Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 16229
Mărime: 84.91KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Cap. I – Consideraţii generale – pag.8

1.1. Repere istorice – pag.8

1.2. Obiectul de activitate – pag.8

1.3. Organizarea şi principalii indicatori economico – financiari – pag.14

Cap. II – Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată – pag.18

2.1. Obiective şi factori – pag.18

2.2. Organizarea contabilităţii taxei pe valoarea adăugată – pag.20

2.2.1. Documente de evidenţă – pag.20

2.2.2. Evidenţa operativă – pag.22

2.2.3. Contabilitatea sintetică a taxei pe valoarea adăugată – pag.22

2.3. Reflectarea în contabilitate a taxei pe valoarea adăugată la S.C.C.A. „Pencoop” Timişoara – pag.23

2.4. Decontarea taxei pe valoarea adăugată – pag.35

Cap. III – Control fiscal – rol şi importanţă – pag.36

3.1. Rolul şi importanţa controlului fiscal – pag.36

3.2. Taxa pe valoarea adăugată – caracterisctici – pag.37

3.2.1. Taxa pe valoarea adăugată - Impozit indirect – pag.37

3.2.2. Sferă de aplicare a taxei pe valoarea adăugată – pag.37

3.2.3. Geneza taxei pe valoarea adăugată – pag.38

3.2.4. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată – pag.38

3.2.5. Bazele de impozitare – pag. 39

3.2.6. Cotele de impozitare – pag.39

Cap. IV – Organizarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adăugată – pag.41

4.1. Pregătirea controlului fiscal – pag.41

4.2. Organizarea controlului fiscal –pag.42

Cap. V – Exercitarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adăugată – pag.43

5.1. Tipuri de control fiscal – pag.43

5.2. Obiectivele controlului fiscal –pag.43

5.3. Competenţa, drepturile şi obligaţiile organului de control – pag.44

5.4. Proceduri de verificare privind taxa pe valoarea adăugată – pag.45

5.5. Valorificarea actelor de control – pag.45

Cap. VI – Concluzii şi propuneri – pag.46

Bibliografie – pag.47

Extras din document

CAP. 1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1. Repere istorice

După primul război mondial Franţa a trecut la impunerea indirectă (asupra cheltuielilor). La început s-a procedat la organizarea unui sistem de impunere generală asupra cheltuielilor, care s-a manifestat prin introducerea în 1917 a taxei proporţionale asupra plătitorilor, prin aplicarea de timbre pe facturi, înlocuită în 1920 prin impozitul pe cifra de afaceri ( asupra nivelului vânzărilor totale). În perioada 1925 – 1935 s-au aplicat taxe unice pentru diferite produse, ajungându-se la peste 30 de taxe unice.

Din anul 1937 s-a instituit taxa unică asupra producţiei, urmată de o taxă asupra prestaţiilor. În 1948 se trece la sistemul plăţilor fracţionate (fiecare producător îşi plăteşte taxa asupra vânzărilor sale totale ), iar prin perfecţionarea taxei pe producţie se instituie impozitul indirect fundamental, cu o cotă unică de 15,35 %,

Reforma fiscală din anii 1954 – 1955 este urmată de alte reforme care au dus la perfecţionarea taxei pe valoarea adăugată în Franţa. Astfel, în 1958 regimul juridic al TVA suferă o profundă simplificare şi se generalizează prin lărgirea sferei de cuprindere a produselor, iar numărul cotelor se reduce la cinci. În anul 1966 se trece la o nouă reducere a cotelor la patru : cota normală, cota majorată, cota intermediară şi cota redusă. O lărgire a sferei de aplicare a TVA are loc prin Legea financiară din 29 decembrie 1978, devenind în acest fel principalul impozit indirect.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit modern şi eficient care a fost adoptat de către ţările Comunităţii Europene, dar şi de alte state din Europa, America Latină, Africa, Asia, Israel, Noua Zeelandă şi a fost conceput pentru a evita impozitarea în „cascadă”, cum se făcea prin celelalte impozite indirecte.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit general care se aplică asupra operaţiunilor privind livrările de bunuri mobile, transferul proprietăţii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestările de servicii, precum şi operaţiunilor asimilate acestora.

Taxa pe valoarea adăugată a fost introdusă în ţara noastră începând cu data de 1 iulie 1993, care a înlocuit impozitul pe circulaţia mărfurilor.

