Contabilitatea și Inflația

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 184 în total
Cuvinte : 61606
Mărime: 565.85KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Filimon
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Timos Tatiana
A fost prezentat la fac. Contabilitate de la Universitatea de stat din Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. Capitolul I. CARACTERISTICA INFLAŢIEI ŞI CREDIBILITATEA INFORMAŢIILOR CONTABILE AFERENTE ACESTEIA . 7
 3. 1.1 Caracteristica generală a fenomenului inflaţionist . 7
 4. 1.2 Repercusiuni inflaţioniste în economia Republicii Moldova . 21
 5. 1.3 Necesitatea asigurării credibilităţii informaţiilor contabile în condiţii economice inflaţioniste . 27
 6. Capitolul II. IMPACTUL INFLAŢIEI ASUPRA EVALUĂRII ŞI RAPORTĂRII ELEMENTELOR PATRIMONIALE ÎN 33 CONTABILITATE .
 7. 2.1 Influenţa inflaţiei asupra valorii activelor entităţii . 34
 8. 2.2 Consecinţele inflaţiei asupra elementelor patrimoniale de pasiv . 60
 9. 2.3 Impactul inflaţiei asupra evaluării în contabilitate a veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al entităţii . 69
 10. Capitolul III. ASPECTE PROBLEMATICE PRIVIND METODOLOGIA CONTABILITĂŢII INFLAŢIEI . 81
 11. 3.1 Particularităţile metodei bazate pe conversie la inflaţie şi contabilitatea efectelor acesteia. 82
 12. 3.2 Contabilitatea inflaţiei conform metodei bazate pe evaluare. 104
 13. 3.3 Metoda combinată (mixtă) de retratare la inflaţie a elementelor patrimoniale raportate . 115
 14. 3.4 Analiza comparativă a metodelor de contabilizare a inflaţiei . 118
 15. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI . 124
 16. BIBLIOGRAFIE . 127
 17. ADNOTARE . 136
 18. CUVINTE–CHEIE . 139
 19. LISTA ABREVIERILOR . 140
 20. ANEXE . 141

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a economiilor contemporane, complexitatea căreia evoluează odatăcu dezvoltarea acestora. Istoria economică a dovedit că nici o economie nu este asigurată de impactul nefavorabil al inflaţiei. Ca consecinţă, aceasta niciodată nu a încetat să fie obiect de cercetare sau discuţii, inclusiv şi pentru Republica Moldova.

Inflaţia afectează tot: economia ţării, activitatea întreprinderilor, populaţia şi chiar şi contabilitatea prin distorsionarea informaţiilor financiar–contabile raportate. În astfel de condiţii, entităţile pentru a lua decizii corecte şi a rezista impactului inflaţionist, vor să se asigure de credibilitatea informaţiilor contabile furnizate de rapoartele financiare. Rolul contabilităţii în acest domeniu este decisiv – de a asigura utilizatorii cu informaţii credibile şi relevante aferente situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii, ce ar permite luarea unor decizii oportune. În acest scop reglementările şi practica internaţională apelează la contabilitatea de inflaţie.

Deşi noua legislaţie contabilă în Republica Moldova prevede armonizarea contabilităţii autohtone cu Standardele Internaţionale de Contabilitate (I.A.S.) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (I.F.R.S.), reglementările actuale în ţara noastră în domeniul contabilităţii de inflaţie nu sunt dezvoltate. Pe parcursul a mai mult de 17 ani inflaţia în Republica Moldova a cunoscut diferite forme, inclusiv şi hiperinflaţia (1991-1994). Însă informaţiile în rapoartele financiare cum se prezentau şi acum mai continuă a fi prezentate ca şi cum fenomenul inflaţiei nu există. Toate acestea argumentează actualitatea temei date de cercetare şi necesitatea unui studiu în problematica contabilităţii inflaţiei în Republica Moldova.

