Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 8389
Mărime: 52.92KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Rodica
atestat contabilitate

Cuprins

ARGUMENT pg.3

CAP.I : PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.”VEL GROUP DISTRIBUTION” S.R.L

1.1 Prezentarea firmei pg.5

1.2. Formă juridică pg6

1.3. Sediul social pg6

1.4. Durata societăţii pg6

1.5. Obiectul de activitate pg6

1.6. Capitalul social pg7

1.7. Forţa de muncă pg7

1.8. Dizolvarea şi lichidarea pg7

1.9. Recuperarea beneficiilor şi pierderilor pg8

1.10 Atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale directorului economic..pg8

CAP.II : NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND SALARIUL

2. 1 Salariul pg.12

2..2. Forme de salarizare pg.14

2..3 Modaltăţi de calcul al salariului pg18

CAP III :CONTABILITATEA SINTETICĂ A DATORIILOR SALARIALE

3.1 Sistemul de conturi folosit în contabilitatea decontărilor cu personalul pg.25

3.2 Modalităţi de înregistrare în contabilitate a decontărilor cu personalul pg.28

3.3 Documente specifice pg.32

CAP IV Studiu de caz privind contabilitatea decontările cu personalul la S.C. VEL GROUP DISTRIBUTION S.R.L.

Extras din document

ARGUMENT

Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi economico-juridice privind datorii şi drepturi de creanţă faţă de furnizori, clienţi, personal angajat, stat, asigurările sociale, unităţile din cadrul grupului, asociaţi, acţionari, diverşi debitori şi creditori.

Aceşti parteneri cu care un agent economic intră în relaţii directe şi indirecte sunt cunoscuţi sub denumirea generică de „terţi”.

Relaţiile ce se stabilesc între întreprindere şi terţi generează anumite drepturi şi obligaţii, creanţe şi datorii care duc la o modificare permanentă a structurii patrimoniului şi la o continuă transformare a sa.

Evidenţierea în contabilitate a datoriilor şi creanţelor este necesară deoarece, în general decontarea, respectiv achitarea datoriilor şi încasarea drepturilor de creanţă se realizează în principiu prin intermediul unităţilor bancare, ulterior efectuării operaţiilor economice.

Desfăşurarea oricărei activităţi, a oricărui proces de producţie, este de neconceput fără intervenţia forţei de muncă. Forţa de muncă, ca rezultantă a capacităţilor fizic şi intelectuale ale omului are rolul de a acţiona împreună cu mijloacele de muncă asupra obiectelor muncii în vederea transformării lor în produse, lucrări şi servicii destinate consumului individual sau productiv.

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.

• Pentru muncă prestată de către personalul angajat, unităţile economice datorează acestuia salarii. Ele se negociază şi se prevăd în contractele de muncă încheiate cu salariaţii. Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă:

• Pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuiala, că orice altă cheltuiala, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii.;

• Pentru angajat un venit

Pe lângă salariile cuvenite se mai plătesc salariaţilor prime sau sporuri de diferite feluri.

Toate datoriile către personal se stabilesc lunar şi reprezintă pentru unităţile economice cheltuieli de personal ale exerciţiului financiar în curs.

Pe lângă salarii, unităţile economice calculează şi datorează statului şi altor organisme sociale diferite impozite şi taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Cheltuielile cu personalul fac obiectul grupei de conturi 64“Cheltuieli cu personalul”.

Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor salariale ",astfel să evidenţiez o parte din marea cunostiinta de informaţii primite de-a lungul celor patru ani privind contabilitatea.

Consider că alcătuirea acestei lucrări,culegerea de materiale necesare realizării,efortul depus pentru bună structurare, îmi vor fi de folos în viitor .

Contabilitatea este mai mult decât o materie în plus în orarul nostru de elevi,e o materie de viitor iar atâta timp cât vor există firme şi asociaţii va există şi contabilitatea.

Mă bucur că am avut plăcută ocazie să studiez această materie şi să colaborez cu profesori bine pregătiţi.

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. “VEL GROUP DISTRIBUTION” S.R.L

1.1.Prezentarea firmei

Societatea comercială S.C. VEL GROUP DISTRIBUTION este o societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 29/3245/2007 şi are CUI 22926875 . Încă de la început s-a declarat că societate comercială plătitoare de TVA .

Sistemul de documente privind constituirea şi funcţionarea unităţii economice

a)Constituirea societăţii.

Pentru constituirea societăţii au fost necesare următoarele documente:

-cerere de înmatriculare-declaraţie de înregistrare

-copie autorizaţie emisă de Administraţia publică Sector 3, în temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vânzare-cumpărare

-declaraţie pe propria răspundere pentru înregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianţi (original)

-actul constitutiv al societăţii a contract de societate şi stătut, redactat la notariat

-copii de pe actele de identitate ale asociaţilor, actele privind activitatea comercială anterioară, dar în cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociaţi

-declaraţie pe propria răspundere cu privire la averea deţinută şi la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovadă depunerii capitalului social- chitanţă CEC

-specimenul de semnătura, depus la Oficiul Registrului Comerţului şi certificat prin semnarea unui document tip în prezenţa judecătorului delegat

Dosarul pentru înmatriculare a fost depus la Cameră de Comerţ şi Industrie a României.

Preview document

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 1
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 2
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 3
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 4
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 5
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 6
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 7
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 8
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 9
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 10
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 11
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 12
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 13
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 14
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 15
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 16
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 17
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 18
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 19
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 20
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 21
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 22
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 23
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 24
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 25
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 26
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 27
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 28
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 29
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 30
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 31
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 32
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 33
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 34
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 35
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 36
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 37
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 38
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 39
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 40
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 41
Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Salariilor

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL 1.1. Veniturile din salarii Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Imobilizarilor Corporale la SC Fotoxpress SRL

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute care asigura...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Ai nevoie de altceva?