Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 24232
Mărime: 852.90KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLULUL 1 1

PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE

1

1.1. Scurt istoric al societăţii comerciale ALIASS S.A. 1

1.2. Modul de constituire al societăţii 1

1.3. Obiectul de activitate 2

1.4. Structura organizatorică a societăţii comerciale 2

1.5. Funcţiile societăţii 5

1.6. Sistemul informaţional al S.C. ALIASS S.A 7

CAPITOLUL 2 14

FUNDAMENTĂRI PRIVIND CREANŢELE ŞI DATORIILE COMERCIALE ALE S.C. ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE

14

2.1. Delimitări teoretice privind decontările cu terţii 14

2.1.1. Prezentare generală a activităţii comerciale 14

2.1.2. Subsistemul de conturi utilizat pentru evidenţa datoriilor şi creanţelor comerciale 21

2.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări 22

2.2.1. Structura datoriilor din cumpărări pe credit 22

2.2.2.Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial 24

2.2.2.1. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial faţă de furnizorii interni

24

2.2.2.2. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit comercial faţă de furnizorii externi

30

2.2.2.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări de imobilizări pe credit 33

2.2.3. Contabilitatea datoriilor din cumpărări pe credit cambial 34

2.2.4. Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumpărări pe credit 36

2.2.5. Contabilitatea avansurilor acordate şi a ambalajelor de restituit 37

2.2.5.1. Contabilitatea avansurilor acordate 38

2.2.5.2. Contabilitatea ambalajelor de restituit 38

2.3. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit 41

2.3.1. Structura creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii, pe credit 41

2.3.2. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit comercial (clienţilor interni)

42

2.3.3. Contabilitatea creanţelor din vânzări de bunuri şi servicii pe credit cambial 45

2.3.4. Contabilitatea creanţelor neîncasate la termen 46

2.3.5. Contabilitatea creanţelor neexigibile 48

2.3.6. Contabilitatea avansurilor primite de la clienţi 49

2.4. Deprecierea creanţelor comerciale 50

2.4.1. Structura creanţelor şi provizioanelor pentru deprecierea creanţelor comerciale

50

2.4.2. Contabilizarea constituirii şi anulării provizioanelor pentru deprecierea creanţelor comerciale

52

2.5. Efecte comerciale 55

2.5.1. Prezentare generală 55

2.5.2. Definire, prezentare, utilizare, funcţionare 56

2.5.2.1. Cecul 56

2.5.2.2. Cambia 57

2.5.2.3. Biletul la ordin 57

2.5.3. Contabilizarea de efectelor comerciale 58

2.5.3.1. Funcţionarea principalelor conturi legate de efecte comerciale 58

CAPITOLUL 3 60

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SITUŢIEI CREANŢELOR ŞI DATORIILOR COMERCIALE ALE SOCIETĂŢII ALIASS S.A. TĂRGOVIŞTE

60

3.1. Analiza pe baza bilanţului patrimonial 60

3.1.1. Analiza ratelor de structură a activului 62

3.1.2. Analiza ratelor de structură a pasivului 68

3.2. Analiza corelaţiei creanţe-obligaţii 70

3.3. Analiza rentabilităţii prin metoda ratelor 73

3.3.1. Analiza ratei rentabilităţii comerciale 73

3.3.2. Analiza rentabilităţii economice 75

3.3.3. Analiza ratei rentabilităţii financiare 76

4.4. Analiza lichidităţii şi solvabliităţii întreprinderii 77

CAPITOLUL IV 80

SISTEMUL INFORMATIC AL DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A 80

4.1. Modelul unui sistem informatic financiar - contabil integrat 80

4.1.1. Concepte şi caracteristici generale ale unui sistem informatic 80

4.1.2. Situaţiile de ieşire ale sistemului contabil integrat 82

4.2. Sistemul informatic al societăţii 83

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLULUL 1

PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE

1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A.

Societatea comercială ALIASS S.A. Târgovişte activează în sectorul comerţului interior.

Societatea provine din fosta Întreprindere Comercială de Stat pentru Mărfuri Industriale de pe raza judeţului Dâmboviţa (I.C.S.M.I.), care îşi avea sediul central în municipiul Târgovişte şi a funcţionat până la data de 26.10.1990.

Prin baza Deciziei Prefecturii Judeţului Dâmboviţa nr. 442/1990 privind aplicarea Legii nr.15 /1990 referitor la organizarea unităţilor economice, ia naştere societatea comercială ALIASS S.A. Târgovişte.

