noțiuni importante despre entitatea Romedo Salv SRL. Iar in cel de-al treilea capitol am prezentat monografia contabilă pentru operațiunile de trezorerie din cadrul entității.

Capitolul 1 Evoluția partucularităților contabile românești, cu particularizare pe trezorerie

1.1. Din 1991 până în 2001

În România, conceptul de cash-flow se regăsește în legislația financiară, în anexa II/3 la Normele pentru aplicarea O.G.R. 13/1995, aprobate prin H.G. 127/1995 unde este reprezentată structura tabloului fluxului de numerar (cash-flow), flux care se descompune astfel:

- Disponibilul la începutul perioadei

- Profitul net (pierdere)

- Rezerve și provizioane

- Creșteri de capital

- Împrumuturi pe termen mediu și lung

- Creșteri de active fixe

- Creșteri de active financiare

- Variația capitalului de lucru

- Disponibil la sfârșitul perioadei

În ultimii 10 ani s-a simțit nevoia includerii în situațiile financiare a unui document care să prezinte gradul în care diferitele activități ale intreprinderii degajă fluxuri de numerar, respectiv excedente sau deficite de numerar.

Situația fluxurilor de numerar, a apărut prima data în cadrul piețelor internaționale de capital (burse de valori) ca un document obligatoriu de raportare, și pe urmă a fost preluat de către Standardele Internaționale de Contabilitate.

Directiva a IV-a a Uniunii Europene nu prevede raportarea unui astfel de document, tot mai multe intreprinderi multinaționale europene elaborează si raportează această situație în cadrul situațiilor financiare.

Odată cu demararea programului de armonizare contabila, situația fluxurilor de numerar devine document obligatoriu de raportare. Noua reglementare OMFP 94/2001, aduce o serie de clasificări, stabilind și modalitățile de prezentare.

Acest document are o importanță foarte mare, astfel încât IASC a elaborat un standard separat IAS 7 „Situția fluxurilor de numerar” care intră în vigoare în anul 1997.

Importanța fluxurilor de numerar rezultă cel puțin din următoarele motive:

o cash-flow-ul atunci când este utilizat impreună cu celelalte situații financiare, permite utilizatorilor să evalueze schimbările activului net al firmei;

o cash-flow-ul permite utilizatorilor să evalueze structura financiară, lichiditatea și solvabilitatea firmei;

o cash-flow-ul permite evaluarea capacității unei firme de a modifica valorile și scadențarul fluxurilor de trezorerie pentru a se adapta schimbărilor de circumstanțe și oportunități;

Bibliografie

1. Toma, C., Managementul contabilității financiare, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2012

2. Istrate, C., Intoducere în contabilitate, Ed. Polirom, Iași

3. Munteanu, V., Munteanu, M., Zuca, Șt., Contabilitatea financiară a intreprinderii, Volumul 2, Ed. Sylvi, București, 2001

4. Feleagă, N., Ionașcu, I., Contabilitate financiară, Vol. al III-lea, Ed. Economică, București, 1993

5. Paraschivescu, D-M., Radu, F., Patrașcu, L., Contabilitate financiară aprofundată, Ed. Tehnopress, Iași, 2011

6. Săcărin, M., Contabilitate aprofundată, Ed. Economică, București, 2004

7. Legea contabilității nr.82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 265/27 decembrie 1991

8. H.G. nr.704 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii contabilității, publicat în Monitorul Oficial României nr. 303 bis/22 decembrie 2003

9. OMF nr.403 din 22 aprilie 1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999

10. OMFP nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.85 din 20 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

11. OMFP nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.279 și nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare;

12. OMF nr.772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.374 din 11 august 2000

13. OMFP nr.1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1080 și 1080 bis din 30 noiembrie 2005

14. OMFP nr.3.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009

15. OMFP nr.1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014

16. OMFP nr. 4160/2015 din 31 decembrie 2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 12 ianuarie 2016

Preview document

Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 1
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 2
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 3
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 4
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 5
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 6
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 7
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 8
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 9
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 10
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 11
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 12
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 13
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 14
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 15
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 16
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 17
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 18
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 19
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 20
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 21
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 22
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 23
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 24
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 25
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 26
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 27
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 28
Contabilitatea operațiunilor de trezorerie - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea operatiunilor de trezorerie.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea operațiilor de trezorerie

Contabilitatea, ca stiinta si practica economica, a aparut si s-a dezvoltat o data cu productia de marfuri, cu necesitatea evidentierii afacerilor,...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

Introducere Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Analiza și Proiectarea Sistemului Informatic Privind Evidența Furnizoriilor

CAP.1 ANALIZA ŞI MODELAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII Denumirea: S.C. AUCHAN S.A. Data...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea operațiunilor de încasări și plăți efectuate prin conturi curente și în numerar

INTRODUCERE Informatia economica si indeosebi informatia contabila este in prezent un element indispensabil al progresului social. Conducerea...

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

I. INTRODUCERE 1.1. INTRODUCERE Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin...

Organizarea și funcționarea trezoreriei statului român

INTRODUCERE Conceptul de trezorerie apare ca rezultat al unei lungi evolutii istorice, care a condus mai întai , la identificarea notiunii de...

Organizarea și conducerea gestiunii la Primăria Filipești - Bacău

Capitolul 1 Organizarea si functionarea la Primaria comunei Filipesti 1.1. Scurt istoric Satul este nucleul de organizare a populatiei fiind un...

Contabilitatea Trezoreriei

Stiinta reprezinta bunul cel mai de pret al omenirii.Civilizatia contemporana este, de fapt, rezultatul acestui ,,tezaur inestimabil, acumulat de...

Operațiuni bancare în cadrul CitiBank

I N T R O D U C E R E In Romania,CitiBank ofera servicii pentru companii inca din 1996,iar din anul 2008 portofoliul s-a extins ,incluzand...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Bazele contabilității

CAPITOLUL 1 OBIECTUL, METODA SI PRINCIPIILE CONTABILITATII 1.1. Evidenta economica si formele ei A. Notiunea si rolul evidentei economice...

Ai nevoie de altceva?