Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

Proiect
9.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 39282
Mărime: 981.33KB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Butnaru
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: iustin haliga
prezentu document a fost prezentat in cadrul FEAA, IASI

Cuprins

 1. INTRODUCERE.5
 2. CAPITOLUL 1 Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri si ambalaje.6
 3. 1.1 Noţiunea de active curente si componentele acestora.6
 4. 1.2 Definiţii, delimitări şi structuri privind stocurile .9
 5. 1.2.1 Delimitări şi structuri privind mărfurile.12
 6. 1.2.2 Definirea si clasificarea ambalajelor.15
 7. 1.3 Evaluarea stocurilor de mărfuri si ambalajelor.16
 8. 1.3.1 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la data intrarii in entitate.17
 9. 1.3.2 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor cu ocazia inventarierii.19
 10. 1.3.3 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la închiderea exerciţiului financiar.20
 11. 1.3.4 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la ieşirea din entitate.20
 12. CAPITOLUL 2 Prezentarea generală a S.C. CEMENLAB S.R.L.25
 13. 2.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate.25
 14. 2.2 Structura organizatorică şi funţională a firmei.27
 15. 2.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente.31
 16. 2.4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ai societăţii.34
 17. CAPITOLUL 3 Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje.42
 18. 3.1 Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.42
 19. 3.2 Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.44
 20. 3.2.1 Organizarea contabilităţii sintetice.45
 21. 3.2.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice.48
 22. 3.3 Contabilitatea mărfurilor.49
 23. 3.3.1 Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind mărfurile.50
 24. 3.3.2 Contabilitatea mărfurilor în unităţile cu amănuntul.61
 25. 3.3.3 Contabilitatea mărfurilor în unităţile cu ridicata.64
 26. 3.3.4 Contabilitatea mărfurilor aflate la terţi.66
 27. 3.3.5 Contabilitatea exportului şi importului de mărfuri.69
 28. 3.4 Contabilitatea ambalajelor.72
 29. 3.4.1 Contabilitatea ambalajelor incluse în preţul mărfii.72
 30. 3.4.2 Contabilitatea ambalajelor care circulă după principiul vânzarii-cumpărării.73
 31. 3.4.3 Contabilitatea ambalajelor care circulă după principiul restituirii.76
 32. 3.5 Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în condiţiile utilizării inventarului intermitent.77
 33. 3.6 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de mărfuri şi ambalaje .87
 34. CAPITOLUL 4 Analiza economică si controlul gestiunii stocurilor de mărfuri şi ambalaje .89
 35. 4.1 Analiza economică a stocurilor de mărfuri şi ambalaje.89
 36. 4.1.1 Principalii indicatori calculaţi cu ajutorul stocurilor de mărfuri.90
 37. 4.1.2 Analiza economică a marjei comerciale şi a beneficiului aferent vânzării de mărfuri. .92
 38. 4.2 Controlul gestiunii stocurilor de mărfuri si ambalaje .100
 39. 4.2.1 Inventarierea- definiţie şi sferă de cuprindere.100
 40. 4.2.2 Pregatirea şi desfaşurarea operaţiunii de inventariere.103
 41. 4.2.3 Tehnici specifice de inventariere a stocurilor de mărfuri şi ambalaje din gestiunile comerciale. .106
 42. 4.2.4 Stabilirea rezultatelor inventarierii.107
 43. CAPITOLUL 5 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.110
 44. 5.1 Descrierea sistemului informatic al unităţii.112
 45. 5.1.1 Resursele hardware folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L.112
 46. 5.1.2 Resursele software folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L.113
 47. 5.2 Elaborarea unui prototip de sistem expert pentrualegerea unui furnizor de mărfuri.114
 48. CONCLUZII ŞI PROPUNERI.140
 49. Bibliografie.142

Extras din proiect

INTRODUCERE

Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniu distribuţiei. Am ales să tratez această temă deoarece contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje reprezintă o activitate importantă, ce trebuie realizată după anumite criterii de eficienţă şi eficacitate. Aceste criterii fiind indispensabile unei bune organizări şi gestiuni a stocurilor şi ambalajelor în cadrul societăţii comerciale.

Prezenta lucrare se doreşte a fi o imagine fidelă atât teoretică cât şi practică a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje. A fost elaborată luând în considerare experienţa concretă, cu greutăţile inerente de procurare a datelor de la S.C. CEMENTLAB S.R.L, ţinând seama de elementele de noutate intervenite în gestiunea şi contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje din această societate.

Am tratat din mai multe puncte de vedere experienţa unei unităţi de distribuţie privind contabilizare, informatizarea şi analiza principalilor indicatori de mărfuri şi ambalaje.

