Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6637
Mărime: 57.43KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mateș Dorel
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” ARAD FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Extras din document

1. Introducere

Economia națională, prin impozite, taxe și contribuții, are ca obiectiv asigurarea finanțării sectorului public prin multiple prelevări, constituind mobilul intervenției în economie a autorității publice în vederea corectării fluctuațiilor ciclurilor economice caracteristice economiei de piață.

Scopul prelevărilor fiscale este îndeplinirea funcțiilor statului, dar și satisfacerea nevoilor publice sau colective prin intermediul impozitelor și taxelor percepute de bugetul public precum și a contribuțiilor mobilizate pentru constituirea anumitor fonduri cu destinație specială.

Munca reprezintă o activitate conștientă, specifică omului, îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acțiunea sa schimbul de materii dintre el şi natură pentru satisfacerea trebuințelor sale.

Munca este un factor activ şi determinant al producției, ce antrenează ceilalţi factori în vederea obținerii de bunuri şi servicii. Premisa generală a factorului muncă este populația, ca o condiție necesară a existenței societății, şi al cărui rol economic se concretizează în faptul că reprezintă suportul factorului primordial de producție; de asemenea, populația reprezintă destinatarul şi consumatorul rezultatelor oricărei activități economice.

Salariul, în cea mai mare parte a cărților de specialitate, este definit ca fiind prețul forței de muncă sau expresia valorică a acelei pârți din venitul național care este destinată consumului individual, direct al salariaților, în funcție de munca prestată.

2. Veniturile din salarii

Veniturile din salarii sunt reprezentate de totalitatea câștigurilor în bani sau în natură obținute de o persoană fizică ce desfășoară activități în baza unui contract individual de muncă indiferent de forma sub care acestea se obțin.

Astfel, veniturile din salarii cuprind:

- salariile de bază, denumit și salariul de încadrare;

- indemnizațiile, sporurile, adaosurile, recompensele, stimulentele și premiile de orice fel;

- sumele aferente concediului de odihnă, concediile medicale, inclusiv pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copiilor cu handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani;

- sumele primite din fondul asigurărilor sociale pentru incapacitate de muncă și maternitate;

- precum și orice alte avantaje în bani sau în natură primite de către angajați din partea angajatorilor;

Avantajele în bani sau în natură sunt reprezentate de acele foloase primite de contribuabil în urma unei relații contractuale, acestea fiind impozabile numai dacă au fost considerate cheltuieli deductibile de persoana sau entitatea care le-a acordat.

Avantajele în bani sau în natură pot fi considerate a fi:

- diferența pozitivă dintre dobânda practicată pe piața de credit și dobânda preferențială la creditul acordat contribuabilului;

- folosirea unei locuințe în scop personal;

- acordarea de produse alimentare, lemne de foc, energie electrică, termică, și altele;

- folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii în scop personal;

- cadouri primite cu diferite ocazii, și altele;

Pentru înregistrarea veniturilor din salarii în contabilitatea entității trebuie ca mai întâi acestea să fie evidențiate ca salarii brute datorate de întreprindere personalului.

Pentru personalul încadrat prin contract individual de muncă înregistrarea veniturilor din salarii se face astfel:

641 „Cheltuielile cu salariile personalului” = 421 „Personal - salarii datorate”

Pentru colaboratori, persoane fizice autorizate ori juridice cu contract sau convenție de prestări servicii, înregistrarea veniturilor din salarii se face astfel:

621 „Cheltuielile cu colaboratorii” = 401 „Furnizori”

Pentru întreprindere, veniturile de natura salariilor obținute de personal, reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile, care influențează rezultatul din exploatare și în final profitabilitatea entității.

Profitul întreprinderii este menținut printr-un echilibru între cheltuielile cu salariile și veniturile din celelalte activități, astfel că atunci când cheltuielile cu salariile sunt mai mari în condițiile menținerii la același nivel a veniturilor din celelalte activități, atunci profitul întreprinderii va fi cu atât mai mic.

Astfel că, între veniturile salariale și productivitatea muncii la nivelul întreprinderii este necesar să existe un raport direct proporțional.

Creșterea veniturilor salariale poate fi asigurată doar în prezența creșterii productivității muncii, astfel încât profitabilitatea întreprinderii să nu aibă de suferit.

Bibliografie

1. Dorel Mateș, Contabilitate și gestiune fiscală, note de curs.

2. Dorel Mateș, Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor între standarde, directive și reglementări fiscale, Editura Mirton, Timișoara, 2009.

3. Dorel Mateș, Normalizarea contabilității și fiscalitatea întreprinderii, Editura Mirton, Timișoara, 2003.

4. OMFP 1802/2014 pentru aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate.

5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

6. Legea 82/1991 a contabilității.

7. OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

8. HG 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Preview document

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 1
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 2
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 3
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 4
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 5
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 6
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 7
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 8
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 9
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 10
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 11
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 12
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 13
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 14
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 15
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 16
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 17
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 18
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 19
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 20
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 21
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 22
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Comerțul cu amănuntul

INTRODUCERE Comerțul cu amănuntul reprezintă o formă a circulației mărfurilor a cărei funcție constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde...

Contabilitate de gestiune

1. PREZENTAREA FIRMEI : 1.1 Denumire si localizare Denumirea firmei este SC Alka Grup SRL. Sediul central este la Bucuresti Sos. Straulesti Nr....

Taxa pe valoare adăugata

I. Definire TVA TVA este un impozit indirect, cu origine comunitară. TVA este un impozit cu plată fracționată. Acest impozit grevează bunuri ori...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Studiu privind Organizarea Contabilitatii Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul si Asigurarile Sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Ai nevoie de altceva?