Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 141 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: iustin haliga

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE.5
CAPITOLUL 1 Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri si ambalaje.6
1.1 Noţiunea de active curente si componentele acestora.6
1.2 Definiţii, delimitări şi structuri privind stocurile .9
1.2.1 Delimitări şi structuri privind mărfurile.12
1.2.2 Definirea si clasificarea ambalajelor.15
1.3 Evaluarea stocurilor de mărfuri si ambalajelor.16
1.3.1 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la data intrarii in entitate.17
1.3.2 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor cu ocazia inventarierii.19
1.3.3 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la închiderea exerciţiului financiar.20
1.3.4 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la ieşirea din entitate.20
CAPITOLUL 2 Prezentarea generală a S.C. CEMENLAB S.R.L.25
2.1 Scurt istoric şi obiectul de activitate.25
2.2 Structura organizatorică şi funţională a firmei.27
2.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente.31
2.4 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ai societăţii.34
CAPITOLUL 3 Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje.42
3.1 Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.42
3.2 Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.44
3.2.1 Organizarea contabilităţii sintetice.45
3.2.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice.48
3.3 Contabilitatea mărfurilor.49
3.3.1 Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind mărfurile.50
3.3.2 Contabilitatea mărfurilor în unităţile cu amănuntul.61
3.3.3 Contabilitatea mărfurilor în unităţile cu ridicata.64
3.3.4 Contabilitatea mărfurilor aflate la terţi.66
3.3.5 Contabilitatea exportului şi importului de mărfuri.69
3.4 Contabilitatea ambalajelor.72
3.4.1 Contabilitatea ambalajelor incluse în preţul mărfii.72
3.4.2 Contabilitatea ambalajelor care circulă după principiul vânzarii-cumpărării.73
3.4.3 Contabilitatea ambalajelor care circulă după principiul restituirii.76
3.5 Contabilitatea mărfurilor şi ambalajelor în condiţiile utilizării inventarului intermitent.77
3.6 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de mărfuri şi ambalaje .87
CAPITOLUL 4 Analiza economică si controlul gestiunii stocurilor de mărfuri şi ambalaje .89
4.1 Analiza economică a stocurilor de mărfuri şi ambalaje.89
4.1.1 Principalii indicatori calculaţi cu ajutorul stocurilor de mărfuri.90
4.1.2 Analiza economică a marjei comerciale şi a beneficiului aferent vânzării de mărfuri. .92
4.2 Controlul gestiunii stocurilor de mărfuri si ambalaje .100
4.2.1 Inventarierea- definiţie şi sferă de cuprindere.100
4.2.2 Pregatirea şi desfaşurarea operaţiunii de inventariere.103
4.2.3 Tehnici specifice de inventariere a stocurilor de mărfuri şi ambalaje din gestiunile comerciale. .106
4.2.4 Stabilirea rezultatelor inventarierii.107
CAPITOLUL 5 Posibilităţi de informatizare a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje.110
5.1 Descrierea sistemului informatic al unităţii.112
5.1.1 Resursele hardware folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L.112
5.1.2 Resursele software folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L.113
5.2 Elaborarea unui prototip de sistem expert pentrualegerea unui furnizor de mărfuri.114
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.140
Bibliografie.142

Extras din document

INTRODUCERE

Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniu distribuţiei. Am ales să tratez această temă deoarece contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje reprezintă o activitate importantă, ce trebuie realizată după anumite criterii de eficienţă şi eficacitate. Aceste criterii fiind indispensabile unei bune organizări şi gestiuni a stocurilor şi ambalajelor în cadrul societăţii comerciale.

Prezenta lucrare se doreşte a fi o imagine fidelă atât teoretică cât şi practică a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje. A fost elaborată luând în considerare experienţa concretă, cu greutăţile inerente de procurare a datelor de la S.C. CEMENTLAB S.R.L, ţinând seama de elementele de noutate intervenite în gestiunea şi contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje din această societate.

Am tratat din mai multe puncte de vedere experienţa unei unităţi de distribuţie privind contabilizare, informatizarea şi analiza principalilor indicatori de mărfuri şi ambalaje.

Având un grad de complexitate ridicat, stocurile implică şi o analiză detaliată în ceea ce priveste evaluarea, inventarierea şi gestionarea acestora. În acest scop a fost concepută această lucrare.

În primul capitol am facut unele delimitări teoretice privind activele circulante, stocurile, mărfurile şi ambalajele, după care am prezentat metodele de evaluare a stocurilor în diferite momente din activitatea contabilă. În cel de-al doilea capitol am prezentat informaţii despre unitatea economică aleasă pentru constituirea prezentei lucrări, informaţii legate de istoric, obiect de activitate, structura organizatorică şi funcţională, organizarea compartimentului financiar-contabil şi evoluţia principalilor indicatori economico-financiari. În al treilea capitol am îmbinat partea teoretică a modului de organizare a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje, cu partea practică, urmărind înregistrarea operaţiunilor care au avut loc în unitate. Capitolul patru l-am structurat în două părţi, în prima parte am analizat indicatorii economico-financiari care au legătură cu stocurile de mărfuri şi ambalaje, iar în partea a doua am vorbit despre organizarea controlului gestiunii stocurilor de mărfuri şi ambalaje. În capitolul cinci am vorbit despre sistemul informatic din unitate şi am încercat să ofer o soluţie de sistem expert pentru o problemă existentă în unitate şi anume lipsa unei strategii coerente de alegere a furnizorilor de mărfuri.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE MĂRFURI ŞI AMBALAJE

Orice activitate economico-financiară, indiferent de natura sa, ocazionează diverse consumuri, unde se încadrează, cu pondere relativ însemnată, şi cele care privesc valorile de natură stocabilă.

De altfel, stocurile reprezintă o componentă importantă a activelor circulante, condiţionând desfăşurarea activităţii oricărei unităţi economice. Ele poartă denumirea de active circulante şi cuprind ansamblul bunurilor destinate vânzării în starea în care au fost achiziţionate, cât şi consumului lor la prima utilizare în cazul bunurilor achiziţionate pentru consumul intern al întreprinderilor.

În acest prim capitol dedicat studiului contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje ne propunem să abordăm noţiunile de active circulante, precum şi componentele acestara, dar şi să facem unele delimitări şi structuri privind stocurile de mărfuri şi ambalaje, în prima parte, iar în cea de-a doua parte vom aborda metodele de evaluare a stocurilor de mărfuri şi ambalaje.

1.1. Noţiunea de active curente şi componentele acestora

Activele circulante numite şi active curente reprezintă bunuri mobile sau mijloace circulante care cuprind valori economice cu următoarele particularităţi :

• au o perioadă de viaţă redusă în cadrul firmei de regulă mai mică de un an;

• se află în continuă mişcare şi transformare, schimbându-şi forma materială

• consumarea lor după prima întrebuinţare necesită înlocuirea integrală după fiecare ciclu de producţie;

În cadrul unui circuit economic activele circulante se schimbă, după cum urmează :

• în etapa aprovizionării, activele circulante sub forma mijloacelor băneşti se transformă în stocuri de materii prime, combustibili, etc;

• în etapa producţiei, stocurile aprovizionate se consumă integral, obţinându-se producţie în curs de execuţie, respectiv, produse finite;

• în etapa desfacerii, produsele finite se transformă pentru furnizori în drepturi de creantă faţă de client sau beneficiar;

• în urma încasării contravalorii produselor finite, se obţine de la cumpărător mijloacele băneşti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Ambalaje.doc

Alte informatii

prezentu document a fost prezentat in cadrul FEAA, IASI