Contabilitatea Publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 18980
Mărime: 91.29KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

CAPITOLUL 1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA PUBLICĂ

1.1. Scurt istoric privind contabilitatea publică

În cursul său „Elemente şi principii de ştiinţă contabilă” apărut la Bucureşti, în anul 1947 profesorul Ştefan I. Dumitrescu arată:

„Dacă admitem calificativul de contabilităţi numai acelui sistem de socoteli, care au la bază dubla înregistrare şi am căuta să distingem feluri de contabilităţi, putem face o distincţie între contabilitatea dublă, care îşi găseşte aplicare în unitatea economică urmărind prin patrimoniul de care dispune, un scop lucrativ, şi contabilitatea dublă, care îşi gaseşte aplicarea în unitatea economică fară scop lucrativ.

În acesta din urmă, vom găsi ţinerea socotelilor şi la veniturile şi cheltuielile ce le necesită administrarea acelui patrimoniu.

Contabilitatea dublă, în unitatea economică cu scop lucrativ se mai poate numi şi Contabilitate patrimonială, spre deosebire de contabilitatea dublă în unitatea economică fără scop lucrativ, care se poate numi şi Contabilitate administrativă” .

În cazul acesteia din urmă, autorul face distincţie între:

a) unitate economică cu caracter administrativ public, în care administraţia este guvernată de o lege specială, numită lege a contabilitaţii publice;

b) unitate economică cu caracter administrativ particular, în care administraţia nu este legată de nici o lege, ea fiind guvernată de uzanţe şi de obligaţia de a face, din timp în timp, o justificare a folosirii veniturilor.

„Caracteristica acestui fel de contabilitate este că, în sistemul său de socoteli nu vom găsi Cont de rezultate, întrucât nu are scop lucrativ. Vom avea, însă, un act de prevedere, cunoscut sub denumirea de buget, referitor la veniturile şi cheltuielile acelei administraţii” .

Contabilitatea publică este acea parte a contabilităţii care se ocupă de evidenţa operaţiunilor din cadrul unui patrimoniu public. Ea a apărut din necesitatea evidenţierii veniturilor si cheltuielilor determinate de administrarea, mai întâi, a cetăţilor, iar mai târziu, a statelor.

Funcţionarea acestora presupune efectuarea unor cheltuieli ale căror surse le reprezentau veniturile din contribuţiile, sub o formă sau alta, ale cetaţenilor.

Cunoscută la început sub denumirea de contabilitate camerală sau cameralistă, această contabilitate a fost folosită în economia financiară sau camerală, în special, a statelor germane, deoarece în aceste state „întreaga gospodărire financiară era privită numai din punct de vedere al unei regulate executări, iar nu din punct de vedere al formării averii” .

În state precum Italia si Elveţia, în care legile financiare au cerut, în acelaşi timp o socoteală a averii, o astfel de contabilitate nu şi-a putut găsi aplicarea.

În contabilitatea cameralistă operaţiunile sunt înregistrate având în vedere numai veniturile si cheltuielile, nu însă şi modificările de avere.

“O unitate economică cu caracter administrativ public, fiind preocupată de realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor necesare întreţinerii acelei administraţiuni, contabilitatea sa nu urmăreşte prezentarea averii, cu modificările sale, în cercul procesului economic, ci în primul rând, supravegherea execuţiei celor propuse de o putere, în cazul Statului, de puterea legiuitoare. Ele ni se prezintă ca nişte prevederi de venituri si cheltuieli in prealabil aprobate, sub forma unui buget. Stabilirea şi executarea lor se face prin diferite organe administrative, recunoscute ca îndreptaţite şi competente” .

Din aceste considerente, acest tip de contabilitate mai este cunoscut în prezent şi sub denumirea de contabilitate bugetară.

