Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

Proiect
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 20 fișiere: doc
Pagini : 139 în total
Cuvinte : 25134
Mărime: 212.16KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAP.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

1.1. Scurt istoric 7

1.2. Obiectul de activitate 10

1.3. Structura organizatorică 13

1.4. Organizarea contabilităţii în cadrul societăţii 18

1.4.1. Principii contabile 20

1.4.2. Compartimentul financiar-contabil 25

1.5. Principalii indicatori economico-financiari

ce caracterizează activitatea societăţii 28

CAP.2. NOŢIUNI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND STRUCTURA MIJLOACELOR FIXE

2.1. Conţinutul şi structura mijloacelor fixe 38

2.2. Modalităţi de evaluare a mijloacelor fixe 43

2.3. Documentele contabile utilizate

pentru evidenţa mijloacelor fixe 50

2.4. Reevaluarea mijloacelor fixe 58

CAP.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE

3.1. Obiectivele şi factorii de organizare

a contabilităţii mijloacelor fixe 66

3.2. Organizarea contabilităţii

sintetice a mijloacelor fixe 71

3.3. Organizarea contabilităţii

analitice a mijloacelor fixe 72

3.4. Contabilitatea mijloacelor fixe 74

CAP.4. CONTABILITATEA ŞI ANALIZA AMORTIZĂRII MIJLOACELOR FIXE

4.1. Cadrul legislativ privind amortizarea 82

4.2. Regimuri de amortizare permise

de Legea 15/1994 92

4.2.1. Regimul liniar 95

4.2.2. Regimul degresiv 98

4.2.3. Regimul accelerat 101

4.3. Contabilitatea operaţiilor privind amortizarea mijloacelor fixe

4.3.1. Sistemul de conturi utilizat 109

4.3.2. Documentele contabile 113

4.4. Amortizarea fiscală 115

CAP.5. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA ŞI ANALIZA MIJLOACELOR FIXE LA S.C. DECIROM S.A.

5.1.Contabilitatea operaţiilor privind

mijloacele fixe şi amortizarea mijloacelor fixe 124

5.2. Analiza amortizării mijloacelor fixe 127

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 129

BIBLIOGRAFIE 131

Extras din document

INTRODUCERE

În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a concretizat în elaborarea unor Planuri Contabile Generale. Ele au devenit principalele instrumente ale normalizării contabile în ţările în care ele s-au elaborat.

În România, ţară aflată în plină tranziţie spre o economie de piaţă, preocupările privind modernizarea contabilităţii agenţilor economici nu s-au concretizat în elaborarea unui plan contabil general, ci în emiterea unor acte normative care formează un tot unitar cunoscut sub denumirea de Sistem contabil al agenţilor economici din România. Acesta cuprinde:

- Legea contabilităţii nr.82/1991 (M.O. nr. 265/ 27.12.1991), modificată prin Ordonanţa Guvernamentală nr. 60 din 30 august 2001;

- Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii;

- Planul de conturi şi normele de utilizare ale acestuia, etc.

Sistemul de contabilitate românească aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirat din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în special din cel francez şi se bazează pe normele contabile internaţionale care au fost adaptate cerinţelor şi experienţei practice româneşti.

După cum afirmă Niculae Feleagă în cartea "Controverse contabile", este regretabilă această influenţă a specialiştilor străini "(ce este drept, foarte competenţi), în loc să avem resursele să recunoaştem şi, apoi, să catalizăm valorile profesionale ale contabilităţii româneşti."

Tot el consideră că "singura soluţie ca, peste ani, să nu mai afirmăm că

sistemul nostru contabil este un sistem de import" este să se opereze numeroase schimbări, perfecţionări, promovări.

Prezentate fiind mai multe astfel de schimbări, mă voi opri doar asupra celor două schimbări de ansamblu pe care le menţionează:

-Orientarea contabilităţii româneşti spre o concepţie dinamică prezervându-se totodată valenţele modelului static;

-Orientarea contabilităţii spre managementul întreprinderii, în detrimentul rolului său tradiţional de instrument al puterii publice.

