Contabilitatea si Gestiunea Fiscala a Reevaluarii Mijloacelor Fixe

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 18 în total
Mărime: 1.77MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Blidișel Rodica
Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor, Timisoara 2009

Cuprins

Capitolul I. Concepte teoretice privind tratamentul contabil și fiscal al reevaluării mijloacelor fixe

1.1 Definiție contabilă versus definiție fiscală a reevaluării

1.2 Afectarea valorii imobilizărilor prin intermediul reevaluării

1.2.1 Activele imobilizate supuse reevaluării

1.2.2 Activele imobilizate ce nu se supun

reevaluării

1.3 Rezultate ale reevaluării imobilizărilor

corporale

1.4 Tratamente ale amortizării cumulate

1.5 Elemente specifice reevaluării mijloacelor fixe

Capitolul II. Studiu de caz privind reevaluarea mijloacelor fixe

Extras din document

Reevaluarea contabilă este reevaluarea efectuată de contabil sau de evaluatori autorizaţi, pentru a aduce un activ, a cărui valoare netă contabilă diferă în mod semnificativ de valoarea sa justă , la valoarea reevaluată care reprezintă valoarea justă la momentul reevaluării.

Reevaluarea fiscală este reevaluarea recunoscută de către autoritatea fiscală şi care se efectuează pe baza legislaţiei în vigoare. La noi în ţară contabilitatea este conectată la fiscalitate, astfel în contabilitate se înregistrează reevaluarea fiscală.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinării valorii juste a acestora, ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia, și prețul pieței, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă, aceasta determinânu-se pe baza unor evaluări efectuate de regulă de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional din domeniu, recunoscuți național și internațional.

Se supun reevaluării imobilizările corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice şi evidenţiate în balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie 2008, după cum urmează:

imobilizările corporale aflate în patrimoniu, astfel: terenuri; construcţii; echipamente tehnologice aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; mijloace de transport; animale şi plantaţii; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;

imobilizările corporale date în locaţie de gestiune, concesiune sau închiriate, după caz, şi cele date în folosinţă asocierilor în participaţiune, conform contractelor încheiate, se reevaluează de către persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu;

investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate în concesiune, cu chirie sau în locaţie de gestiune se supun reevaluării de către persoanele juridice care le-au efectuat şi care le-au înregistrat în contabilitate;

capacităţile puse în funcţiune parţial, de natura imobilizărilor corporale pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale;

imobilizările corporale la care în perioada 1 aprilie 1994 - 31 decembrie 2008 s-au efectuat lucrări de modernizare care au majorat valoarea de înregistrare a acestor imobilizări corporale. Pentru aceste active reevaluarea se efectuează separat pentru valorile reprezentând modernizări, prin aplicarea ratei inflaţiei corespunzătoare perioadei scurse după efectuarea modernizării;

imobilizările corporale predate în sistem de leasing se reevaluează de persoanele juridice care le au evidenţiate în patrimoniu, avându-se în vedere valoarea prevăzută în contractul încheiat între părţi;

imobilizările corporale aflate la sucursale, filiale şi la subunităţile din străinătate se reevaluează de către agenţii economici din ţară, în cazul în care sunt înregistrate în patrimoniul acestora;

bunurile amortizabile, respectiv imobilizările corporale, înregistrate în Registrul inventar, în cazul persoanelor fizice autorizate care desfăşoară activităţi independente.

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Gestiunea Fiscala a Reevaluarii Mijloacelor Fixe.ppt

Alții au mai descărcat și

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

CAP 1:CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR 1.1. DEFINIREA ŞI STRUCTURA IMOBILIZĂRILOR O componentă importantă a patrimoniului agenţilor economici o...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Contabilitatea Imobilizărilor

Tranzitia tarii noastre spre economia de piata a impus adaptari corespunzatoare în organizarea si conducerea contabilitatii agentilor...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și deprecierii acestora la SC

CAP. I DATE GENERALE PRIVIND SOCIETATEA S.C. POMFRUCT S.A. BAIA MARE S.C. POMFRUCT S.A. Baia Mare a fost înfiinţată în anul 1999, prin...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Privind Impozitul pe Venit

Întroducere Republica Moldova ( în continuare R.M.)este un caz tipic din eşalonul ţărilor post-comuniste unde tranziţia economică avansează lent....

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

1. Scurt istoric O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Ai nevoie de altceva?