Contabilitatea Stocurilor in Agricultura

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 18897
Mărime: 95.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danet Alina
UNIVERSITATEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA FINANŢE ŞI BǍNCI

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1 STOCURI-PREZENTARE GENERALĂ

1.1 Delimitări şi structuri privind stocurile

1.2 Analiza şi funcţionarea conturilor de stocuri

1.3 Evaluarea stocurilor

1.4 Tehnici de măsurare a costurilor

1.5 Conturile de stocuri

CAPITOLUL 2 STOCURI ÎN AGRICULTURĂ

2.1 Contabilitatea materialelor consumabile

2.2 Contabilitatea animalelor şi păsărilor

CAPITOLUL 3 IAS 41

3.1 Introducere

3.2 Arie de aplicabilitate

3.3 Definiţii

3.3.1 Agricultura-definiţii conexe

3.3.2 Definiţii generale

3.4 Recunoaştere şi evaluare

3.4.1 Câştiguri şi pierderi

3.4.2 Incapacitatea evaluării în mod credibil a valorii juste

3.4.3 Subvenţii guvernamentale

CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Confruntat cu mediul economic şi social în plină transformare, actualul sistem contabil constituie o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul managerial al unităţilor patrimoniale, precum şi în relaţiile fiecăreia dintre acestea cu terţii, furnizorii, clienţii, bugetul statului sau cu băncile.

Întregul proces de normalizare a contabilităţii este orientat spre adaptarea permanentă la transformările care au loc în desfăşurarea activităţilor economico-financiare din cadrul economiei naţionale, cât şi spre realizarea obiectivului de armonizare cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi totodată cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Lucrarea de faţă, intitulată „ Stocuri în agricultură” la S.C. AGROFAM HOLDING S.R.L. Feteşti, se referă la modul de organizare a contabilităţii unui agent economic privind activităţile economice prin care se realizează schimburi de valori, respectiv una din părţile contractante oferă, bunuri sau servicii spre vânzare, iar cealaltă parte remite contravaloarea acestora.

Stocurile reprezintă o componentă a activelor circulante ale unei societăţi comerciale, care sunt deţinute în scopul vânzării sau pentru procesul de producţie sau prestarea de servicii.

Evidenţa stocurilor se organizează pe gestiuni de stocuri, prin intermediul cărora să se poată identifica fiecare categorie de stocuri deţinute de unitate, atât valoric cât şi cantitativ.

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale.Comisia Internaţională A Standardelor Contabile(IASC), în norma de contabilitate IAS 2 „ Stocuri” aplicată începând cu 01.01 1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte stocurile ca fiind elemente de activ, iar costul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare.

Stocurile pot fi:

- bunuri achiziţionate în scopul revânzării(marfa cumpărate de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării) sau orice altă achiziţie având acest scop;

- bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere;

- materii prime, materiale, unităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;

- costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestării de servicii;

Îmbinare soluţiilor contabile cu cele de natură fiscală în vigoare a constituit un obiectiv important al al acestei lucrări.

CAPITOLUL 1 - STOCURI-PREZENTARE GENERALĂ

1.1 DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE

Stocurile reprezintă o componentă a activelor circulante ale unei societăţi comerciale, care sunt deţinute in scopul vânzării, pentru procesul de producţie sau prestarea de servicii.În contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate şi delimitate în funcţie de patru criterii¬¬: fizic, destinaţia, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor.

Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele stocuri:

a) materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor, regăsindu-se în componenţa lor integral sau parţial, în stare iniţială sau transformată.

b) materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibilii, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi material de plantat, furaje şi alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută la activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat.

c) produsele sub forma semifabricatelor( produse în curs de fabricaţie), produselor finite ( produse care au parcurs integral procesul de fabricaţie) şi produselor reziduale( rebuturi, materiale recuperabile şi deşeuri).

d) animale care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fii trecute la animale adulte, animalele de îngrăşat, păsările şi coloniile de albine.

e) producţia în curs de fabricaţie reprezintă materiile prime care nu au trecut prin toate stadiile de fabricaţie, produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.

f) mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprinderea le cumpără în vederea vânzării.

g) ambalajele( cu excepţia ambalajelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe) de transport refolosibile care însoţesc bunurile în procesul circulaţiei lor (recuperabile, facturate, consemnate direct care circulă prin restituire sau incluse direct în preţul mărfii şi care se pot valorifica sau nu, după utilizare).

În contabilitatea din ţara noastră, în sfera stocurilor se include şi materialele de natura obiectelor de inventar şi baracamente. Obiectele de inventar sunt bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu durata mai mică de un an, indiferent de valoarea lor precum şi bunurile asimilate acestora( echipamentul de protectie, echipament de lucru, îmbrăcămintea specială, sculele, instrumentele, mecanismele, dispozitivele şi verificatoarele cu destinaţie specială, modelele, ştanţele, matriţele şi alte obiecte asimilate).

În raport cu locul de creare a gestiunilor, structurile de stocuri prezentate mai sus se grupează în:

• stocuri aflate în depozitele întreprinderii, stocuri în curs de aprovizionare sau sosite şi nerecepţionate, stocuri sosite fără factură, stocuri livrate, dar nefacturate, stocuri facturate, dar nelivrate, stocuri aflate la terţi.

Corespunzător criteriilor de clasificare prezentate mai sus sunt individualizate două structuri informaţionale de bază: structura financiară standardizată şi structura internă sau de gestiune.

Structura financiară standardizată este proprie gestiunii şi contabilităţii financiare a întreprinderii şi operează cu două criterii: destinaţia şi faza ciclului de exploatare. Interesul informaţional este cel al finanţării pe termen scurt, calculării şi analizei mecanismului fondului de rulment, bugetarea activităţii de exploatare şi gestionarea activităţii de trezorerie. Din punct de vedere metodologic, o asemenea structură se realizează si se identifică prin conturile grupă sau principale din Planul de conturi general simbolizate cu două cifre, sintetice de gradul I sau divizionare, simbolizate cu trei cifre şi sintetice de gradul doi sau subdivizionare, simbolizate cu patru cifre.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor in Agricultura - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor in Agricultura.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje

INTRODUCERE Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea Salariilor

Cap. I ITRODUCERE 1.1 Piata Muncii , Cererea de munca si Salariul Piata muncii este spatiul economic in cadrul caruia se confrunta cererea de...

Organizarea Contabilitatii la o Firma de Panificatie

INTRODUCERE Activitatea de obţinerea produselor de panificaţie reprezintă una dintre cele mai vechi preocupări ale omului şi totodată una dintre...

Sistemul Informational privind Contabilitatea Stocurilor - Agrostart SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AGROSTART S.R.L. Societatea comerciala AGROSTART S.R.L. este situata in judetul Giurgiu, comuna...

Monografie Contabila la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Ai nevoie de altceva?