O parte importantă a sistemului financiar contabil o reprezintă contabilitatea imobilizărilor.

Imobilizările sau activele imobilizate reprezintă bunuri şi valori de orice natură, mobile sau imobile, corporale sau necorporale, achiziţionate sau create de unitatea patrimonială destinate să servească o perioadă îndelungată, mai mare de un an, în activitatea unităţii şi care nu se consumă la prima utilizare. În organizarea contabilităţii imobilizărilor se ţine seama de conţinutul lor, după care ele se împart în trei mari categorii şi anume:

- Imobilizări necorporale;

- Imobilizări corporale;

- Imobilizări financiare.

Fiecare din aceste categorii prezintă o serie de trăsături specifice, ceea ce influenţează modul de organizare a contabilităţii sintetice şi analitice.

Preocupările privind schimbările ce se impun pentru rezolvarea crizei contabilităţii româneşti, s-au extins şi în domeniul imobilizărilor corporale. Astfel, potrivit Hotărârii de Guvern 964/decembrie 1998 prin care s-a abrogat hotărârea referitoare la clasificarea mijloacelor fixe în 9 clase, s-a realizat o

concentrare masiva a activelor corporale în 6 grupe. Asupra acestei schimbări şi asupra altor câteva legate de imobilizările corporale mă voi opri în cursul acestei lucrări.

Importanţa imobilizărilor corporale, respectiv a mijloacelor fixe este deosebit de mare, ansamblul acestora determinând capacitatea de producţie a firmei, iar modul în care aceasta este folosită influenţează în mare măsură eficienţa economică.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 74
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 75
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 76
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 77
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 78
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 79
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 80
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 81
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 82
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 83
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 84
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 85
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 86
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 87
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 88
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 89
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 90
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 91
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 92
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 93
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 94
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 95
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 96
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 97
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 98
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 99
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 100
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 101
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 102
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 103
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 104
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 105
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 106
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 107
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 108
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 109
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 110
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 111
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 112
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 113
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 114
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 115
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 116
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 117
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 118
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 119
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 120
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 121
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 122
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 123
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 124
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 125
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 126
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 127
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 128
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 129
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 130
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 131
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 132
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 133
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 134
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 135
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 136
Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe - Pagina 137

Conținut arhivă zip

 • 1..doc
 • 2.1., 2.2..doc
 • 2.3..doc
 • 2.4..doc
 • 3.1..doc
 • 3.2., 3.3..doc
 • 3.4..doc
 • 4.1..doc
 • 4.2..doc
 • 4.3..doc
 • 4.3.1..doc
 • 4.3.2..doc
 • 4.4..doc
 • 5.DOC
 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • CONCLUZII.doc
 • CUPRINS.DOC
 • INTRODUCERE.doc
 • PRIMA PAG..doc
 • REFERAT.DOC

Alții au mai descărcat și

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Expertiza Contabila - Misiunile Expertului Contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Situatiei Economico-Financiare SC Salajeanca SA

CAP.1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1.Elemente de identificare DENUMIRE: S.C. INSTAR S.R.L. ADRESA: str.RAZBOIENI nr. 85 ORADEA , BIHOR...

SC Prod SA Buzău - realizarea unei noi linii de producție pentru gofre

REZUMATUL LUCRĂRII Prin prezenta lucrare ne-am propus evaluarea unui posibil proiect de investiţii la SC Prod Boromir SA Buzău, ce presupune...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Fundamentarea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Vinia SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI 1.1. Profilul societăţii Vinia S.A Societatea comercială VINIA S.A. îşi desfăşoară activitatea în...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Amortizarea - Studiu Privind Calculul si Contabilitatea Amortizarii - SC XYZ SA, Ploiesti

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Ai nevoie de altceva?