Societatea a fost înmatriculată la Oficiul Judeţean Dâmboviţa al Registrului Comerţului sub nr. 115/302/06.03.1991, potrivit căreia funcţionează şi în prezent.

1.2. MODUL DE CONSTITUIRE AL SOCIETĂŢII

Societatea comerciala ALIASS S.A. Târgovişte a fost constituită prin Decizia Prefecturii judeţului Dâmboviţa nr.422/26.03.1990.

Societatea a fost înmatriculată sub nr. 115/302/06.03.1991, iar codul de înregistrare fiscală a societăţii este RO912767, conform Certificatului de Înregistrare Fiscală emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor la data de 30.11.1999.

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, iar modificările de capital, forma de proprietate sau desfiinţarea se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Această societate este persoana juridică română sub formă de societate pe acţiuni ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul propriu.

Acţiunile societăţii sunt nominative. Societatea nu a emis acţiuni către salariaţi sau alte persoane. Capitalul social a fost transmis acţionarilor F.P.S. (în prezent denumit A.V.A.S.) în procent de 70% prin contractul cu nr.6.287 din data de 19.07.1993 (H.G.26) şi F.P.P. (în prezent denumit S.I.F.) în procent de 30% prin contractul nr.9.936 din data de 12.09.1994 (H.G.500).

Registrele şi evidenţele contabile ale societăţii sunt ţinute la zi.

1. 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii comerciale ALIASS S.A., conform articolului 6 din Statut, este:

• Contractarea cu furnizorii, pe baza repartiţiilor primite de la Departamentul Comerţului Interior, a mărfurilor cuprinse în balanţele materiale (alimentare, textile, încălţăminte, metalo-chimice, mobilă, materiale de construcţii şi combustibili solizi);

• Exercitarea comerţului şi comercializarea cu amănuntul şi cu ridicata de mărfuri alimentare şi ne alimentare din producţia internă şi din import;

• Efectuarea de operaţiuni de import-export;

• Desfăşurarea de activităţi productive, de preambalări şi prestări servicii, inclusiv de transport;

• Recuperarea, recondiţionarea şi valorificarea ambalajelor refolosibile;

• Organizarea sistemului informaţional privind circulaţia mărfurilor la toţi agenţii economici;

• Pregătirea şi formarea profesională a personalului, specifică activităţii de comerţ;

• Închirierea de mijloace fixe şi utilaj comercial

1.4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE

„Organizarea îmbracă un caracter organic şi unic în sine, propriu fiecărei întreprinderi sau instituţii, iar pentru a fi eficace şi sănătoasă structura acesteia trebuie să fie urmarea unei strategii”.

Organizarea societăţii urmăreşte, în general, asigurarea combinării armonioase a tuturor mijloacelor necesare funcţionării acestora, astfel încât să se obţină un maxim randament al factorilor de producţie cu eforturi minime.

Organizarea şi funcţionarea societăţii comerciale ALIASS S.A. sunt orientate spre realizarea obiectivelor sale, în sensul că fiecare componentă organizatorică sau acţiune corespunde unor cerinţe clar definite, reieşite din obiectivele acesteia.

Ca un produs al organizării se constituie structura organizatorică a societăţii comerciale care se prezintă ca un cadru ce cuprinde compartimentele şi locurile de muncă ale acesteia, dispuse într-o schemă ce sugerează ordine, sistematizare logică şi relaţii armonioase.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 74
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 75
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 76
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 77
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 78
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 79
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 80
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 81
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 82
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 83
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 84
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 85
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 86
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 87
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 88
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 89
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 90
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 91
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 92
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 93
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 94
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 95
Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • aliass.doc
  • BIBLIOGRAFIE.DOC.doc
  • CAPITOLUL I.DOC.doc
  • CAPITOLUL II.DOC.doc
  • CAPITOLUL III.DOC.doc
  • CAPITOLUL IV.DOC.doc
  • CUPRINS.DOC.doc
  • PAGINA DE GARDA.doc.doc
  • pozi.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei 1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici Activele circulante...

Organizarea Evidentei si Contabilitatii Salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Misiune de audit intern la Comuna Pârteștii de Jos - Primărie

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primaria Pirtestii de Jos este situata in comuna Pirtestii de Jos aflata in judetul Suceava. Primaria are in subordine...

Managementul Resurselor Umane

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Raport de Evaluare a Patrimoniului

Capitolul 1 Introducere Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul evaluarii: Societatea DECORAT S.R.L. 2. Echipa de evaluatori: OLARU Robert...

Ai nevoie de altceva?