Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3583
Mărime: 27.57KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Gheorghe
UNIVERSITATEA SPIRU HARET CONSTANTA

Extras din document

EXERCITIULUI FINANCIAR

Rezultatul se defineste prin prisma diferentei intre veniturile obtinute din livrarea (vanzarea) bunurilor mobile,din vanzarea bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate,servicii prestate si lucrari executate,inclusiv castigurile din alta sursa,si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un exercitiu financiar.

Rezultatul exercitiului este un element al capitalului propriu care nu apare distinct in structura patrimoniala a unitatii si este reflectat prin deducerea cheltuielilor din venituri,aferente evenimentelor si tranzactiilor desfasurate pe parcursul unui exercitiu financiar. Cheltuielile nu fac parte concret din structura patrimoniala de active dar,reprezinta valorile platite sau de platit ale firmei aferente consumului de stocuri,lucrarilor si serviciilor executate,cheltuielile cu personalul,executarea unor obligatiuni legale sau contractuale etc. Veniturile nu se gasesc ca structura patrimoniala distincta si sunt inregistrate cu ajutorul contului de rezultate 121 “Profit si Pierdere”,se inregistreaza in contabilitate ca element de pasiv si reprezinta sumele incasate sau ce urmeaza a se incasa din diverse active curente dar si din alte surse.

In limbajul financiar-contabil rezultatul exercitiului se determina cu ocazia inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune(lunii) si poate lua forma de :

- profit, daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile perioadei(V>Ch) ;

- pierdere,daca veniturile sunt mai mici decat cheltuielile perioadei(V<Ch).

Rezultatul definitiv al exercitiului se determina anual,la sfarsitul exercitiului si prezinta soldul final al contului de rezultate.

Rezultatul exercitiului reprezinta dimensiunea performantei intreprinderii prin compararea veniturilor cu cheltuielile perioadei.

Rezultatul contabil reprezinta suma globala in contul 121 ,,Profit si pierdere” inainte de impozitare.

Rezultatul fiscal reprezinta profitul impozabil sau pierderea fiscala a exercitiului,stabilit potrivit regulilor fiscale si in functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile(sau nerambursabile).

Rezultatul fiscal = Rezultatul exercitiului + Cheltuieli nedeductibile fiscale - Venituri neimpozabile

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la baza de impozitare(rezultatul fiscal).

Impozitul pe profit = Rezultatul fiscal X Cota de impozitare

Elemente de calcul a impozitului pe profit

- venituri neimpozabile

1. dividende primite de la o persoana juridica romana ;

2. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.

- rezerva legala – este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil,inainte de determinarea impozitului pe profit,din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente,pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul subscris si varsat;

- cheltuieli nedeductibile

1. cheltuieli cu impozitul pe profit datorat ;

2. dobanzile si majorarile de intarziere,amenzile,confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane ;

3. cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate,neimputabile pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare,precum si T.V.A. aferenta ;

4. cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private. Contribuabilii scad din impozitul pe profit sumele aferente,daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ doua conditii : este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri si nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat ;

- cheltuieli cu deductibilitate limitata

1. cheltuieli de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei din totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile,altele decat cheltuielile.

Rezultatul financiar-contabil se determina lunar sau periodic si se cumuleaza de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei curente.

Rezultatul total al exercitiului reprezinta insumarea a celor trei rezultate specifice oricarui tip de activitate sau prin insumarea tuturor veniturilor din care se scad toate cheltuielile.

Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare.

Rezultatul financiar = Venituri financiare – Cheltuieli financiare.

Rezultatul de exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare.

Rezultatul curent = Rezultatul de exploatare +/- Rezultatul financiar.

Rezultatul financiar sintetizeaza eficienta cu care s-a desfasurat intreaga activitate economica a intreprinderii. Acesta poate fi o marime valorica pozitiva denumita profit, in situatiile cand veniturile sunt mai mari decat cheltuielile sau o marime valorica negative denumita pirdere,atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile. Procesul de formare al rezultatului este descris si analizat prin contul de rezultate( contul 121-“Profit si Pierdere”). Acesta cuprinde veniturile si cheltuielile intreprinderii.

Standardul intermediar de contabilitate IAS Profit net sau Pierderea neta a perioadei,erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile,ofera clasificari,modul de prezentare si abordarea contabila a anumitor evidente in contul de rezultate,astfel incat sa se creeze o baza uniforma pentru toate intreprinderile ce prezinta acest cont. Standardul prevede si modul in care trebuie sa fie prezentate unele elemente din cadrul contului de rezultate corespunzator activitatii obtinute si clasificarea si prezentarea elementelor extraordinare. Activitatile ordinare sunt oricare dintre activitatile desfasurate de intreprinderi ca parte a obiectului de activitate si activitati aditionale in care se implica intreprinderile pentru continuarea activitatii de baza sau derived din acestea.

Cheltuielile inregistrate in cursul anului in debitul conturilor din clasa 6 Conturi de cheltuieli,se deconteaza la sfarsitul anului asupra contului 121 Profit sau pierdere. Veniturile inregistrate in cursul anului in creditul conturilor din clasa 7 Conturi de venituri,se incorporeaza la sfarsitul anului in contul 121 Profit sau pierdere. Formulele contabile de principiu sunt:

a. decontarea cheltuielilor 121 = clasa 6

b. incorporarea veniturilor clasa 7 = 121

Dupa efectuarea acestor inregistrari in contul 121 Profit sau pierdere se determina rezultatul exercitiului sub forma de profit brut(profit contabil,profit impozabil) sau sub forma de pierdere. In cazul in care se obtine profit,acesta se impoziteaza stabilindu-se impozitul pe profit care se trece pe cheltuieli cu impozitul pe profit. In acest moment apare un nou cont de cheltuieli, 691 ,,Cheltuieli cu impozitul pe profit”.

Preview document

Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 1
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 2
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 3
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 4
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 5
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 6
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 7
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 8
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 9
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 10
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 11
Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Rezultatelor Intreprinderii - Rezultatul Raportat si Rezultatul Exercitiului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii și a Împrumuturilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR ŞI NOŢIUNILOR OPERANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 1.1 Capitalurile proprii 1.2 Capitaluri asimilate...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Capitalurilor Proprii

1.1 Contabilitatea capitalului social Capitalul social, ca element al patrimoniului, exprima, sub forma baneasca, obligaiile unitaii faa de cei...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analiza potențialului financiar al S.C. Dobrogea S.A.

În anul 1961 prin H.C.M. nr. 376 a luat fiinţă Intreprinderea de Morărit şi Panificaţie“Dobrogea”, odată cu punerea în funcţiune a: -morii de grâu...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Economia întreprinderii - studiu de caz Billa

INTRODUCERE Obiectul lucrarii de fata il constituie prezentarea importantei marfurilor si ambalajelor in unitatile de desfacere cu amanuntul,...

Diagnosticul Financiar al Firmei

1. Obiectivele si scopurile financiare ale întreprinderii (echilibrul financiar, rentabilitatea, cresterea economica) Viata economico-financiara a...

Ai nevoie de altceva?