Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 13764
Mărime: 107.90KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CUPRINS

Introducere

Capitolul 1. Delimitari şi structuri privind stocurile

1.1.Stocurile în viziunea Directivelor Europene si a Standardelor de Contabilitate

1.1.1 Conceptul de stocuri

1.1.2 Recunoşterea stocurilor în viziunea Standardelor Internaţionale

1.1.3 Tratamente si politici contabile privind stocurile

1.2.Tipuri de stocuri

1.3.Evaluarea stocurilor

1.3.1 Evaluarea la intrare in patrimoniu

1.3.2 Evaluarea la ieşire din patrimoniu

1.3.3 Evaluarea la inventariere

1.3.4 Evaluarea la data bilanţului

1.4 Inventarierea stocurilor , operaţiune obligatorie premergatoare întocmirii bilanţului

Capitolul 2 Studiu de caz la SC ALEXIM ‘92SRL Piteşti

2.1.Prezentarea societaţii SC ALEXIM ‘92 SRL

2.2.Organizarea contabilitaţii stocurilor la SC ALEXIM ’92 SRL

2.3. Reflectarea stocurilor în situaţiile financiare ale SC ALEXIM ‘92SRL

2.3.1 Stocurile reflectate în bilanţul contabil

2.3.2 Impactul stocurilor asupra performanţei înteprinderii

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Stocurile detin un loc important în activele circulante ale unei înteprinderi contribuind la aprecierea poziţiei financiare precum şi a performanţei înteprinderii.

Multe întreprinderi înregistreaza pierderi importante din cauza alterărilor, sustragerilor sau distrugerilor de valori materiale. Contabilitatea are menirea de a furniza informaţiile de reflectare şi control gestionar privind situaţia şi mişcarea stocurilor.

Ca structuri contabile bilanţiere, elementele considerate „stocuri” trebuie sa îndeplineasca condiţiile generale incluse în definiţia activelor, adică să fie resurse controlate de entitate, provenind din evenimente trecute şi de la care se asteaptă obţinerea de avantaje viitoare sub forma fluxurilor de lichidităţi. Un element al stocurilor este controlat de entitate dacă situaţia lui poate fi influenţată prin deciziile managerilor, adica poate fi consumat, vândut, schimbat cu alte bunuri, folosit la plata unei datorii sau folosit drept garanţie la obţinerea unui împrumut bancar. In principiu o entitate işi poate exercita controlul asupra stocurilor pe care le are în proprietate. Ea nu işi exercită controlul asupra stocurilor pe care le deţine, temporar, fară titlu de proprietate, cum este cazul stocurilor preluate in custodie, deoarece depozitarea se efectuează pe riscul şi la dispoziţia proprietarului.

Stocurile sunt:

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfaşurării normale a activitaţii

- îin curs de producţie, în vederea vânzarii

- sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile, ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Un nivel prea ridicat al stocurilor poate determina imobilizări importante de stocuri care vor fi lipsite de miscare o anumita perioadă, în care se va resimti nevoia de miscare de fonduri în cadrul altor compartimente functionale. Nivelul optim al stocurilor este cel care tine seama de condiţiile reale de aprovizionare, tehnologice, de producţie şi comercializare, de reducere a capitalurilor blocate, fiind orientat spre accelerarea rotaţiei fondurilor şi a rentabilitaţii economice. Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre costul istoric si valoarea neta realizabilă. după natura acestora.

Capitoul I: Delimitari si structuri privind stocurile.

1.1.Stocurile in viziunea Directivelor Europene si a Standardelor de Contabilitate.

1.1.1 Conceptul de stocuri.

Stocurile sunt active circulante:

a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfaşurarii normale a activitatii;

b) în curs de producţie în vederea vânzarii în procesul desfaşurarii normale a activitaţii; sau

c) sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

În categoria stocurilor se cuprind şi activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzarii (de exemplu, ansambluri sau complexuri de locuinţe etc. realizate de entitaţile ce au ca activitate principală obţinerea şi vânzarea de locuinţe). Dacă construcţiile sunt realizate în scopul exploatării pe termen lung, de către entitatea care le-a realizat, ele reprezinta imobilizări.

De asemenea, atunci când un teren este cumpărat în scopul construirii pe acesta de construcţii destinate vânzarii, acesta este înregistrat la stocuri.

Atunci când există o modificare a utilizării unei imobilizari corporale, în sensul că aceasta urmează a fi îmbunataţită în perspectiva vânzarii, la momentul luării deciziei privind modificarea destinaţiei, în contabilitate se înregistreaza transferul activului din categoria imobilizari corporale în cea de stocuri. Transferul se înregistreaza la valoarea neamortizată a imobilizării. Dacă imobilizarea corporala a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

În cazul în care un activ care a fost iniţial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de ansambluri de locuinţe destinate vânzarii, în funcţie de modul de negociere a contractelor de vânzare a bunurilor ce fac obiectul construcţiei şi vânzarii, valoarea terenului se include în valoarea activului construit sau se evidenţiaza distinct la stocuri de natura mărfurilor, la valoarea de înregistrare în contabilitate.

Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

În cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuințe care iniţial erau destinate vânzarii şi care ulterior îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite de entitate pe o perioadă îndelungata sau să fie închiriate unor terţi, în contabilitate se înregistreaza un transfer de la stocuri la imobilizari corporale.

Transferul se efectueaza la data schimbării destinaţiei, la valoarea la care activele erau înregistrate în contabilitate (reprezentată de cost) 1.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor la Alexim'92 SRL Pitesti.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Stocurilor

1.Scurt istoric al firmei Întreprinderea "MECANICA FINA" este reprezentativa pentru sectorul de industrie pe care îl reprezinta. În 1923, prin...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Ai nevoie de altceva?