Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 9433
Mărime: 65.07KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

Cuprins

1.NOŢIUNI

1.1.CREANŢELE ŞI DATORIILE COMERCIALE

1.2.CLASIFICAREA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR COMERCIALE

2.EVALUAREA ŞI CONTABILITATEA CREANŢELOR COMERCIALE

2.1.CREANŢE COMERCIALE

2.2.CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE( TEORIE + EXEMPLE)

3.EVALUAREA ŞI CONTABILITATEA DATORIILOR COMERCIALE

3.1. DATORII COMERCIALE

3.2.FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE( TEORIE + EXEMPLE)

4.CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT, TVA ŞI A IMPOZITULUI PE VENIT( TEORIE + EXEMPLE)

5. CONCLUZII

Extras din document

1. NOŢIUNI

În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri pentru care îşi creează datorii; de asemenea vinde produsul activităţii sale în cadrul procesului de desfacere, proces în urma căruia rezultă creanţele. Creanţele pe termen scurt reprezintă active ale întreprinderii rezultate în urma tranzacţiilor cu persoane juridice sau fizice, relaţii în urma cărora întreprinderea a livrat un bun, a prestat un serviciu sau a executat o lucrare şi pentru care trebuie să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie, într-o perioadă de timp de până la un an.

Creanţele reprezintă valorile economice avansate temporar de către titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice şi pentru care urmează să se primească un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o sumă de bani, de o lucrare sau un serviciu.

Datoria reprezintă sursa de finantare externă pusă la dispoziţia întreprinderii de instituţii financiare, furnizori sau terţi.

1.1. CREANŢELE ŞI DATORIILE COMERCIALE

Conform Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 39 Instrumente financiare: Recunoaştere şi Evaluare, creanţele întreprinderii reprezintă activele financiare create de întreprindere prin furnizare de bunuri sau prestare de servicii direct unui debitor, altele decât cele ce sunt iniţiate cu intenţia de a fi vândute imediat sau în termen scurt, care trebuie categorisite ca reţinute pentru tranzacţionare.

Datoriile pe termen scurt provin din tranzacţiile cu persoane fizice sau juridice (cumpărarea de bunuri, lucrări sau servicii, utilizarea forţei de muncă, plata impozitelor şi taxelor etc.), în care întreprinderea trebuie să efectueze o plată sau o contraprestaţie într-o perioadă de timp de până la un an.

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 1 Prezentarea Situaţiilor Financiare clasifică o datorie ca datorie curentă atunci când:

- se aşteaptă să fie achitată în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii; sau

- este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

Datoriile contingente reprezintă o obligaţie potenţială aparută ca urmare a unor evenimente trecute,anterior datei bilanţului şi a căror existenţă se confirmă numai de apariţia sau neapariţia mai multor evenimente.

Creanţele reprezintă valorile economice avansate temporar de către titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice şi pentru care urmează să se primească un echivalent valoric. Acest echivalent poate fi reprezentat de o sumă de bani, de o lucrare sau un serviciu.

Prin noţiunea de “datorie” se desemnează angajamentul asumat de o anumită persoană de a plăti o sumă de bani, livra un bun, executa o lucrare sau a presta un serviciu. O persoană fizică sau juridică care are o datorie este denumită în general debitor. Într-o altă abordare a acestui termen, datoria reprezintă o obligaţie actuală a întreprinderii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice. Este vorba de datoriile create în cadrul relaţiilor de decontare ale societăţii cu alte persoane juridice. Acestea reprezintă o obligaţie curentă a întreprinderii rezultată din evenimente trecute si prin lichidarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.

Ca sursă străină de finanţare, datoriile sunt prezente şi funcţionează din momentul naşterii angajamentelor şi până în momentul plăţii lor. De multe ori, firma nu dispune de resursele necesare de a-şi achita obligaţiile faţă de partenerii externi chiar şi la scadenţă. În acest caz putem sa amintim despre noţiunea de arierat, care reprezintă datorii scadente, ajunse la termenul de plată, dar încă neachitate.

Evenimentul angajat reprezintă evenimentul care generează o obligaţie legală sau implicită, astfel încât întreprinderea să onoreze obligaţia respectivă.

Obligaţia legală este cea rezultată din contract, legislaţie sau alt efect al legii.

Obligaţie implicită reprezintă obligaţia rezultată din acţiunile unei întreprinderi bazată pe practici anterioare, pe politici sau declaraţii prin care indică partenerilor ei, că îşi asumă şi onorează anumite responsabilităţi.

Obligaţia contingentă este o obligaţie curentă, apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a carei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia uneia sau mai multor evenimente viitoare care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii.

Preview document

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Introducere Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

CAP. 1: CONTABILITATEA CREANŢELOR 1.1 Definirea şi gruparea creanţelor Legea care reglementează atât creanţele cât si datoriile este Legea...

Contabilitatea Relațiilor Comerciale

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI S.C BRAVO INSTAL S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC Societatea comercială BRAVO INSTAL a luat fiinţă în luna...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Organizarea Sistemului Bancar din România

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA. REGLEMENTARI JURIDICE ACTUALE. 1.1 STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Policolor

Introducere Mi-am ales tema – Analiza echilibrului şi rentabilităţii firmei - întrucât consider că este foarte util ca un economist să aibă...

Analiză economico-financiară aprofundată - SC Turism Felix SA

CAPITOLUL 1: PREZENTAREA SOCIETÃTII 1.5. Date de prezentare a societãTii comerciale: - Sediul social: Bãile Felix, com- Sânmartin, jud- Bihor -...

Inventarierea patrimoniului

Argument Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor

CAPITOLUL I REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR Contabilitatea, ca activitate specializata în masurarea, evaluarea,...

Ai nevoie de altceva?