Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 26970
Mărime: 180.17KB (arhivat)
Publicat de: Violeta V.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Agatha Popescu

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1
 2. 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE 1
 3. 1.2. ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR 3
 4. 1.3. EVALUAREA STOCURILOR POTRIVIT ACTUALELOR PREVEDERI ALE LEGII CONTABILITĂŢII 4
 5. 1.3.1. Noţiuni şi principii ale evaluării 4
 6. 1.3.2. Formele evaluării 6
 7. 1.3.3. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi
 8. obiecte de inventar 9
 9. 1.4 METODE UTILIZATE ÎN CONTABILITATEA STOCURILOR 14
 10. CAPITOLUL II. STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 2 “CONTABILITATEA STOCURILOR” 17
 11. 2.1. OBIECTIV 17
 12. 2.2. ARIA DE APLICABILITATE 17
 13. 2.3. DEFINIŢII 17
 14. 2.4.EVALUAREA STOCURILOR 18
 15. 2.4.1. Costul stocurilor 18
 16. 2.4.2. Procedee de determinare a costului 21
 17. 2.4.2.1. Tratamentul contabil de bază 21
 18. 2.4.2.2. Tratamentul contabil alternativ, 21
 19. 2.4.3. Valoarea realizabilă netă 22
 20. 2.5. RECUNOAŞTEREA DREPT CHELTUIALĂ 23
 21. 2.6. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR 23
 22. CAPITOLUL III. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. DECEAN S.R.L 25
 23. 3.1. STATUTUL JURIDIC 25
 24. 3.2 ANALIZA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR 29
 25. 3.3 ANALIZA PIEŢEI 31
 26. 3.4 FURNIZORII 32
 27. 3.5 ACTIVITATEA DE MARKETING 32
 28. 3.6 AMPLASAMENT 33
 29. 3.7 NECESITATEA ŞI OPORTUNITĂŢILE RETEHNOLOGIZĂRII SECTOARELOR DE BAZĂ 37
 30. 3.8 MANAGEMENTUL 38
 31. 3.8.1 Structura organizatorică 39
 32. 3.8.2 Resurse umane 39
 33. CAPITOLUL IV. DOCUMENTAŢIA ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 45
 34. CAPITOLUL V. CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI PRIVIND STOCURILE 50
 35. 5.1. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPĂRATE – metoda inventarului permanent 50
 36. 5.1.1. Operaţii privind intrarea stocurilor 50
 37. 5.1.2. Operaţii privind ieşirea stocurilor 50
 38. 5.2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPĂRATE – metoda inventarului intermitent 52
 39. 5.3.CONTABILITATEA OPERAŢIILOR PRIVIND STOCURILE FABRICATE 52
 40. 5.4. CAZURI PARTICULARE 54
 41. 5.4.1. Contabilitatea stocurilor cumpărate fără facturi sosite 54
 42. 5.4.2.Contabilitatea stocurilor cu reduceri comerciale şi financiare 54
 43. CAPITOLUL VI. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR PE EXEMPLUL S.C. DECEAN S.RL 57
 44. 6.1. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE INTRARE A STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE CONSUMABILE 57
 45. 6.2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR DE IEŞIRE A STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE CONSUMABILE 61

Extras din proiect

CAPITOLUL I.

REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR

1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE

Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilităţii defineşte stocurile ca fiind „ansamblul de bunuri şi servicii care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare sau la terminarea procesului de producţie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări”.

În principiu, stocurile sunt clasificate în bilanţ conform naturii şi destinaţiei lor sau a ordinii cronologice în care apar, în cadrul ciclului de exploatare. O bună gestiune a stocurilor solicită ca: natura bunurilor să fie indicată cu precizie; intrarea în stoc să fie înregistrată în momentul transferului de proprietate; evaluarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri în şi din stoc să fie definită cu exactitate şi să rămână invariabilă.

În modelul bilanţier din ţara noastră, stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţia, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor.

Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele structuri:

a) materiile prime care participă direct la fabricarea produselor, regăsindu-se în componenţa lor integral sau parţial, în starea iniţială sau transformată.

b) materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piesele de schimb, seminţele şi materialele de plantat, furajele şi alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat.

c) produsele sub forma semifabricatelor (produse în curs de fabricaţie), produselor finite (produse care au parcurs întregul proces de fabricaţie) şi produsele reziduale (rebuturi, materiale recuperabile, deşeuri).

d) animalele care au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de îngrăşat, păsările şi coloniile de albine.

e) producţia în curs de execuţie reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate fazele de fabricaţie, produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.

f) mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprinderea le cumpără în vederea vânzării.

g) ambalajele (cu excepţia ambalajelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe) de transport refolosibile care însoţesc bunurile în procesul circulaţiei lor (recuperabile, facturate, consemnate distinct care circulă prin restituire sau incluse în preţul mărfii şi care pot fi valorificate sau nu după utilizare).

În contabilitatea din ţara noastră, în sfera stocurilor sunt incluse şi obiectele de inventar şi baracamentele.

Obiectele de inventar sunt bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu durata mai mică de un an, indiferent de valoarea lor precum şi bunurile asimilate acestora (echipamente de protecţie, echipamente de lucru, îmbrăcămintea specială, sculele, instrumentele, mecanismele, dispozitivele, etc.). Obiectele de inventar în folosinţă se evidenţiază distinct în structurile analitice de conturi.

Baracamentele şi amenajările provizorii sunt bunurile achiziţionate de unităţile patrimoniale pentru executarea lucrărilor şi prestaţiilor de construcţii (barăci, podele) din care, prin demontare sau demolare, se recuperează materiale.

În raport de locul de creare a gestiunilor, structurile de stocuri prezentate se grupează în:

- stocuri aflate în depozitele întreprinderii

- stocuri în curs de aprovizionare sau sosite şi nerecepţionate

- stocuri sosite fără factură

- stocuri livrate, dar nefacturate

- stocuri facturate, dar nelivrate

- stocuri aflate la terţi

Corespunzător criteriilor de clasificare prezentate sunt individualizate două structuri informaţionale de bază:

- structura financiară standardizată

- structura internă sau de gestiune

Structura financiară standardizată este proprie gestiunii şi contabilităţii financiare a întreprinderii şi operează cu două criterii: destinaţia şi faza ciclului de exploatare. Interesul informaţional este cel al finanţării pe termen scurt, calculării şi analizei mecanismului fondului de rulment, bugetare a activităţii de exploatare şi gestionarea activităţii de trezorerie.

Structura internă sau de gestiune, necesară, dar nestandardizată, este opozabilă contabilităţii interne de gestiune. Ea operează cu celelalte două criterii: fizic şi locul de creare a gestiunilor şi se delimitează prin conturile analitice de stocuri corespunzătoare sortimentelor şi gestiunilor (depozite create ca entităţi gestionare repartizate în răspunderea unor persoane fizice).

Modelul de contabilitate a stocurilor, în România, adoptat în cadrul reformei, este conceput în condiţiile în care ambele structuri informaţionale sunt realizate prin contabilitatea financiară.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 74
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 75
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 76
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 77
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 78
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 79
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 80
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 81
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 82
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 83
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 84
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 85
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 86
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 87
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 88
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 89
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 90
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 91
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 92
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 93
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 94
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 95
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 96
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 97
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 98
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 99
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 100
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 101
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 102
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 103
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 104
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 105
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 106
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 107
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 108
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 109
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 110
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 111
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 112
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 113
Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Analiza Stocurilor la SC Decean SRL
  • 2785 Cuprins.doc
  • Bibliografie.doc
  • Contabilitatea si Analiza Stocurilor la SC Decean SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Am optat in favoarea acestei teme deoarece consider ca stocurile sunt esentiale in dezvoltarea economica a tarii. In categoria...

Gestiunea Stocurilor

CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea stocurilor Stocurile de valori materiale şi comenzile în curs de execuţie cuprind totalitatea bunurilor...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?