Având un grad de complexitate ridicat, stocurile implică şi o analiză detaliată în ceea ce priveste evaluarea, inventarierea şi gestionarea acestora. În acest scop a fost concepută această lucrare.

În primul capitol am facut unele delimitări teoretice privind activele circulante, stocurile, mărfurile şi ambalajele, după care am prezentat metodele de evaluare a stocurilor în diferite momente din activitatea contabilă. În cel de-al doilea capitol am prezentat informaţii despre unitatea economică aleasă pentru constituirea prezentei lucrări, informaţii legate de istoric, obiect de activitate, structura organizatorică şi funcţională, organizarea compartimentului financiar-contabil şi evoluţia principalilor indicatori economico-financiari. În al treilea capitol am îmbinat partea teoretică a modului de organizare a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje, cu partea practică, urmărind înregistrarea operaţiunilor care au avut loc în unitate. Capitolul patru l-am structurat în două părţi, în prima parte am analizat indicatorii economico-financiari care au legătură cu stocurile de mărfuri şi ambalaje, iar în partea a doua am vorbit despre organizarea controlului gestiunii stocurilor de mărfuri şi ambalaje. În capitolul cinci am vorbit despre sistemul informatic din unitate şi am încercat să ofer o soluţie de sistem expert pentru o problemă existentă în unitate şi anume lipsa unei strategii coerente de alegere a furnizorilor de mărfuri.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE

Orice activitate economico-financiară, indiferent de natura sa, ocazionează diverse consumuri, unde se încadrează, cu pondere relativ însemnată, şi cele care privesc valorile de natură stocabilă.

De altfel, stocurile reprezintă o componentă importantă a activelor circulante, condiţionând desfăşurarea activităţii oricărei unităţi economice. Ele poartă denumirea de active circulante şi cuprind ansamblul bunurilor destinate vânzării în starea în care au fost achiziţionate, cât şi consumului lor la prima utilizare în cazul bunurilor achiziţionate pentru consumul intern al întreprinderilor.

În acest prim capitol dedicat studiului contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje ne propunem să abordăm noţiunile de active circulante, precum şi componentele acestara, dar şi să facem unele delimitări şi structuri privind stocurile de mărfuri şi ambalaje, în prima parte, iar în cea de-a doua parte vom aborda metodele de evaluare a stocurilor de mărfuri şi ambalaje.

1.1. Noţiunea de active curente şi componentele acestora

Activele circulante numite şi active curente reprezintă bunuri mobile sau mijloace circulante care cuprind valori economice cu următoarele particularităţi :

• au o perioadă de viaţă redusă în cadrul firmei de regulă mai mică de un an;

• se află în continuă mişcare şi transformare, schimbându-şi forma materială

• consumarea lor după prima întrebuinţare necesită înlocuirea integrală după fiecare ciclu de producţie;

În cadrul unui circuit economic activele circulante se schimbă, după cum urmează :

• în etapa aprovizionării, activele circulante sub forma mijloacelor băneşti se transformă în stocuri de materii prime, combustibili, etc;

• în etapa producţiei, stocurile aprovizionate se consumă integral, obţinându-se producţie în curs de execuţie, respectiv, produse finite;

• în etapa desfacerii, produsele finite se transformă pentru furnizori în drepturi de creantă faţă de client sau beneficiar;

• în urma încasării contravalorii produselor finite, se obţine de la cumpărător mijloacele băneşti.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 91
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 92
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 93
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 94
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 95
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 96
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 97
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 98
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 99
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 100
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 101
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 102
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 103
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 104
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 105
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 106
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 107
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 108
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 109
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 110
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 111
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 112
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 113
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 114
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 115
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 116
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 117
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 118
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 119
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 120
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 121
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 122
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 123
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 124
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 125
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 126
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 127
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 128
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 129
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 130
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 131
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 132
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 133
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 134
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 135
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 136
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 137
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 138
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 139
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 140
Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje - Pagina 141

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Capitaluri Proprii

- ARGUMENT - Capitalurile reprezinta resursele care contribuie la desfasurarea activitatii economice a societatilor comerciale. Cu ajutorul lor,...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea Mărfurilor în Sistemul EN-GROS

INTRODUCERE Am ales ca temă contabilitatea mărfurilor deoarece azi 50% din societăţii comerciale se ocupă de comercializarea mărfurilor sub forme....

Reflectarea financiar-contabilă a stocurilor de natura mărfurilor și ambalajelor în unitățile comerciale cu amănuntul

Argument Aritmetică a afacerilor, contabilitatea este un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Economia întreprinderii - studiu de caz Billa

INTRODUCERE Obiectul lucrarii de fata il constituie prezentarea importantei marfurilor si ambalajelor in unitatile de desfacere cu amanuntul,...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Contabilitatea Stocurilor

Capitolul I CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active...

Ai nevoie de altceva?