Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor

Proiect
8.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14159
Mărime: 67.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Ristea
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1 - STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 3

1.1. ARIE DE APLICABILITATE. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE. 3

1.1.1. Contabilitatea veniturilor: 3

1.1.2. Contabilitatea cheltuielilor: 4

1.2. REFERENŢIALUL CONTABIL. STANDARDE ŞI REGLEMENTĂRI CONTABILE ÎN DOMENIU. 5

1.3. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALIATATE (LISTA DE CĂRŢI ŞI ARTICOLE CU EVIDENŢIEREA PRINCIPALELOR CONTRIBUŢII LA REZOLVAREA TEMEI). 6

1.4. RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR. PRINCIPIILE ŞI REGULILE EVALUĂRII. 6

1.4.1. Recunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor : 6

1.4.2. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor: 10

1.5. TRATAMENTE ŞI PRACTICI CONTABILE 13

1.5.1. Contabilitatea primară. Sistemul de conturi şi contabilitatea primară 13

1.5.2. Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare.Prezentarea informaţiilor 22

1.6. ANALIZA FINANCIARĂ A REZULTATULUI CONTABIL.INTERPRETĂRI 24

1.6.1. Analiza structurală a rezultatului brut al exerciţiului după destinaţia cheltuielilor de exploatare 24

1.6.2. Analiza factorială a profitului aferent cifrei de afaceri pe total întreprindere 26

1.6.3. Analiza ratelor de rentabilitate 28

CAPITOLUL 2 - CONTRIBUŢII PERSONALE.PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE 32

2.1. OBIECTIV 32

2.2. ARIE DE APLICABILITATE 32

2.3. DEFINITII 33

2.4. EVALUAREA VENITURILOR DIN ACTIVITAŢI CURENTE 34

2.5. IDENTIFICAREA TRANZACŢIEI 35

2.6. VÂNZAREA DE BUNURI 35

2.7. PRESTAREA DE SERVICII 37

2.8. DOBÂNZI , REDEVENŢE ŞI DIVIDENDE 39

2.9. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR 40

2.10. VÂNZAREA BUNURILOR 40

2.11. PRESTAREA SERVICIILOR 42

2.12. DOBÂNZI, REDEVENŢE ŞI DIVIDENDE 44

ANEXĂ 45

BIBLIOGRAFIE 49

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor

Contabilitatea financiara veniturilor şi cheltuielilor este organizata având în vedere concepţia dualista. În consecinţă, ea are ca obiect evaluarea şi înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor în funcţie de natura lor, iar contabilitatea de gestiune, în raport de destinaţia cheltuielilor.

În raport de cele doua structuri, contabilitatea financiara reflectă cheltuielile intr-o clasificare corespunzătoare naturii activităţilor pe care le desfăşoară întreprinderea şi naturii resurselor consumate.

Pentru reprezentarea cheltuielilor şi veniturilor se porneşte de la caracterul de proces al activităţilor consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate. Ocazionarea cheltuielilor şi crearea veniturilor se derulează în mai multe etape succesive sau simultane de timp. Astfel în cazul procesului cheltuielilor se întâlnesc patru momente: angajarea, consumul, plăţile, imputarea.

Respectând principiul independenţei exerciţiilor, toate operaţiile care determină cheltuieli şi venituri sunt înregistrate în momentul generării sau angajării lor. Ea presupune individualizarea şi reflectarea cheltuielilor în faza de angajare şi consum, iar a veniturilor în momentul obţinerii şi a realizării lor.

În concordanţă cu principiul rezultatului este necesar să se delimiteze momentul în care cheltuielile se consideră consumate şi veniturile realizate, iar pe această bază imputarea costului ataşat în vederea determinării rezultatului net.

Aşa cum se arată în contabilitatea anglo-saxonă, cheltuielile se află intr-o conexiune cu veniturile deja recunoscute, proces cunoscut sub denumirea de „matching”. Toate cheltuielile angajate în cursul exerciţiului care nu se pot ataşa veniturilor realizate sunt „activate” sau recunoscute ca active, fiind imobilizate, stocate sau repartizate asupra mai multor exerciţii. De asemenea, sunt „ pasivizate ” sau recunoscute ca pasive, toate veniturile realizate în avans care sunt atribuite exerciţiilor viitoare.

CAPITOLUL 1 - STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. ARIE DE APLICABILITATE. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE.

1.1.1. Contabilitatea veniturilor:

Conform cadrului general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul exerciţiului contabil sub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor.

Definiţia veniturilor include atât venituri din activităţile curente, cât şi câştiguri din orice alte surse. Veniturile din activităţile curente se pot regăsi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende, redevenţe şi chirii.

Câştigurile reprezintă alte elemente ce corespund definiţiei veniturilor şi pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente a întreprinderii. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice şi, din acest punct de vedere, nu diferă ca venituri. Prin urmare, în acest cadru general, câştigurile nu sunt privite ca elemente separate.

Câştigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma ieşirii activelor pe termen mediu şi lung. Definiţia veniturilor include totodată şi câştigurile nerealizate, de exemplu, cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor pe termen lung. Câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente.

Veniturile pot fi utilizate pentru achiziţionarea de active sau pentru creşterea valorii diferitelor tipuri de active, cum ar fi numerarul, creanţe, bunuri şi servicii primite în schimbul bunurilor şi serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea, din lichidarea datoriilor. De exemplu, o întreprindere poate furniza bunuri şi servicii unui creditor în scopul lichidării unor datorii legate de un credit în derulare.

Venitul este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate în cursul activităţilor obişnuite ale acesteia, atunci când acest flux se materializează în creşteri ale capitalului propriu, altele decât creşterile datorate contribuţiilor din partea participanţilor la acest capital propriu.

Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau la care poate fi decontată o datorie de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.

Venitul include doar fluxurile brute de beneficii economice primite sau primit de către societate în nume propriu.

Preview document

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 25
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 26
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 27
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 28
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 29
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 30
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 31
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 32
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 33
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 34
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 35
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 36
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 37
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 38
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 39
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 40
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 41
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 42
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 43
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 44
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 45
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 46
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 47
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 48
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 49
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 50
Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea si Evaluarea Veniturilor si Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la SC Elsid SA Titu

INTRODUCERE PREZENTAREA SOCIETATII SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Activitatea oricarei întreprinderi este constituita din diferite procese...

Tratamente Contabile privind Veniturile Conform IAS 18

INTRODUCERE IAS 18, Venituri din activităţi curente, este unul dintre cele mai importante standarde nu atât prin locul pe care îl ocupă veniturile...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Actualitatea temei „Contabilitatea şi analiza veniturilor şi reflectarea acestora în rezultatul activității entității " este dictată...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate Prestari Servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Evidenta Gestiunii Stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Principii si Modele de Reflectare a Performantelor Intreprinderii in Documentelor Contabile de Sinteza

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

SC Mecanica Rotes SA

CAPITOLUL 1. CARACTERISTICILE SOCIETĂŢII COMERCIALE MECANICA ROTES S.A. TÂRGOVIŞTE S.C. MECANICA ROTES S.A., cu sediul în Târgovişte, Şoseaua...

Contabilitatea Veniturilor Firmei

1. Definirea noţiunii de venituri Veniturile ca şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului...

Ai nevoie de altceva?