Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 107 în total
Cuvinte : 30403
Mărime: 127.94KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Simion
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Introducere.2
 2. Cap. 1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE.4
 3. 1.1. Definiţii şi concepte privind stocurile de materii prime şi materiale.4
 4. 1.2. Locul stocurilor în gestiunea întreprinderii.11
 5. 1.3. Acte normative privind stocurile.12
 6. 1.4. Evaluarea stocurilor.13
 7. 1.4.1. Evaluarea la intrarea în patrimoniu.15
 8. 1.4.2. Evaluarea la ieşirea din patrimoniu.16
 9. 1.4.3. Evaluarea la inventariere şi la închiderea exerciţiului.25
 10. Cap. 2 PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. UNIPLAST S.A. FOCŞANI.28
 11. 2.1. Scurt istoric şi descrierea activităţii.28
 12. 2.2. Structura organizatorică.30
 13. 2.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile
 14. lui cu alte compartimente.33
 15. 2.4. Organizarea contabilităţii stocurilor la S.C. Uniplast S.A. Focşani.40
 16. Cap. 3 CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE CONSUMABILE.46
 17. 3.1. Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea stocurilor de
 18. materii prime şi materiale consumabile.46
 19. 3.2. Purtători de informaţii privind gestiunea stocurilor.55
 20. 3.3. Contabilitatea operaţiunilor curente privind intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale consumabile.67
 21. 3.4. Inventarierea stocurilor şi contabilizarea rezultatelor acesteia.92
 22. CONCLUZII.102
 23. Bibliografie.106

Extras din proiect

I N T R O D U C E R E

Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se manifestă pe piaţă; aceasta îi determină atât profilul, cât şi condiţiile în care urmează a acţiona. Funcţionalitatea acesteia impune însă asigurarea (alături de alţi factori de producţie) resurselor materiale şi tehnice necesare, în concordanţă cu volumul de activitate definit în raport cu cererile de consum care se manifestă pe piaţa din aval.

Noţiunea de ''stock'', de origine germanică, a traversat Marea Nordului de la est la vest şi a venit din Anglia cu sensul său actual: ''cantitatea de mărfuri şi produse disponibile în magazin, depozit în general''.

Un stoc este, în esenţă, o cantitate variabilă dintr-un produs, mărită prin intrări şi diminuată prin ieşiri. Intrările pot fi cumpărări sau fabricaţiuni. Ieşirile pot fi vânzări sau livrări către atelier.

Pe fondul general de probleme pe care le implică desfăşurarea unei activităţi economice, o atenţie deosebită trebuie acordată ''gestiunii stocurilor'', datorită semnificaţiei economice a acestora; în acest domeniu este necesară aplicarea unei politici axate preponderent pe criterii economice.

În abordarea problematicii specifice STOCURILOR, prezenta lucrare are în vedere caracteriaticile specifice economiei de piaţă, recurgând la dezvoltarea elementelor de esenţă. În acest context se prezintă instrumentarul economico-metodologic eficient şi de utilitate practică prin a cărui aplicare se obţin rezultate foarte bune în conducerea, organizarea şi realizarea proceselor pe care le implică elementele de stocuri materiale.

Problema pe care o abordează tema lucrării şi anume: ''Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile '' este prezentată combinat printr-o punctare a aspectelor generale, teoretice, concomitent cu transpunerea lor în plan practic şi întărită cu exemplificări concrete pe modelul contabilităţii stocurilor în cadrul S.C. Uniplast S.A. Focşani.

Lucrarea este structurată în 3 capitole.

În primul capitol al lucrării se urmăreşte prezentarea unor noţiuni generale privind stocurile şi conceptul de materii prime şi materiale consumabile. Tot aici este prezentat şi modul de evaluare al stocurilor.

Cel de al doilea capitol este rezervat prezentării societăţii comerciale S.C. UNIPLAST S.A. Focşani, a cadrului organizatoric şi funcţional în care se desfăşoară activitatea, insoţită de o descriere a compartimentului financiar contabil.

Un spaţiu extins este acordat problematicii contabilităţii stocurilor de materii prime şi materiale consumabile. Astfel, capitolul 3 al lucrării tratează complex şi sistematic întreaga problematică teoretică şi metodologică a circuitului pe care îl constituie contabilitatea sintetică şi analitică a stocurilor. Prin aceasta se asigură evidenţa şi controlul elementelor patrimoniale reprezentate de materii prime şi materiale consumabile şi a stocurilor, în general, ale situaţiilor şi rezultatelor cu privire la acestea (mişcări şi transformări în structura lor).

Am considerat util să fie tratate şi explicate categoriile, metodele şi metodologiile, operaţiile, mecanismele şi elementele specifice ce intervin în gestiunea stocurilor materiale.

Personal am încercat să asigur lucrării un conţinut accesibil de actualitate, fundamentat pe baza prevederilor legilor în vigoare din domeniul economic, a unei bibliografii de specialitate extinse (care cuprinde publicaţii recente) - prezentată selectiv, ca şi a documentării cu elemente practice în cadrul unităţii S.C. Uniplast S.A. Focşani.

Capitolul I

Noţiuni generale privind stocurile

1.1. Definiţii şi concepte privind stocurile de materii prime şi materiale consumabile

Patrimoniul agenţilor economici cuprinde o diversitate de bunuri grupate în active fixe şi circulante. Activele circulante, parte întegrantă a avuţiei naţionale, formate din: materii prime şi materiale, combustibili, piese de schimb, producţie în curs de fabricaţie, semifabricate, produse finite, mărfuri, precum şi alte valori, sunt destinate să asigure buna funcţionare a întreprinderilor, îndeplinirea programelor de producţie şi circulaţie a mărfurilor.

Activele circulante din întreprinderi se află într-o continuă mişcare, găsindu-se sub diverse forme (bani, materii prime, producţie în curs, produse finite), corespunzător fazelor ciclului de exploatare. Astfel, la începutul ciclului se află în formă bănească, apoi trec sub forma stocurilor necesare producţiei, a producţiei neterminate, produse finite şi semifabricate destinate vânzării şi apoi din nou în formă bănească. Prin urmare, unele întreprinderi sunt obligate - pentru a exista - să cumpere materii prime, să asigure stocuri în fiecare din fazele ciclului de exploatare şi să vândă pentru a-şi recupera resursele cheltuite.

În structura activelor circulante stocurile au ponderea cea mai mare, după care urmează valorile realizabile pe termen scurt, formate din creanţe ce se nasc din operaţiuni de exploatare şi apoi valorile disponibile reprezentate de mijloacele băneşti.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 91
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 92
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 93
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 94
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 95
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 96
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 97
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 98
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 99
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 100
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 101
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 102
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 103
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 104
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 105
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 106
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile - Pagina 107

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime si Consumabile.DOC

Alții au mai descărcat și

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Caracteristici a Materiilor Prime și a Materialelor

1. Definirea stocurilor de materii prime si materiale Alaturi de activele imobilizate, un rol si loc important în gestiunea si activitatea...

Te-ar putea interesa și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Ai nevoie de altceva?