În ceea ce priveşte meritul de a o fi relevat, pentru prima dată, părerile sunt împărţite: unii îl considera drept părinte al contabilităţii cameraliste pe austriacul Mathias Puechberg, şeful contabilităţii Camerei, de la Curtea Imperială din Viena, care publică în 1772 o lucrare despre metoda sa de contabilitate. Alţii, îl consideră pe profesorul Jung, din Heidelberg, care îşi publică lucrarea în 1786.

În România, punctul de plecare în evoluţia contabilităţii publice îl constituie Unirea Principatelor Române (1859). Astfel, în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 29 noiembrie 1860 s-a votat Regulamentul de Finanţe, care a constituit prima lege de organizare financiară din ţara noastră. Reglementările şi dispoziţiile rudimentare ale acestui Regulament vor face obiectul unei revizuiri, care vor fi cuprinse în Legea contabilităţii generale a statului. Aceasta lege, votată în anul 1864 cuprinde şi toate principiile dreptului bugetar. Astfel ea prevedea că „toate veniturile si cheltuielile neapărate spre îndeplinirea deosebitelor servicii, aşezate conform legilor, trebuiesc autorizate pentru fiecare an de o lege anuală de finanţe şi formează Bugetul general al statului” .

Bibliografie

1.Filip Gheorghe (şi colectivul), „Finanţe”, Editura Sedcom Libris, Iaşi 2001

2.Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Trezoreria statului, Organizarea, funcţionarea şi sistemul contabil, Editura Economică, Bucureşti, 2004

3.Moşteanu Tatiana, Buget şi TrezoreriePublică, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1997

4.Mihăiescu Sorin, “Control financiar”, Editura Sedcom Libris, Iaşi 2003

5.Gheorghe Voinea, Finanţe Publice Locale, Editura Junimea, Iaşi, 2002

6.Ungureanu Mihai Aristotel –“Necesitatea şi consecintele funcţionării trezoreriei asupra finanţelor locale”, Revista “Finanţe, Credit, Contabilitate”, nr. 7/1994

7.Ionescu Luminiţa, Bugetul şi Contabilitatea Instituţiilor Publice, Editura FundaţieiRomâniade Mâine, Bucureşti, 2002

8.Ştefura Gabriel, “Procesul bugetar în România”, Editura Junimea, Iaşi, 2004

9.Lefter Chirică, Bănuţ Alexandru, Finanţe Publice, Contabilitate Bugetară şi deTrezorerie,Vol.1, Editura Economică, 2002

10.Ciobanu Vasile, “Gestiunea financiară a instituiilor publice”, Curs universitar, Craiova, 1994

11.Ungureanu Mihai Arirtotel, “organizarea si conducerea Trezoreriei Finantelor Publice în condiiile economiei de piaţă în România”, Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1996

12.Moşteanu Tatiana, şi alţii, Buget şi Trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2003

13.Moşteanu Tatiana şi alţii, Finanţe Buget, Sinteze teoretice şi aplicaţii practice, Editura Economică, 2001

14.Popescu Nicolae, Finanţe Publice, Editura Economică, Bucureşti, 2002

15.Ştefura Gabriel, Bugete Publice şi Fiscalitate, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,Iaşi 2005

16.Văcărel Iulian şi alţii, Finanţe Publice, Ediţia a IV-a, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A.,Bucureşti, 2004

17.CIOPONEA, CRISTINA MARIANA NICOLAE, GRIGORIE LACRITA "Finante Publice Si Fiscalitate", Editura Fundatiei Romania De Maine, Bucuresti, 2004

18.Anghelache Gabriela, Belean Pavel, Finanţe publice ale României, Editura Economică, 2003

19.Ionescu Luminiţa, Bugetul şi Contabilitatea Instituţiilor Publice, Editura Fundaţiei Româniade Mâine, Bucureşti, 2002

