Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16357
Mărime: 88.80KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Melnic G
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea „Contabilitate” Catedra „Contabilitate şi audit”

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I: Caracteristica generală a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor 6

1.1. Caracteristica generală şi principiile de aplicare a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor 6

1.2. Caracteristica actelor normative aferente temei 13

Capitolul II. Modul de calcul şi contabilitatea taxei pe valoarea adăugată 16

2.1 Modul de calcul şi documentare a taxei pe valoarea adăugată 16

2.2 Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă procurărilor şi livrărilor de bunuri şi servicii 28

Capitolul III Modul de calcul şi contabilitatea accizelor 40

3.1 Modul de calcul şi documentare a accizelor 40

3.2 Contabilitatea accizelor 46

3.3 Reflectarea în rapoartele financiare şi fiscale a informaţiei privind taxa pe valoarea adăugată şi accizele 53

Încheere 57

Bibliografie 60

Extras din document

Introducere

Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele politice, economice şi sociale ale statului. Pe plan financiar impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice. Pe plan economic, impozitele sunt folosite ca instrument de încurajare, de stimulare a activităţii economice, prin scutiri de impozite, fie reduceri sau anumite înlesniri cu caracter fiscal. Pe plan social, rolul impozitelor se caracterizează prin faptul că, prin intermediul lor, statul redistribuie o parte din produsul intern brut între grupele sociale existente.

Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspiraţie rîvnită de umanitate de milenii-echitatea, la atingerea obiectivului justeţei, dreptăţii, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă şi indirectă.

Impozitele indirecte se stabilesc asupra vânzării bunurilor şi prestării serviciilor. Ele se fixează direct şi nominativ asupra contribuabililor. Plătitorii impozitelor indirecte sunt toţi cei care consumă bunuri din categoria celor impuse, indiferent dе veniturile, averea, profesia sau situaţia personală а acestora. Acest tip dе impozite nu asigură о repartiţie echilibrată а sarcinilor fiscale.

Independent dе mărimea veniturilor realizate dе cumpărător, cota dе aplicare а impozitului este unică, însă, raportat lа întregul venit, cheltuit şi economisit, dе саге dispune consumatorul, impozitul indirect capătă un caracter regresiv. Astfel, сu cât о persoană beneficiază dе venituri mai mici, сu atât va deveni mai grea sarcina fiscală.

Prezenta lucrare are drept obiectiv abordarea multilaterală a taxei pe valoarea adăugată şi accizelor. Drept bază teoretică şi metodologică a tezei date au servit acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, concepţiile teoretice şi principiile de cercetare, precum şi lucrări fundamentale în acest domeniu ale economiştilor din diferite ţări, publicaţii periodice.

Actualitatea temei date constă în identificarea dificultăţilor pe care întreprinderile le întîlnesc la calcularea şi contabilizarea taxei pe valoarea adăugată şi accizelor. Aceste dificultăţi reies din instabilitatea care o dovedeşte sistemul fiscal şi din explicaţiile incomplete oferite de Inspectoratul Fiscal de Stat cu privire la modul de evidenţă a diferitor impozite şi taxe. Necesitatea studierii temei tezei date este determinată de rolul important pe care îl au decontările cu bugetul, ele determină relaţiile ce s-au stabilit între întreprindere şi stat.

Pentru studierea temei tezei date au fost utilizate datele contabile ale întreprinderii Cooperativa de consum din Chişinău.

