Contabilitatea privind Impozitele si Taxele Aferente Bugetului de Stat

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contabilitatea privind Impozitele si Taxele Aferente Bugetului de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 93 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florentina Pricopi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

ARGUMENT 3
CAP. I PREZENTAREA GENERALĂ A SC „PROPAST” SRL 6
1.1 SCURT ISTORIC 6
I.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 10
I.3 ORGANIZAREA INTERNĂ A SC PROPAST SRL 11
CAP. II IMPOZITE, CONCEPT ŞI TIPOLOGIE 16
II. 1 CONCEPTUL DE IMPOZIT ŞI TAXĂ 16
II. 2 FUNCŢIILE ŞI ROLUL IMPOZITELOR 17
II.3. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITULUI 19
II. 4. TIPILOGIA IMPOZITELOR 20
II. 5. PRINCIPIILE GENERALE ALE IMPUNERII 21
II. 6 EVITAREA DUBLEI IMPUNRI INTERNAŢIONALE 24
II. 7. EVAZIUNEA FISCALĂ 27
II.8. IMPOZITUL PE PROFIT 31
II.9. IMPOZITUL PE VENITUL MICROÎNTREPRINDERILOR 37
II. 10. IMPOZITUL PE VENITUL GLOBAL 39
II.11 IMPOZITUL PE DIVIDENDE 44
II.12 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 45
CAP. III CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU BUGETUL STATULUI 57
III.1 CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT 59
III. 2 CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL 64
III 3. IMPOZITUL PE DIVIDENDE 69
III. 4 CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 73
CAP. IV MONOGRAFIE CONTABILĂ 79
CAP. V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 88
BIBLIOGRAFIE 92

Extras din document

ARGUMENT

Firma este o entitate organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi munca socială sunt puse în evidenţă prin intermediul firmelor care identifică nevoile societăţii, antrenează forţa de muncă şi tehnologie iar pe de altă parte realizează şi distribuie către membrii societăţii produsele şi serviciile de care este nevoie.

Trăsătura comună a tuturor firmelor constă în faptul că ele cumpără toate elementele de intrare (materiale, informaţii, forţă de muncă, energie) le transformă folosind tehnologiile disponibile şi produse şi servicii şi le oferă la vânzare beneficiarilor. Această trăsătură justifică denumirea oficială de „societăţi comerciale” a firmelor din România, denumire instituită prin Legea nr. 15 / 1990 cu privire la transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale şi regii autonome.

Caracteristica economiei de piaţă este situaţia firmelor în prim planul activităţii economice pornind de la premisa că dacă acestea sunt profitabile toţi cei implicaţi sunt afectaţi pozitiv inclusiv situaţie economică naţională. Această observaţie, tipică pentru aşa-zisa societate capitalistă, şi-a dovedit în practică eficienţa. Nivelul de dezvoltare economică al ţărilor cu economie de piaţă – cu toate că ele sunt confruntate cu destule probleme economice şi sociale – este net superior este cea mai bună dovadă în acest sens.

De costurile cu care se obţin produsele şi serviciile de calitatea acestora şi de capacitatea întreprinderii de a le comercializa profitabil depind în realitate puterea economică şi nivelul de trai al unei ţări. Dacă firmele dintr-un stat funcţionează la parametri economici inferiori celor din alte ţări nu pot asigura populaţiei respective produse similare ca volum, structură, calitate şi preţ, deci nu pot genera bunăstare la acelaşi nivel.

Trecerea la economia de piaţă are influenţe profunde şi în sistemul contabil al agenţilor economici. Sistemul contabil al agenţilor economici din România aplicat până la 1.01.1994 era conceput pentru o economie de tip totalitar, în care informaţia trebuia să circule de la agentul economic, printr-o serie de verigi intermediare până la nivelul economiei. Reforma contabilă, iar în cadrul acesteia, elaborarea unui nou sistem de contabilitate, s-a înscris ca o cerinţă a promovării economiei de piaţă.

Diversificarea activităţii productive, cunoaşterea, stăpânirea şi dirijarea unei întreprinderi în condiţiile unei economii concurenţiale impun măsuri privind perfecţionarea continuă a mecanismului de conducere şi funcţionare a societăţilor comerciale, utilizarea pe scară largă a metodelor şi tehnicilor moderne şi a relaţiilor dintre întreprinderi.

Noile condiţii oferite de economie de piaţă pun în faţa agentului economic noi probleme pe linia dezvoltării nevoii de finanţare în susţinerea unor noi obiective strategice investiţionale. Pentru realizarea acestor obiective societăţile comerciale pot atrage resurse financiare necesare modernizării şi perfecţionării procesului tehnologic, lărgirea gamei sortimentale a produselor şi serviciilor procedându-se de regulă al majorarea capitalului social.

Tranziţia la economia de piaţă determină schimbări esenţiale, fiind necesare transformări radicale pe toate planurile: social, economic, tehnologic şi ecologic. Promovarea schimbării necesită un efort de inteligenţă şi organizare, scoaterea în prim plan a competiţiei şi a valorilor autentice. În cadrul acestui proces de tranziţie un loc important îl ocupă problemele privind reorganizarea activităţii economice şi deblocarea structurilor economice şi reforme ale sistemului fiscal şi ale sistemului bancar, precum şi în domeniul preţurilor şi tarifelor.

Reorganizarea activităţii economice vizează crearea unor noi structuri de producţie şi de management atât la nivel microeconomic cât şi la nivel macroeconomic. Larga mişcare pentru însuşirea, dezvoltarea şi aplicarea în viaţă a conducerii operative a condus la mutaţii cantitative şi calitative în concepţia de abordare, realizare şi folosire a resurselor generatoare de informaţii printre care se include şi contabilitatea.

Cap. I PREZENTAREA GENERALĂ A SC „PROPAST” SRL

1.1 SCURT ISTORIC

Societatea comercială S.C. "PROPAST" SRL este persoană juridică română şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei române şi a statutului de societate (Legea nr. 31 / 1990, republicată şi modificată în 1998 privind societăţile comerciale) care este parte integrantă a contractului de societate.

Sediul societăţii este în România, oraşul Iaşi, str. Al. Vlahuţă, nr. 11, unde îşi desfăşoară toate activităţile. Acest sediu poate fi schimbat în orice localitate din România prin voinţa părţilor şi cu efectuarea formalităţilor prevăzute de legea Registrului Comerţului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea privind Impozitele si Taxele Aferente Bugetului de Stat.doc