Taxa pe valoarea adăugată constă dint –o cotă procentuală la această valoare adăugată, care se stabileşte asupra operaţiunilorprivind transferul proprietăţii bunurilor, importului de bunuri, precum şi asupra celor privind prestările de servicii. Cota procentuală ce se aplică asupra valorii adăugate pentru a determina obligaţia de plată poate diferi de la o tară la alta, precum şi de la o perioadă la alta, uneori diferenţiată şi pe ramuri ale economiei. În România, taxa stabilită pentru început a fost de 18% din valoarea adăugată, 0% pentru bunurile şi serviciile exportate. Prin O.G. nr.2/1998 taxa pe valoarea adăugată s-a stabilit începând cu data de 1.II.1998 la 22% şi 11%. Prin O.U.G. nr. 215/1999, cele două cote de TVA au fost unificate la data de 1.I.2000, în una singură de 19%.

1.2. Obiectul de activitate

Taxa pe valoarea adăugată se aplică asupra tuturor operaţiunilor privind :

- livrările de bunuri mobile şi prestările de servicii;

- transferul proprietăţii bunurilor imobile;

- importul de bunuri;

- serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau domiciliul în străinătate, pentru

care locul prestării se consideră a fi România.

În sfera de aplicare a TVA sunt cuprinse toate operaţiunile cu plată şi cele asimilate acestora efectuate de către contribuabili, care pot fi :

- persoane juridice;

- persoane fizice, asociaţii familiale, precum şi asociaţii civile fără personalitate

juridică, autorizate, care realizează venituri în România din activităţi desfăşurate pe baza liberei iniţiative;

- alte persoane decât cele menţionate anterior, asociaţii sau organizaţii de orice

fel care desfăşoară activităţi cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de natură politică;

- instituţii publice;

- reprezentanţele societăţilor comerciale sau ale organizaţiilor economice străine,

alte organizaţii ţi organisme internaţionale care funcţionează în România.

1. Operaţiunile cu plată constau în :

a) livrări de bunuri mobile şi prestări de servicii efectuate sub diverse forme juridice:

- vânzare;

- schimb;

- aport de bunuri la capitalul social.

b)transferul proprietăţii bunurilor imobile, între contribuabili, precum şi între aceştia şi

persoane fizice;

c) importul de bunuri;

d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau domiciliul în străinătate, pentru care

locul prestării se consideră a fi în România.

a) Livrări de bunuri mobile şi prestări de servicii efectuate de persoane juridice

Livrarea de bunuri reprezintă transferul dreptului de proprietar către beneficiar, fie direct, fie prin intermediul altor persoane juridice care acţionează în numele şi în contul acestora.

Livrarea cuprinde ansamblul tuturor operaţiunilor prin care se realizează transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridică prin care se realizează :

- vânzare propriu – zisă;

- schimb;

- aport de bunuri la capitalul social.

Prin prestare de servicii se înţelege orice activitate desfăşurată de un contribuabil,

operaţiune care nu constituie livrare de bunuri mobile sau transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.

Obiectul prestărilor de servicii poate fi reprezentat de diverse activităţi, constând în:

- lucrări de construcţii – montaj;

- transport de mărfuri şi persoane;

- servicii de poştă şi telecomunicaţii;

- transmisiuni de radio şi televiziune;

- închirieri de bunuri;

- operaţiuni de leasing;

- locaţia de gestiune;

- operaţiuni de intermediere sau comision;

- reparaţii diverse;

- cesiuni şi concesiuni de bunuri mobile necorporale referitoare la drepturi de

autor, brevete, licenţe, mărci de fabrică şi de comerţ, titluri de proprietate;

Preview document

Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 1
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 2
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 3
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 4
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 5
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 6
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 7
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 8
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 9
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 10
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 11
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 12
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 13
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 14
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 15
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 16
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 17
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 18
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 19
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 20
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 21
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 22
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 23
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 24
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 25
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 26
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 27
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 28
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 29
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 30
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 31
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 32
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 33
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 34
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 35
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 36
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 37
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 38
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 39
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 40
Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adaugata.doc

Alții au mai descărcat și

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Alinierea TVA la Cerintele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Taxa pe Valoarea Adăugată

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE CU PRIVIRE LA TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 1.1 DEFINIŢIA ŞI CARACTERISTICILE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe...

Te-ar putea interesa și

Inspecția Fiscală Privind Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE În elaborarea lucrării s-a avut în vedere faptul că forma de control fiscal este o activitate cu un pronunţat caracter aplicativ şi am...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

SC Alfa International SRL

1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI, SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat,...

SC IT Experts SRL

SC IT EXPERTS SRL cu sediul social în Timişoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J35/1410/2000, având CUI 14444412, are ca obiect...

Ai nevoie de altceva?