Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 14 fișiere: doc, xls
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 20685
Mărime: 859.69KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Horga
Universitatea Valahia Targoviste Facultatea de Stiinte Economice Specializarea Contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I : CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. Necesitatea impozitelor si taxelor 3

1.2. Relatia contabilitate – fiscalitate 4

1.3. Impozitele si taxele – componente ale sistemului fiscal 7

CAPITOLU II : ORGANIZAREA CONTABILITATII

2.1. Prezentare generala 8

2.2. Organizarea departamentului financiar -contabil 10

2.3. Documente folosite pentru obligatiile fiscale 12

2.4. Structuri de conturi utilizate pentru reflectarea in contabilitate a impozitelor si taxelor 19

CAPITOLUL III:

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND IMOZITELE SI TAXELE

3.1. Impozite si taxe – definite si trasaturi 23

3.2. Elementele comune ale impozitelor si taxelor 24

3.3. Principiile si instrumentele impunerii 27

3.4. Organismele aparatului de control 30

CAPITOLUL IV :

REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR DIRECTE

4.1. IMPOZITUL PE PROFIT 32

4.1.1. Reglementari fiscale ale impozitului pe profit 32

4.1.2. Reguli contabile privind impozitul pe profit 39

4.1.3. Calculul si contabilizarea impozitului pe profit 41

4.2. IMPOZITUL PE VENITURLE DIN SALARII 46

4.2.1. Notiuni fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii 46

4.2.2. Calculul si contabilizarea impozitului pe salarii 48

4.3. IMPOZITE SI TAXE LOCALE 53

4.3.1. Clasificarea impozitelor si taxelor locale 53

4.3.2. Calculul si contabilizarea impozitelor si taxelor locale 55

CAPITOLUL V:

REGLEMENTAREA, CALCULUL SI CONTABILIZAREA IMPOZITELOR INDIRECTE

5.1. TAXA PE VALOARE ADAUGATA 58

5.1.1. Fundamentari teoretice privind TVA 58

5.1.2. Reglementari fiscale privind TVA 61

5.1.3. Contabilizare TVA -specifica activitatii desfasurate 71

5.2. TAXE VAMALE 78

5.2.1. Aspecte fiscale privind taxele vamale 78

5.2.2. Aspecte contabile privind taxele vamale 81

5.2.3. Contabilizarea taxelor vamale 82

CAPITOLUL VI :

SISTEM INFORMATIC CONCEPTUAL PRIVIND EVIDENTA IMPOZITELOR SI TAXELOR

6.1. Sistemului informational contabil – baza a sistemului informatic 84

6.2. Sistem informatic de evidenta a impozitelor si taxelor 85

6.3. Situatii finale rezulate din prelucrarea automata a datelor si valorificarea lor 88

CONCLUZII 89

BIBLIOGRAFIE 91

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR

Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. În consecinta , statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice între membrii societati, instrumentul financiar si juridic fiind obligatia fiscala sub forma taxelor si impozitelor. Notiunea care defineste cel mai bine aria de cuprindere a domeniului impozitelor si a taxelor este cea de sistem fiscal. Sistemul fiscal trebuie conceput si înteles ca un tot unitar care cuprinde trei elemente interdependente:

a) legislatia fiscala – care reglementeaza, instituie impozitele si taxele;

b) mecanismul fiscal – care constituie o suma de modele, procedee, tehnici prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere. Din mecanismul fiscal fac parte si suporti informationali;

c) aparatul fiscal – care, bazându-se pe legislatia fiscala, pune în miscare sistemul fiscal in scopul realizarii obiectivului final: urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor.

Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si un titlu nerambursabil datorat conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin si bunurile pe care le poseda.

Analizând elementele definitiei impozitului putem constata urmatoarele:

a) impozitul este o contributie baneasca în sensul ca persoanele fizice sau juridice sunt datoare sa participe dupa anumite criterii la formarea fondurilor de dezvoltare ale societatii;

b) este o contributie obligatorie , toate persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de venituri trebuie sa participe la formarea acestor fonduri;

c) impozitele sunt prelevari cu titlu nerambursabil;

d) impozitele sunt datorate conform dispozitiilor legale;

e) sunt datorate de catre persoane fizice si juridice;

f) impozitul se datoreaza pentru veniturile realizate si bunurile detinute.

Impozitele pot fi folosite pentru a încuraja sau descuraja o anumita activitate economica. Fara sa înceteze a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, venitul fiscal a devenit un mijloc de interventie in domeniul economic si social.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza prin faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut între clase si paturi sociale, între persoane fizice si juridice.

