Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 105 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
Consideraţii generale asupra activităţii întreprinderii 7
1.1 Scurt istoric 7
1.2 Structura capitalului şi organizarea întreprinderii 9
1.3 Funcţiile întreprinderii 11
CAPITOLUL 2
Delimitări şi structuri privind datoriile şi creanţele comerciale 15
2.1 Definiţie, sfera de cuprindere şi clasificarea datoriilor şi creanţelor comerciale 15
2.1.1. Structura datoriilor comerciale 17
2.1.1.1. Datorii din cumpărări pe credit comercial 18
A. Furnizori interni 19
B. Furnizori externi 23
2.1.1.2. Datorii din cumpărări pe credit cambial 24
2.1.1.3. Datorii neexigibile şi datorii faţă de clienţi 25
2.1.2. Structura creanţelor comerciale 26
2.1.2.1. Creanţe din vânzări pe credit comercial 28
A. Clienţi interni 29
B. Clienţi externi 31
2.1.2.2. Creanţe din vânzări pe credit cambial 33
2.1.2.3. Creanţe neexigibile şi creanţe asupra
furnizorilor ..33
2.2 Evaluarea datoriilor şi creanţelor comerciale 34
2.2.1. Noţiunea de evaluare şi principiile evaluării 34
2.2.1.1. Principiul nominalismului monetar 35
2.2.1.2. Principiul costurilor istorice 36
2.2.1.3. Principiul prudenţei 39
2.2.2. Forme şi metode de evaluare a elementelor patrimoniale 42
2.3 Abordări internaţionale privind datoriile şi creanţele 46
CAPITOLUL 3
Contabilitatea operaţiilor curente privind datoriile şi creanţele comerciale 49
3.1 Documente utilizate în contabilitatea S.C. Alfa S.A. 49
3.2 Particularităţi ale obiectului de activitate al societăţii 57
3.3 Contabilitatea sintetică şi analitică a datoriilor şi creanţelor comerciale 60
A. Contabilitatea datoriilor comerciale
3.3.1. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de credit de la furnizori interni 60
3.3.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de credit de la furnizori externi 66
3.3.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 68
3.3.4. Contabilitatea datoriilor neexigibile 70
3.3.5. Contabilitatea datoriilor din avansuri primite 71
B. Contabilitatea creanţelor comerciale
3.3.6. Contabilitatea creanţelor din vânzări pe credit la clienţi interni 72
3.3.7. Contabilitatea creanţelor din vânzări la extern 75
3.3.8. Contabilitatea creanţelor din vânzări pe credit cambial 76
3.3.9. Contabilitatea creanţelor neexigibile 77
3.3.10. Contabilitatea creanţelor din avansuri acordate 78
3.4. Contabilitatea provizioanelor şi creanţelor neîncasate la termen….79
CAPITOLUL 4
Analiza datoriilor şi creanţelor comerciale 83
4.1 Analiza corelaţiei datorii-creanţe 83
4.2 Analiza solvabilităţii 84
4.3 Analiza echilibrului financiar 86
4.3.1. Fondul de rulment 87
4.3.2. Nevoia de fond de rulment 89
4.3.3. Trezoreria netă 90
4.4 Capacitatea de autofinanţare 90
4.5 Analiza datoriilor şi creanţelor cu ajutorul ratelor 92
4.5.1. Analiza ratelor de structură a activului 93
4.5.2. Analiza ratelor de structură a pasivului 95
4.5.3. Analiza ratelor de rotaţie a creanţelor şi datoriilor comerciale 97
4.6 Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii 98
CONCLUZII 104
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la societatea comercială “Alfa” S.A., societate care are drept obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcţie-montaj, proiectare şi realizarea de construcţii civile şi industriale, proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii-montaj şi reparaţii pentru construcţii.

Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare capitol având o contribuţie importantă la cunoaşterea situaţiei existente în societate.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării derivă din scopul acesteia şi sunt următoarele:

- constatarea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale din cadrul societăţii comerciale “Alfa” S.A.;

- modul cum sunt respectate principiile, regulile şi procedurile contabile ca şi dispoziţiile legale ce privesc contabilizarea creanţelor şi datoriilor;

- punerea în evidenţă a situaţiei financiare a societăţii pe baza analizei efectuate asupra conturilor anuale ale societăţii;

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA

ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

1.1. Scurt istoric

S.C. ALFA S.A. a fost înfiinţată în anul 1995 şi figurează ca persoană juridică română, cu statut de societate pe acţiuni cu capital privat.

Pe baza hotărârii AGA, societatea îşi poate schimba sediul în orice localitate din România. De asemenea, ea îşi poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, şantiere, loturi şi puncte de lucru, magazine de desfacere, depozite şi baze de producţie în orice localitate din România şi din străinătatea, cu respectarea dispoziţiilor şi a procedurii legale de amplasare, înregistrare şi publicitate.

Societatea funcţionează pe timp nelimitat începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului. Durata existenţei societăţii poate fi redusă prin dizolvare anticipată, hotărâtă de AGA în cazurile prevăzute de lege.

Scopul societăţii este acela de punere în aplicare a iniţiativelor private în domeniul construcţiilor-montaj, proiectării şi al executării lucrărilor de instalaţii-montaj şi reparaţii pentru construcţii şi instalaţii, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societăţii.

Obiectul de activitate constă în :

a) Proiectare şi realizarea în ţară şi în străinătate de construcţii civile, industriale, silvice şi agro-zootehnice, pentru persoane juridice şi fizice, inclusiv în vederea exploatării acestora prin închirierea sau vânzarea lor.

b) Proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii montaj, de alimentare cu apă, gaze şi tehnico-edilitare.

c) Proiectarea şi executarea de reparaţii la construcţii civile, industriale, silvice şi agro-zootehnice şi pentru instalaţii ;

d) Realizarea şi comercializarea de produse şi de materiale în domeniul construcţiilor civile, industriale, silvice, agro-zootehnice.

e) Prestări de servicii.

f) Operaţiuni de import şi export de maşini, utilaje, instalaţii, materiale de construcţii, piese de schimb şi servicii pentru nevoi proprii şi pentru terţi, în calitate de agent comercial autorizat legal.

g) Intermedierea unor afaceri de vânzare pe bază de comision a unor bunuri mobile şi imobile, informatică, activităţi de service, prospectarea pieţei comerciale interne şi externe, executarea de negocieri şi participarea în nume propriu, ori ca mandatar al altor persoane fizice şi juridice la constituirea altor societăţi comerciale şi la concesionări de licitaţii de bunuri, mijloace fixe, active, închirieri, locaţii de gestiune ale unor spaţii, bunuri şi servicii.

h) Organizarea unor activităţi de consulting tehnic, economic şi organizatoric pentru întreprinzătorii particulari şi societăţi comerciale, realizarea de documentaţii, statute, studii de fezabilitate, contracte civile şi comerciale din domeniul antreprizei şi subantreprizei în construcţii montaj, al reparaţiilor şi întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor şi al prestărilor de servicii.

i) Activităţi de comerţ intern constând în depozitarea şi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul al unor mărfuri agroalimentare şi industriale de larg consum, de orice fel, permise legal de deţinere, depozitare şi vânzare la sediul depozitului, prin magazine proprii sau închiriate, în pieţe.

j) Comercializarea de produse petroliere.

k) Activitate turistică, de cazare şi transport intern şi extern cu mijloace proprii de mărfuri, instalaţii şi persoane.

Fisiere in arhiva (9):

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • CONCLUZII.doc
  • CUPRINS.doc
  • Organigrama.doc
  • SIDG.doc