Tabelul 1

Prezentarea principalilor indicatori la Cooperativa de consum din Chişinău

Indicatorii Anul precedent

(2005) Anul de gestiune (2006) Abaterea (+,-)

1 2 3 4 5

1 Venitul din vînzări, lei 3737316 4265829 +528513

2 Costul vînzărilor, lei 2894770 3148911 +254141

3 Numărul mediu scriptic al salariaţilor, persoane 56 51 - 5

4 Profitul brut, lei 842542 1169228 +326686

5 Profitul net, lei 129683 129404 - 279

6 Capitalul propriu 5319206 5535418 +216212

7 Costul la 1 leu venit din vînzări, bani(r.2/r.1) 77,46 73,82 - 3,64

8 Rentabilitatea vînzărilor, %

(r.4/r.1) 22,54 27,41 +4,87

9 Rentabilitatea financiară, %

(r.5/r.6) 2,44 2,34 0,10

În baza datelor din tabel se poate constata că pe parcursul anului de gestiune la Cooperativa de consum din Chişinău venitul din vînzări s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 528513 lei , deasemenea s-a majorat şi profitul brut cu 326686 lei faţă de anul precedent.

Şi totuşi, concordanţa justificată dintre venitul din vînzări şi costul vînzărilor a contribuit la reducerea costului la 1 leu venit din vînzări de la 77,46 la 73,82 bani sau cu 3,64 bani

Rentabilitatea vînzărilor pe parcursul anului de gestiune comparativ cu anul precedent a crescut cu 4,87 puncte procentuale. Cît priveşte rentabilitatea financiară, apoi, pe parcursul anului de gestiune s-a înregistrat o tendinţă negativă de reducere de 0,10 puncte procentuale.

Preview document

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 1
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 2
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 3
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 4
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 5
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 6
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 7
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 8
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 9
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 10
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 11
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 12
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 13
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 14
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 15
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 16
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 17
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 18
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 19
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 20
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 21
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 22
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 23
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 24
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 25
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 26
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 27
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 28
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 29
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 30
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 31
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 32
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 33
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 34
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 35
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 36
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 37
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 38
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 39
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 40
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 41
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 42
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 43
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 44
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 45
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 46
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 47
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 48
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 49
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 50
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 51
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 52
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 53
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 54
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 55
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 56
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 57
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 58
Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adaugata si Accizelor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea Datoriilor și Creanțelor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE În economia contemporană, contabilitatea este o necesitate şi nu o dorinţă. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Privind Impozitul pe Venit

Întroducere Republica Moldova ( în continuare R.M.)este un caz tipic din eşalonul ţărilor post-comuniste unde tranziţia economică avansează lent....

Contabilitatea privind Impozitele și Taxele Aferente Bugetului de Stat

ARGUMENT Firma este o entitate organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi munca socială...

Taxa pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE În vederea realizării obiectului lor de activitate, agenţii economici intră în relaţii economice cu cadrul proceselor de aprovizionare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea impozitelor

1. Noţiuni generale şi clasificarea impozitelor Impozitul reprezintă o contribuţie bănească obligatorie şi cu titlu nerambursabil, datorată,...

Te-ar putea interesa și

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Implicațiile fiscale privind TVA într-o societate

Introducere Până în 1993, în România, principala formă de impozit a reprezentat-o impozitul pe circulaţia mărfurilor (ICM). Acesta reprezenta o...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contabilitatea și Fiscalitatea Taxei pe Valoarea Adăugată

Capitolul I. 1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Cadrul general de desfăşurare a activităţii Societatea comercială KONTAKT TURISM SA cu...

Impozite și Taxe

Introducere Sistemul fiscal proces al Republicii Moldova, având o istorie relativ scurtă, este în evoluţie şi perfecţionare. Restructurările de...

Contabilitatea Impozitelor Indirecte

CAPITOLUL 1 ROLUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR 1.1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor 1.1.1 Noţiuni generale privind impozitele şi...

Taxa pe Valoare Adaugata - SC Engelmi SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. “ENGELMI” S.R.L. 1.1. ISTORICUL FIRMEI SC ENGELMI SRL Galati cu sediul in Galati , str Traian , nr. 97,...

Armonizarea Sistemului de Impozite si Taxe in Tarile Uniunii Europene

Încă de la apariţia ei în 1957 actuala Uniune Europeană şi-a propus formarea uniunilor vamale şi înlăturarea barierelor ce existau în calea...

Ai nevoie de altceva?