Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 22480
Mărime: 164.85KB (arhivat)
Publicat de: Simion Damian
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1
 3. Consideraţii generale asupra activităţii întreprinderii 7
 4. 1.1 Scurt istoric 7
 5. 1.2 Structura capitalului şi organizarea întreprinderii 9
 6. 1.3 Funcţiile întreprinderii 11
 7. CAPITOLUL 2
 8. Delimitări şi structuri privind datoriile şi creanţele comerciale 15
 9. 2.1 Definiţie, sfera de cuprindere şi clasificarea datoriilor şi creanţelor comerciale 15
 10. 2.1.1. Structura datoriilor comerciale 17
 11. 2.1.1.1. Datorii din cumpărări pe credit comercial 18
 12. A. Furnizori interni 19
 13. B. Furnizori externi 23
 14. 2.1.1.2. Datorii din cumpărări pe credit cambial 24
 15. 2.1.1.3. Datorii neexigibile şi datorii faţă de clienţi 25
 16. 2.1.2. Structura creanţelor comerciale 26
 17. 2.1.2.1. Creanţe din vânzări pe credit comercial 28
 18. A. Clienţi interni 29
 19. B. Clienţi externi 31
 20. 2.1.2.2. Creanţe din vânzări pe credit cambial 33
 21. 2.1.2.3. Creanţe neexigibile şi creanţe asupra
 22. furnizorilor ..33
 23. 2.2 Evaluarea datoriilor şi creanţelor comerciale 34
 24. 2.2.1. Noţiunea de evaluare şi principiile evaluării 34
 25. 2.2.1.1. Principiul nominalismului monetar 35
 26. 2.2.1.2. Principiul costurilor istorice 36
 27. 2.2.1.3. Principiul prudenţei 39
 28. 2.2.2. Forme şi metode de evaluare a elementelor patrimoniale 42
 29. 2.3 Abordări internaţionale privind datoriile şi creanţele 46
 30. CAPITOLUL 3
 31. Contabilitatea operaţiilor curente privind datoriile şi creanţele comerciale 49
 32. 3.1 Documente utilizate în contabilitatea S.C. Alfa S.A. 49
 33. 3.2 Particularităţi ale obiectului de activitate al societăţii 57
 34. 3.3 Contabilitatea sintetică şi analitică a datoriilor şi creanţelor comerciale 60
 35. A. Contabilitatea datoriilor comerciale
 36. 3.3.1. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de credit de la furnizori interni 60
 37. 3.3.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de credit de la furnizori externi 66
 38. 3.3.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 68
 39. 3.3.4. Contabilitatea datoriilor neexigibile 70
 40. 3.3.5. Contabilitatea datoriilor din avansuri primite 71
 41. B. Contabilitatea creanţelor comerciale
 42. 3.3.6. Contabilitatea creanţelor din vânzări pe credit la clienţi interni 72
 43. 3.3.7. Contabilitatea creanţelor din vânzări la extern 75
 44. 3.3.8. Contabilitatea creanţelor din vânzări pe credit cambial 76
 45. 3.3.9. Contabilitatea creanţelor neexigibile 77
 46. 3.3.10. Contabilitatea creanţelor din avansuri acordate 78
 47. 3.4. Contabilitatea provizioanelor şi creanţelor neîncasate la termen….79
 48. CAPITOLUL 4
 49. Analiza datoriilor şi creanţelor comerciale 83
 50. 4.1 Analiza corelaţiei datorii-creanţe 83
 51. 4.2 Analiza solvabilităţii 84
 52. 4.3 Analiza echilibrului financiar 86
 53. 4.3.1. Fondul de rulment 87
 54. 4.3.2. Nevoia de fond de rulment 89
 55. 4.3.3. Trezoreria netă 90
 56. 4.4 Capacitatea de autofinanţare 90
 57. 4.5 Analiza datoriilor şi creanţelor cu ajutorul ratelor 92
 58. 4.5.1. Analiza ratelor de structură a activului 93
 59. 4.5.2. Analiza ratelor de structură a pasivului 95
 60. 4.5.3. Analiza ratelor de rotaţie a creanţelor şi datoriilor comerciale 97
 61. 4.6 Analiza indicatorilor parţiali ai rentabilităţii 98
 62. CONCLUZII 104
 63. ANEXE
 64. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII

Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la societatea comercială “Alfa” S.A., societate care are drept obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcţie-montaj, proiectare şi realizarea de construcţii civile şi industriale, proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii-montaj şi reparaţii pentru construcţii.

Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare capitol având o contribuţie importantă la cunoaşterea situaţiei existente în societate.

Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrării derivă din scopul acesteia şi sunt următoarele:

- constatarea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale din cadrul societăţii comerciale “Alfa” S.A.;

- modul cum sunt respectate principiile, regulile şi procedurile contabile ca şi dispoziţiile legale ce privesc contabilizarea creanţelor şi datoriilor;

- punerea în evidenţă a situaţiei financiare a societăţii pe baza analizei efectuate asupra conturilor anuale ale societăţii;

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA

ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII

1.1. Scurt istoric

S.C. ALFA S.A. a fost înfiinţată în anul 1995 şi figurează ca persoană juridică română, cu statut de societate pe acţiuni cu capital privat.

Pe baza hotărârii AGA, societatea îşi poate schimba sediul în orice localitate din România. De asemenea, ea îşi poate înfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, şantiere, loturi şi puncte de lucru, magazine de desfacere, depozite şi baze de producţie în orice localitate din România şi din străinătatea, cu respectarea dispoziţiilor şi a procedurii legale de amplasare, înregistrare şi publicitate.

Societatea funcţionează pe timp nelimitat începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului. Durata existenţei societăţii poate fi redusă prin dizolvare anticipată, hotărâtă de AGA în cazurile prevăzute de lege.

Scopul societăţii este acela de punere în aplicare a iniţiativelor private în domeniul construcţiilor-montaj, proiectării şi al executării lucrărilor de instalaţii-montaj şi reparaţii pentru construcţii şi instalaţii, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al societăţii.

Obiectul de activitate constă în :

a) Proiectare şi realizarea în ţară şi în străinătate de construcţii civile, industriale, silvice şi agro-zootehnice, pentru persoane juridice şi fizice, inclusiv în vederea exploatării acestora prin închirierea sau vânzarea lor.

b) Proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii montaj, de alimentare cu apă, gaze şi tehnico-edilitare.

c) Proiectarea şi executarea de reparaţii la construcţii civile, industriale, silvice şi agro-zootehnice şi pentru instalaţii ;

d) Realizarea şi comercializarea de produse şi de materiale în domeniul construcţiilor civile, industriale, silvice, agro-zootehnice.

e) Prestări de servicii.

f) Operaţiuni de import şi export de maşini, utilaje, instalaţii, materiale de construcţii, piese de schimb şi servicii pentru nevoi proprii şi pentru terţi, în calitate de agent comercial autorizat legal.

g) Intermedierea unor afaceri de vânzare pe bază de comision a unor bunuri mobile şi imobile, informatică, activităţi de service, prospectarea pieţei comerciale interne şi externe, executarea de negocieri şi participarea în nume propriu, ori ca mandatar al altor persoane fizice şi juridice la constituirea altor societăţi comerciale şi la concesionări de licitaţii de bunuri, mijloace fixe, active, închirieri, locaţii de gestiune ale unor spaţii, bunuri şi servicii.

h) Organizarea unor activităţi de consulting tehnic, economic şi organizatoric pentru întreprinzătorii particulari şi societăţi comerciale, realizarea de documentaţii, statute, studii de fezabilitate, contracte civile şi comerciale din domeniul antreprizei şi subantreprizei în construcţii montaj, al reparaţiilor şi întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor şi al prestărilor de servicii.

i) Activităţi de comerţ intern constând în depozitarea şi vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul al unor mărfuri agroalimentare şi industriale de larg consum, de orice fel, permise legal de deţinere, depozitare şi vânzare la sediul depozitului, prin magazine proprii sau închiriate, în pieţe.

j) Comercializarea de produse petroliere.

k) Activitate turistică, de cazare şi transport intern şi extern cu mijloace proprii de mărfuri, instalaţii şi persoane.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 74
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 75
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 76
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 77
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 78
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 79
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 80
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 81
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 82
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 83
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 84
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 85
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 86
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 87
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 88
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 89
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 90
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 91
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 92
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 93
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 94
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 95
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 96
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 97
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 98
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 99
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 100
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 101
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 102
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 103
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 104
Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Capitolul 1.doc
 • Capitolul 2.doc
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 4.doc
 • CONCLUZII.doc
 • CUPRINS.doc
 • Organigrama.doc
 • SIDG.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Gestiunea clienților într-o bază de date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Contabilitatea și gestiunea creanțelor și datoriilor unei societăți comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor salariale - SC Com Romtop Industries SA Toplița

A R G U M E N T Informaţia economică este prezentă astăzi în toate domeniile de activitate. Dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Contabilitatea și analiza creanțelor și datoriilor comerciale - SC Trans Europa SA Galați

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Organizarea contabilității creanțelor și datoriilor la SC Electrocarbon SA

Economia concurentiala functioneaza ca un mecanism prin intermediul caruia se realizeaza un ansamblu coerent de schimburi de valori. Aceste valori...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacău

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Raport de Evaluare a Patrimoniului

Capitolul 1 Introducere Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul evaluarii: Societatea DECORAT S.R.L. 2. Echipa de evaluatori: OLARU Robert...

Ai nevoie de altceva?