Conceptul inflaţiei, tipurile, cauzele şi consecinţele acesteia sunt abordate de numeroşi economişti cum sunt M. Friedman, Keynes, A. Smith, D. Miles, A. Scott, T. Dernburg, R. Dornbush, I. Golfajin, H. Frisch, P. Halwood, T. Mayer, J. S. Duesenberry, R. Z. Aliber, I. Bernar,

J. Colli, F. S. Mishkin (Occident); V. Balikoev, E. Borisov, S. Moiseev, A. Şişkin. (spaţiul ex¬sovietic); A. Ţugui , N. Dobrotă, N. Dardac, I. Cohuţ, N. Moroianu (România), dar mai puţini sunt cei ce au fost preocupaţi de impactul inflaţiei asupra contabilităţii şi anume: V. Bucur, A. Nederiţa,

T. Tuhari, E. Bajerean, V. Balanuţă, N. Ţiriulnicova (autohtoni); E. Schmalenbach, H. Greuning (Occident); N. Feleagă, M. Ristea, C-G. Dumitru, C. Toma, A. Ţugui, A-I. Muţiu, D. Pivodă, L. Malciu, (România).

Scopul tezei constă în studierea impactului inflaţiei asupra informaţiilor din rapoartele financiare şi contabilitatea acestuia, în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi dezvoltarea metodologiei contabilităţii de inflaţie în condiţiile Republicii Moldova pentru asigurarea principalelor caracteristici calitative ale informaţiei prezentate în rapoartele financiare.

Pentru realizarea acestui scop au fost formulate următoarele sarcini ale cercetării:

studierea şi definirea conceptului inflaţiei, tipurilor, cauzelor şi consecinţelor, modalităţilor de măsurare a acesteia;

analiza evoluţiei inflaţiei în Republica Moldova;

determinarea problemelor ce apar în contabilitatea în cost istoric ca rezultat al influenţei inflaţiei şi studierea alternativelor costului istoric, propuse de reglementările internaţionale şi naţionale;

determinarea eficienţei aplicării paleativelor de natură contabilăşi fiscală în condiţii de inflaţie;

aprecierea efectelor inflaţiei asupra activelor, pasivelor, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului financiar al întreprinderii;

elaborarea unui model concret de măsurare a efectelor inflaţiei asupra elementelor patrimoniale, ţinând cont de particularităţile contabilizării acestora la întreprinderile din Republica Moldova;

identificarea aspectelor problematice şi perfecţionarea metodologiei contabilităţii inflaţiei în Republica Moldova.

Obiectul cercetării. Prezenta lucrare are ca obiect de cercetare studierea impactului inflaţiei asupra elementelor patrimoniale ale întreprinderii în cadrul etapelor exerciţiului contabil în baza datelor Î.M. “FAME–CV Construction” SRL, “Albara Grup” SRL, Î.I. “Lion-Gri” Ialoveni.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al cercetării. În cadrul elaborării lucrării ştiinţifice a fost aplicată metoda dialecticii, care stă la baza cunoaşterii materiei, cu componentele ei: analiza, sinteza inducţia şi deducţia; metode statistice, precum şi conceptele teoretice ale economiştilor autohtoni şi din străinătate; convenţiile fundamentale şi principiile de bază ale contabilităţii; caracteristicile calitative ale informaţiei contabile, prezentate în rapoartele financiare; prevederile standardelor de contabilitate naţionale şi internaţionale, a legilor şi actelor normative în vigoare; datele Biroului Naţional de Statistică; rapoartele anuale şi trimestriale ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Preview document

