Contabilitatea si Analiza Datoriilor si Creantelor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea si Analiza Datoriilor si Creantelor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere doc de 96 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLULUL 1 1
PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE
1
1.1. Scurt istoric al societăţii comerciale ALIASS S.A. 1
1.2. Modul de constituire al societăţii 1
1.3. Obiectul de activitate 2
1.4. Structura organizatorică a societăţii comerciale 2
1.5. Funcţiile societăţii 5
1.6. Sistemul informaţional al S.C. ALIASS S.A 7
CAPITOLUL 2 14
FUNDAMENTĂRI PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE COMERCIALE ALE S.C. ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE
14
2.1. Delimitări teoretice privind decontările cu terţii 14
2.1.1. Prezentare generală a activităţii comerciale 14
2.1.2. Subsistemul de conturi utilizat pentru evidenţa datoriilor şi creanţelor comerciale 21
2.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări 22
2.2.1. Structura datoriilor din cumpărări pe credit 22
2.2.2.Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial 24
2.2.2.1. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial faţă de furnizorii interni
24
2.2.2.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial faţă de furnizorii externi
30
2.2.2.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de imobilizări pe credit 33
2.2.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 34
2.2.4. Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumpărări pe credit 36
2.2.5. Contabilitatea avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit 37
2.2.5.1. Contabilitatea avansurilor acordate 38
2.2.5.2. Contabilitatea ambalajelor de restituit 38
2.3. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit 41
2.3.1. Structura creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii, pe credit 41
2.3.2. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit comercial (clienţilor interni)
42
2.3.3. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit cambial 45
2.3.4. Contabilitatea creanţelor neîncasate la termen 46
2.3.5. Contabilitatea creanţelor neexigibile 48
2.3.6. Contabilitatea avansurilor primite de la clienţi 49
2.4. Deprecierea creanţelor comerciale 50
2.4.1. Structura creanţelor şi provizioanelor pentru deprecierea creanţelor comerciale
50
2.4.2. Contabilizarea constituirii şi anulării provizioanelor pentru deprecierea creanţelor comerciale
52
2.5. Efecte comerciale 55
2.5.1. Prezentare generală 55
2.5.2. Definire, prezentare, utilizare, funcţionare 56
2.5.2.1. Cecul 56
2.5.2.2. Cambia 57
2.5.2.3. Biletul la ordin 57
2.5.3. Contabilizarea de efectelor comerciale 58
2.5.3.1. Funcţionarea principalelor conturi legate de efecte comerciale 58
CAPITOLUL 3 60
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SITUŢIEI CREANŢELOR ŞI DATORIILOR COMERCIALE ALE SOCIETĂŢII ALIASS S.A. TĂRGOVIŞTE
60
3.1. Analiza pe baza bilanţului patrimonial 60
3.1.1. Analiza ratelor de structură a activului 62
3.1.2. Analiza ratelor de structură a pasivului 68
3.2. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii 70
3.3. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor 73
3.3.1. Analiza ratei rentabilităţii comerciale 73
3.3.2. Analiza rentabilităţii economice 75
3.3.3. Analiza ratei rentabilităţii financiare 76
4.4. Analiza lichidităţii şi solvabliităţii întreprinderii 77
CAPITOLUL IV 80
SISTEMUL INFORMATIC AL DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A 80
4.1. Modelul unui sistem informatic financiar - contabil integrat 80
4.1.1. Concepte şi caracteristici generale ale unui sistem informatic 80
4.1.2. Situaţiile de ieşire ale sistemului contabil integrat 82
4.2. Sistemul informatic al societăţii 83
BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLULUL 1

PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE

1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A.

Societatea comercială ALIASS S.A. Târgovişte activează în sectorul comerţului interior.

Societatea provine din fosta Întreprindere Comercială de Stat pentru Mărfuri Industriale de pe raza judeţului Dâmboviţa (I.C.S.M.I.), care îşi avea sediul central în municipiul Târgovişte şi a funcţionat până la data de 26.10.1990.