20.Mihăiescu Sorin, “Control financiar”, Editura Sedcom Libris, Iaşi 2003

Preview document

Contabilitatea Publică - Pagina 1
Contabilitatea Publică - Pagina 2
Contabilitatea Publică - Pagina 3
Contabilitatea Publică - Pagina 4
Contabilitatea Publică - Pagina 5
Contabilitatea Publică - Pagina 6
Contabilitatea Publică - Pagina 7
Contabilitatea Publică - Pagina 8
Contabilitatea Publică - Pagina 9
Contabilitatea Publică - Pagina 10
Contabilitatea Publică - Pagina 11
Contabilitatea Publică - Pagina 12
Contabilitatea Publică - Pagina 13
Contabilitatea Publică - Pagina 14
Contabilitatea Publică - Pagina 15
Contabilitatea Publică - Pagina 16
Contabilitatea Publică - Pagina 17
Contabilitatea Publică - Pagina 18
Contabilitatea Publică - Pagina 19
Contabilitatea Publică - Pagina 20
Contabilitatea Publică - Pagina 21
Contabilitatea Publică - Pagina 22
Contabilitatea Publică - Pagina 23
Contabilitatea Publică - Pagina 24
Contabilitatea Publică - Pagina 25
Contabilitatea Publică - Pagina 26
Contabilitatea Publică - Pagina 27
Contabilitatea Publică - Pagina 28
Contabilitatea Publică - Pagina 29
Contabilitatea Publică - Pagina 30
Contabilitatea Publică - Pagina 31
Contabilitatea Publică - Pagina 32
Contabilitatea Publică - Pagina 33
Contabilitatea Publică - Pagina 34
Contabilitatea Publică - Pagina 35
Contabilitatea Publică - Pagina 36
Contabilitatea Publică - Pagina 37
Contabilitatea Publică - Pagina 38
Contabilitatea Publică - Pagina 39
Contabilitatea Publică - Pagina 40
Contabilitatea Publică - Pagina 41
Contabilitatea Publică - Pagina 42
Contabilitatea Publică - Pagina 43
Contabilitatea Publică - Pagina 44
Contabilitatea Publică - Pagina 45
Contabilitatea Publică - Pagina 46
Contabilitatea Publică - Pagina 47
Contabilitatea Publică - Pagina 48
Contabilitatea Publică - Pagina 49
Contabilitatea Publică - Pagina 50
Contabilitatea Publică - Pagina 51
Contabilitatea Publică - Pagina 52
Contabilitatea Publică - Pagina 53
Contabilitatea Publică - Pagina 54
Contabilitatea Publică - Pagina 55
Contabilitatea Publică - Pagina 56
Contabilitatea Publică - Pagina 57
Contabilitatea Publică - Pagina 58
Contabilitatea Publică - Pagina 59
Contabilitatea Publică - Pagina 60
Contabilitatea Publică - Pagina 61
Contabilitatea Publică - Pagina 62
Contabilitatea Publică - Pagina 63
Contabilitatea Publică - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Trezoreriei Statului

1. Sistemul de organizare a Trezoreriei Statului Terzoreia Statului este un sistem unitar şi integrat prin care statul asigură efectuarea...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE SI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideratii notionale privind bugetul Aliniindu-se...

Contabilitatea bugetară

Statul îşi realizează funcţiile sale printr-o reţea vastă de instituţii ale puterii şi administraţiei de stat: Instituţii de învăţămînt;...

Contabilitatea Institutiilor Publice

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA CONTABILITATII Obiectul contabilitatii publice Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea,...

Modalitatea de Abordare a Contabilității Finanțării Instituțiilor Publice din Sursele Bugetului de Stat

Activitatea sectorului public se desfăşoară cu aport substanţial de bani publici gestionaţi prin sistemul unitar de bugete, în interesul statului,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Repere Organizatorice privind Contabilitatea Institutiilor Publice

MOTIVAŢIE Contabilitatea publică constituie contabilitatea care asigură evidenţierea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi referitoare la...

Ai nevoie de altceva?