Contabilitatea și Inflația - Pagina 1
Contabilitatea și Inflația - Pagina 2
Contabilitatea și Inflația - Pagina 3
Contabilitatea și Inflația - Pagina 4
Contabilitatea și Inflația - Pagina 5
Contabilitatea și Inflația - Pagina 6
Contabilitatea și Inflația - Pagina 7
Contabilitatea și Inflația - Pagina 8
Contabilitatea și Inflația - Pagina 9
Contabilitatea și Inflația - Pagina 10
Contabilitatea și Inflația - Pagina 11
Contabilitatea și Inflația - Pagina 12
Contabilitatea și Inflația - Pagina 13
Contabilitatea și Inflația - Pagina 14
Contabilitatea și Inflația - Pagina 15
Contabilitatea și Inflația - Pagina 16
Contabilitatea și Inflația - Pagina 17
Contabilitatea și Inflația - Pagina 18
Contabilitatea și Inflația - Pagina 19
Contabilitatea și Inflația - Pagina 20
Contabilitatea și Inflația - Pagina 21
Contabilitatea și Inflația - Pagina 22
Contabilitatea și Inflația - Pagina 23
Contabilitatea și Inflația - Pagina 24
Contabilitatea și Inflația - Pagina 25
Contabilitatea și Inflația - Pagina 26
Contabilitatea și Inflația - Pagina 27
Contabilitatea și Inflația - Pagina 28
Contabilitatea și Inflația - Pagina 29
Contabilitatea și Inflația - Pagina 30
Contabilitatea și Inflația - Pagina 31
Contabilitatea și Inflația - Pagina 32
Contabilitatea și Inflația - Pagina 33
Contabilitatea și Inflația - Pagina 34
Contabilitatea și Inflația - Pagina 35
Contabilitatea și Inflația - Pagina 36
Contabilitatea și Inflația - Pagina 37
Contabilitatea și Inflația - Pagina 38
Contabilitatea și Inflația - Pagina 39
Contabilitatea și Inflația - Pagina 40
Contabilitatea și Inflația - Pagina 41
Contabilitatea și Inflația - Pagina 42
Contabilitatea și Inflația - Pagina 43
Contabilitatea și Inflația - Pagina 44
Contabilitatea și Inflația - Pagina 45
Contabilitatea și Inflația - Pagina 46
Contabilitatea și Inflația - Pagina 47
Contabilitatea și Inflația - Pagina 48
Contabilitatea și Inflația - Pagina 49
Contabilitatea și Inflația - Pagina 50
Contabilitatea și Inflația - Pagina 51
Contabilitatea și Inflația - Pagina 52
Contabilitatea și Inflația - Pagina 53
Contabilitatea și Inflația - Pagina 54
Contabilitatea și Inflația - Pagina 55
Contabilitatea și Inflația - Pagina 56
Contabilitatea și Inflația - Pagina 57
Contabilitatea și Inflația - Pagina 58
Contabilitatea și Inflația - Pagina 59
Contabilitatea și Inflația - Pagina 60
Contabilitatea și Inflația - Pagina 61
Contabilitatea și Inflația - Pagina 62
Contabilitatea și Inflația - Pagina 63
Contabilitatea și Inflația - Pagina 64
Contabilitatea și Inflația - Pagina 65
Contabilitatea și Inflația - Pagina 66
Contabilitatea și Inflația - Pagina 67
Contabilitatea și Inflația - Pagina 68
Contabilitatea și Inflația - Pagina 69
Contabilitatea și Inflația - Pagina 70
Contabilitatea și Inflația - Pagina 71
Contabilitatea și Inflația - Pagina 72
Contabilitatea și Inflația - Pagina 73
Contabilitatea și Inflația - Pagina 74
Contabilitatea și Inflația - Pagina 75
Contabilitatea și Inflația - Pagina 76
Contabilitatea și Inflația - Pagina 77
Contabilitatea și Inflația - Pagina 78
Contabilitatea și Inflația - Pagina 79
Contabilitatea și Inflația - Pagina 80
Contabilitatea și Inflația - Pagina 81
Contabilitatea și Inflația - Pagina 82
Contabilitatea și Inflația - Pagina 83
Contabilitatea și Inflația - Pagina 84
Contabilitatea și Inflația - Pagina 85
Contabilitatea și Inflația - Pagina 86
Contabilitatea și Inflația - Pagina 87
Contabilitatea și Inflația - Pagina 88
Contabilitatea și Inflația - Pagina 89
Contabilitatea și Inflația - Pagina 90
Contabilitatea și Inflația - Pagina 91
Contabilitatea și Inflația - Pagina 92
Contabilitatea și Inflația - Pagina 93
Contabilitatea și Inflația - Pagina 94
Contabilitatea și Inflația - Pagina 95
Contabilitatea și Inflația - Pagina 96
Contabilitatea și Inflația - Pagina 97
Contabilitatea și Inflația - Pagina 98
Contabilitatea și Inflația - Pagina 99
Contabilitatea și Inflația - Pagina 100
Contabilitatea și Inflația - Pagina 101
Contabilitatea și Inflația - Pagina 102
Contabilitatea și Inflația - Pagina 103
Contabilitatea și Inflația - Pagina 104
Contabilitatea și Inflația - Pagina 105
Contabilitatea și Inflația - Pagina 106
Contabilitatea și Inflația - Pagina 107
Contabilitatea și Inflația - Pagina 108
Contabilitatea și Inflația - Pagina 109
Contabilitatea și Inflația - Pagina 110