Prin baza Deciziei Prefecturii Judeţului Dâmboviţa nr. 442/1990 privind aplicarea Legii nr.15 /1990 referitor la organizarea unităţilor economice, ia naştere societatea comercială ALIASS S.A. Târgovişte.

Societatea a fost înmatriculată la Oficiul Judeţean Dâmboviţa al Registrului Comerţului sub nr. 115/302/06.03.1991, potrivit căreia funcţionează şi în prezent.

1.2. MODUL DE CONSTITUIRE AL SOCIETĂŢII

Societatea comerciala ALIASS S.A. Târgovişte a fost constituită prin Decizia Prefecturii judeţului Dâmboviţa nr.422/26.03.1990.

Societatea a fost înmatriculată sub nr. 115/302/06.03.1991, iar codul de înregistrare fiscală a societăţii este RO912767, conform Certificatului de Înregistrare Fiscală emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor la data de 30.11.1999.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, iar modificările de capital, forma de proprietate sau desfiinţarea se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Această societate este persoana juridică română sub formă de societate pe acţiuni ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul propriu.

Acţiunile societăţii sunt nominative. Societatea nu a emis acţiuni către salariaţi sau alte persoane. Capitalul social a fost transmis acţionarilor F.P.S. (în prezent denumit A.V.A.S.) în procent de 70% prin contractul cu nr.6.287 din data de 19.07.1993 (H.G.26) şi F.P.P. (în prezent denumit S.I.F.) în procent de 30% prin contractul nr.9.936 din data de 12.09.1994 (H.G.500).

Registrele şi evidenţele contabile ale societăţii sunt ţinute la zi.

1. 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii comerciale ALIASS S.A., conform articolului 6 din Statut, este:

• Contractarea cu furnizorii, pe baza repartiţiilor primite de la Departamentul Comerţului Interior, a mărfurilor cuprinse în balanţele materiale (alimentare, textile, încălţăminte, metalo-chimice, mobilă, materiale de construcţii şi combustibili solizi);

• Exercitarea comerţului şi comercializarea cu amănuntul şi cu ridicata de mărfuri alimentare şi ne alimentare din producţia internă şi din import;

• Efectuarea de operaţiuni de import-export;

• Desfăşurarea de activităţi productive, de preambalări şi prestări servicii, inclusiv de transport;

• Recuperarea, recondiţionarea şi valorificarea ambalajelor refolosibile;

• Organizarea sistemului informaţional privind circulaţia mărfurilor la toţi agenţii economici;

• Pregătirea şi formarea profesională a personalului, specifică activităţii de comerţ;

• Închirierea de mijloace fixe şi utilaj comercial

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

„Organizarea îmbracă un caracter organic şi unic în sine, propriu fiecărei întreprinderi sau instituţii, iar pentru a fi eficace şi sănătoasă structura acesteia trebuie să fie urmarea unei strategii”.

Organizarea societăţii urmăreşte, în general, asigurarea combinării armonioase a tuturor mijloacelor necesare funcţionării acestora, astfel încât să se obţină un maxim randament al factorilor de producţie cu eforturi minime.

Organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale ALIASS S.A. sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale, în sensul că fiecare componentă organizatorică sau acţiune corespunde unor cerinţe clar definite, reieşite din obiectivele acesteia.

Ca un produs al organizării se constituie structura organizatorică a societăţii comerciale care se prezintă ca un cadru ce cuprinde compartimentele şi locurile de muncă ale acesteia, dispuse într-o schemă ce sugerează ordine, sistematizare logică şi relaţii armonioase.

Fisiere in arhiva (9):

  • aliass.doc
  • BIBLIOGRAFIE.DOC.doc
  • CAPITOLUL I.DOC.doc
  • CAPITOLUL II.DOC.doc
  • CAPITOLUL III.DOC.doc
  • CAPITOLUL IV.DOC.doc
  • CUPRINS.DOC.doc
  • PAGINA DE GARDA.doc.doc
  • pozi.doc