Contabilitatea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lucian Ilincuta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cap.I Prezentarea entitatii
I.1.Infiintare,denumire,capital
I.2.Domeniu de activitate
I.3.Structura organizatorica
I.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor
Cap.II Intocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile ,
a declaratiilor si deconturilor
II.1.Registre contabile
II.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor
II.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor
II.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti
II.5.Documente privind organizarea contabilitatii drpeturilor salariale
II.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor
II.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale
II.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului
II.9.Gestionarea,folosirea si evidenta formularelor cu regim special
II.10.Lucrari de sinteza si raportare financiar – contabila.Situatii financiare
Cap.III Monografie contabila specifica entitatii .Intocmirea balantei de verificare
Bibliografie

Extras din document

Cap.I.Prezentarea entitatii

I.1.Infiintare,denumire,capital

Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J27/1127/2006 Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL DE INREGISTRARE FISCALA 19059548

Obiectul principal de activitate al societatii este comertul cu ridicata si cu amanuntul al bauturilor,nivelul si structura acestuia avand o evolutie ascedenta pe toata perioada de functionare a societatii.

Actul constitutiv al societăţii cuprinde urmatoarele elemente principale:

a) Forma juridica :

Societatea BOARD SRL, persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statutul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata pe durata nedeterminata.

b) Denumirea societatii :

Numele dat este : «BOARD » SRL.

c) Sediul social :

Sediul social se stabileste in Piatra Neamt str. Izvoare nr.15.Societatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru :

• Punct de lucru in Loc. Roznov

• Punct de lucru in Loc. Piatra Neamt,

d) Durata societatii :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.

e) Capitalul social :

Capitalul subscris si varsat este de 42.500 lei .

Capitalul social se imparte in 4.250de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.

f) Administrarea si prezentarea :

Conducera si administrarea societatii este asigurata de catre asociatul unic si un director general din cadrul societatii.

g) Forta de munca:

Societatea angajeaza personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii.Are in prezent 21 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata..Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

I.2. Domeniu de activitate

Obiectul de activitate principal al societatii este comertul cu ridicata si cu amanuntul al bauturilor, activitatea desfasurata in acest domuniu inregistrand anual 100% din cifra de afaceri.

Aprovizionarea cu marfurile necesare desfasurarii obiectului de activitate se realizeaza atat in baza contractelor incheiate cu producatorii si importatorii acestor marfuri,contracte incheiate in cele mai multe cazuri pe durata de peste un an,fapt pentru care societatea beneficiaza de facilitati concretizate in discount-uri financiare pentru distributie si dezvoltarea retelei comerciale,cat si in functie de oportunitatile oferite de piata de desfacere.

I.3.Structura organizatorica

Organigrama organizatorica si functionala a unitatii:

• Personal de conducere 2 posturi

• Compartimentul comercial 10 posturi

• Compartimentul contabilitate 1 posturi

• Compartimentul salarizare 1 posturi

• Compartimentul transporturi 2 posturi

• Compartimentul contractari-secretariat 1 posturi

• Compartimentul facturare 2 posturi.

1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor

Contabilitatea, in cadrul SC BOARD SRL, se tine in compartiment distinct,cu personal angajat cu pregatire de specilalitate.

Organizarea si tinerea contabilitatii revine directorului financiar-contabil, sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.Biroul contabilitate este organul de lucru al conducerii societatii care asigura aducerea la indeplinire a sarcinilor trasate de organul ierarhic superior si de conducerea societatii in acest domeniu si are ca principale activitati:contabilitate generala, evidenta capitalului social;atributii de plan-trezorerie si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli; decontari cu agentii economici; salarii (negociere,politica de personal la nivelul societatii, intocmire state, plati, salarii), calcul si negocierea pretului de livrare, calculul costurilor programate pe puncte de lucru, control financiar preventiv la nivelul societatii pentru angajarea patrimoniala ca persoane juridice; control gestionar de fond, pentru patrimoniul societatii, analiza economico-financiara asupra activitatii la nivelul societatii; fomula deciziei economice pe linia lichiditatii si solvabilitatii.

Activitatea contabila la fiecare punct de lucru este urmarita de cate o persoana calificata ca si contabil coordonator pentru tinerea evidentei contabile primare a punctului de lucru.

Astfel, la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare – iesire (facturi de la furnizor, receptii, avize, facturi emise, bonuri de consum) ; a registrelor de casa ; a jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare ; a deconturilor aferente punctelor de lucru ; a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.

La incheierea lunii , pana in data de 5 a lunii urmatoare , responsabilii punctelor de lucru vor trimite la sediul central toate documentele pentru verificare si arhivare.Astfel se vor trimite catre sediul central urmatoarele : registrele de casa ,facturi furnizori insotite de NIR,facturi clienti ex.rosu,avize de transfer intre gestiuni,bonuri de consum etc .

La sediul central ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special , se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA,se intocmeste balanta de verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate.

Toate punctele de lucru au obligatia ca la sfarsitul unei zile sa depuna la banca sumele incasate intr-un cont colector,sume care vor fi transferate in contul curent al societatii,pentru aceasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar-Contabil Bucuresti Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune Sucursala Piatra Neamt Forma de Invatamant ID