Contabilitatea și Inflația - Pagina 111
Contabilitatea și Inflația - Pagina 112
Contabilitatea și Inflația - Pagina 113
Contabilitatea și Inflația - Pagina 114
Contabilitatea și Inflația - Pagina 115
Contabilitatea și Inflația - Pagina 116
Contabilitatea și Inflația - Pagina 117
Contabilitatea și Inflația - Pagina 118
Contabilitatea și Inflația - Pagina 119
Contabilitatea și Inflația - Pagina 120
Contabilitatea și Inflația - Pagina 121
Contabilitatea și Inflația - Pagina 122
Contabilitatea și Inflația - Pagina 123
Contabilitatea și Inflația - Pagina 124
Contabilitatea și Inflația - Pagina 125
Contabilitatea și Inflația - Pagina 126
Contabilitatea și Inflația - Pagina 127
Contabilitatea și Inflația - Pagina 128
Contabilitatea și Inflația - Pagina 129
Contabilitatea și Inflația - Pagina 130
Contabilitatea și Inflația - Pagina 131
Contabilitatea și Inflația - Pagina 132
Contabilitatea și Inflația - Pagina 133
Contabilitatea și Inflația - Pagina 134
Contabilitatea și Inflația - Pagina 135
Contabilitatea și Inflația - Pagina 136
Contabilitatea și Inflația - Pagina 137
Contabilitatea și Inflația - Pagina 138
Contabilitatea și Inflația - Pagina 139
Contabilitatea și Inflația - Pagina 140
Contabilitatea și Inflația - Pagina 141
Contabilitatea și Inflația - Pagina 142
Contabilitatea și Inflația - Pagina 143
Contabilitatea și Inflația - Pagina 144
Contabilitatea și Inflația - Pagina 145
Contabilitatea și Inflația - Pagina 146
Contabilitatea și Inflația - Pagina 147
Contabilitatea și Inflația - Pagina 148
Contabilitatea și Inflația - Pagina 149
Contabilitatea și Inflația - Pagina 150
Contabilitatea și Inflația - Pagina 151
Contabilitatea și Inflația - Pagina 152
Contabilitatea și Inflația - Pagina 153
Contabilitatea și Inflația - Pagina 154
Contabilitatea și Inflația - Pagina 155
Contabilitatea și Inflația - Pagina 156
Contabilitatea și Inflația - Pagina 157
Contabilitatea și Inflația - Pagina 158
Contabilitatea și Inflația - Pagina 159
Contabilitatea și Inflația - Pagina 160
Contabilitatea și Inflația - Pagina 161
Contabilitatea și Inflația - Pagina 162
Contabilitatea și Inflația - Pagina 163
Contabilitatea și Inflația - Pagina 164
Contabilitatea și Inflația - Pagina 165
Contabilitatea și Inflația - Pagina 166
Contabilitatea și Inflația - Pagina 167
Contabilitatea și Inflația - Pagina 168
Contabilitatea și Inflația - Pagina 169
Contabilitatea și Inflația - Pagina 170
Contabilitatea și Inflația - Pagina 171
Contabilitatea și Inflația - Pagina 172
Contabilitatea și Inflația - Pagina 173
Contabilitatea și Inflația - Pagina 174
Contabilitatea și Inflația - Pagina 175
Contabilitatea și Inflația - Pagina 176
Contabilitatea și Inflația - Pagina 177
Contabilitatea și Inflația - Pagina 178
Contabilitatea și Inflația - Pagina 179
Contabilitatea și Inflația - Pagina 180
Contabilitatea și Inflația - Pagina 181
Contabilitatea și Inflația - Pagina 182
Contabilitatea și Inflația - Pagina 183
Contabilitatea și Inflația - Pagina 184

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Inflatia.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

CAPITOLUL I OBIECTIVELE, FUNCTIILE SI ROLUL CONTABILITATII DE GESTIUNE 1.1 Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune Primele...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Implicații ale standerdelor internaționale de contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Inflația fenomen actual

INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I 3 INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA OLTCHIM S.A. 3 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII 4 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8...

Sisteme informaționale financiar contabile

1.1. Notiuni generale referitoare la relatiile economico-financiare cu furnizorii si clientii 1.1.1. Datorii si creante În vederea realizarii...

Metode de amortizare a imobilității corporale

ARGUMENT Am ales aceasta tema deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebita importanta. In contextul actual al economiei de piata o unitate...

Relevanță și-sau fiabilitate - către ce ne îndreptam

INTRODUCERE: In aceasta lucrare s-a incercat gasirea de argumente si contraargumente care sa determine relevanta si fiabilitatea evaluarii la cost...

Ai nevoie de altceva?