1.2. RELATIA CONTABILITATE – FISCALITATE

Sistemul contabil al agenţilor economici şi planul de conturi general, care a fost adoptat cu data de 1 ianuarie 1994, au creat posibilitatea de a se urmării stabilirea şi achitarea obligaţiilor fiscale pe fiecare categorie de impozit sau taxă. Prin urmare, în prezent, nu sunt necesare evidenţe paralele cu contabilitatea pentru stabilirea relaţiilor cu bugetul de stat sau bugetele locale, fiind necesare doar suporturile de informaţii şi documentele justificative care se înregistrează în conturile sintetice şi analitice.

Contabilitatea reprezinta un instrument de cunoastere si gestiune a situatiei patrimoniale, a situatiei financiare si a rezultatului obtinut.

În conditiile în care întreprinderea este integrata organic în economia de piata, contabilitatea trebuie sa se orienteze si spre mediul economic – social reprezentat de protagonistii sociali consumatori de informatii ca produs al contabilitatii.

Contabilitatea trebuie sa asigure informatii pentru investitorii de capital, fiscalitatea ca

reprezentat al statului, bancheri, furnizori – ca parteneri de afaceri ai întreprinderii, organelor de sinteza informationala ale guvernului si salariatii întreprinderii.

În raport cu acesti utilizatori, contabilitatea trebuie sa se înscrie pe coordonata neutralitatii si adevarului, furnizând o informatie fidela asupra situatiei patrimoniale si financiare, precum si asupra rezultatului. Pentru a argumenta aceste afirmatii enumeram câteva reguli si principii generale care prezinta importanta pentru raporturile contabilitatii cu fiscalitatea:

a. afectarea veniturilor si a cheltuielilor la exercitiului în care s-au angajat;

b. evaluarea activelor la intrare în functie de costul istoric care are o determinare obiectiva si poate fi verificabil;

c. evaluarea anuala, la inventarierea patrimoniului, la valoarea de utilitate (actuala) a tuturor activelor si datoriilor;

d. contabilizarea pierderilor latente, a datoriilor probabile si a deprecierilor de valoare (datorate uzurii morale si fizice, degradarii, dezasortarii stocurilor, neîncasarii creantelor, clientilor dubiosi si rau platnici, e. t. c.) la închiderea fiecarui exercitiu fara a tine cont de eventualele plusvalori latente (din prudenta) si active probabile;

e. distinctia dintre „costurile perioadei” si „costul produsului”, deoarece cheltuielile angajate necunoscute de costul produsului nu pot fi nici imobilizate, nici stocate, nici repartizate asupra rezultatului (cheltuieli generale de administratie si cheltuieli de desfacere).

Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea independente una de alta, dar societatile comerciale, regiile autonome si alte institutii de stat prezinta un ansamblu de documente contabile si fiscale care trebuie analizate in ansamblu si nu independent unul de altul.

Preview document

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 1
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 2
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 3
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 4
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 5
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 6
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 7
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 8
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 9
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 10
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 11
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 12
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 13
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 14
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 15
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 16
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 17
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 18
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 19
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 20
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 21
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 22
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 23
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 24
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 25
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 26
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 27
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 28
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 29
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 30
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 31
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 32
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 33
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 34
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 35
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 36
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 37
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 38
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 39
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 40
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 41
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 42
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 43
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 44
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 45
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 46
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 47
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 48
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 49
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 50
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 51
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 52
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 53
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 54
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 55
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 56
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 57
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 58
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 59
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 60
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 61
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 62
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 63
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 64
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 65
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 66
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 67
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 68
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 69
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 70
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 71
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 72
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 73
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 74
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 75
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 76
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 77
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 78
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 79
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 80
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 81
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 82
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 83
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 84
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 85
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 86
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 87
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 88
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 89
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 90
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 91
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 92
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 93
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 94
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 95
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 96
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 97
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 98
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 99
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 100
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 101
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 102
Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • balanta licenta 2007.xls
 • bibliografie.doc
 • CAP 6 ANALIZA EC-FIN.doc
 • CAP 6 SISTEM INFORMATIC.doc
 • CAPITOLUL IV-IMP DIRECTE.doc
 • CAPITOLUL V -IMP INDIRECTE.doc
 • cartea mare 2007.doc
 • concluzii.doc
 • CUPRINS.doc
 • LICENTA2007 - CAPITOLUL III.doc
 • LICENTA2007- CAP II.doc
 • LICENTA2007-INTRODUCERE.doc
 • PAGINA.doc
 • stat salarii licenta.xls

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Datoriilor și Creanțelor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE În economia contemporană, contabilitatea este o necesitate şi nu o dorinţă. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Perspective ale contabilitatii digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Accizele

Taxele speciale de consumatie sau accizele sunt asezate asupra unor produse care se consuma în cantitati mari si care nu pot fi înlocuite de...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Contabilitatea si fiscalitatea amortizarii imobilizarilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Ai nevoie de altceva?