Contabilitatea TVA-ului

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 9835
Mărime: 84.37KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Organizarea Şi Conducerea ContabilitĂŢii Taxei Pe Valoarea AdĂugatĂ 2

Cap.I – Aspecte Teoretice Privind Organizarea Şi Conducerea ContabilitĂŢii Elementelor BilanŢiere / Patrimoniale 2

I. Introducere 2

1. Impozitele şi Taxele 2

2. Clasificarea Impozitelor şi Taxelor 2

3. Taxele De Consumaţie 4

3.1. Taxa Pe Valoarea Adăugată (Tva) 5

Ii. Conducerea Contabilităţii Taxei Pe Valoarea Adăugată 7

1. Operaţiuni Economice Supuse Taxei Pe Valoarea Adăugată 7

2. Operaţiuni Economice Scutite De Taxa Pe Valoarea Adăugată 8

2.1. Operaţiuni Scutite De Tva În Interiorul ţării 8

2.2. Scutiri Pentru Importuri De Bunuri şi Pentru Achiziţii Intracomunitare 11

2.3. Operaţiuni Scutite În Cazul Exporturilor Sau Alte Operaţiuni Similare, Pentru Livrări Intracomunitare şi Pentru Transportul Internaţional şi Intracomunitar 12

3. Baza De Impozitare A Taxei Pe Valoarea Adăugată 15

4. Cotele De Impozitare Privind Taxa Pe Valoarea Adaugată 16

5. Regimul Deducerii Taxei Pe Valoarea Adăugată 17

6. Obligaţiile Plătitorului De Tva 19

7. Structuri De Conturi Utilizatã Pentru Reflectarea Taxei Pe Valoare Adăugată 19

8. Contabilizarea Operaţiunilor Privind Tva-ul 20

Cap. 2 - Studiu De Caz Privind Înregistrarea În Contabilitatea Sc Maiaconf Sa A Elementelor BilanŢiere / Patrimoniale 23

I. Prezentarea Generală A Societăţii “maiaconf” S.A. 23

S.C."Maiaconf"S.A. Este Persoană Juridică Română Fiind Înregistrată În Registrul Comerţu1ui La Numărul J24/709/1991. Sediul Societăţii Este În Localitatea Timişoara, Str.Vasile Alecsandri Nr.12, Jud.Timiş. 23

Ii. Aplicaţie 24

BalanŢĂ De Verificare 30.04.2011 36

Cap.Iii – PosibilitĂŢi Practice Şi Propuneri Privind ÎmbunĂtĂŢirea Programelor Informatice Utilizate De Sc Maiaconf Sa Pentru Conducerea ContabilitĂŢii Curente Şi InformaŢionale A Tva-ului 39

Bibliografie 40

Extras din document

CAP.I – ASPECTE TEORETICE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ELEMENTELOR BILANŢIERE / PATRIMONIALE

I. Introducere

1. Impozitele şi taxele

Impozitele reprezintă forma de prelevare a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispoziţia statului în vederea acoperirii cheltuielilor sale.

Această prevedere se face în mod obligatoriu, definitiv şi nerambursabil pentru care statul nu presteazã nici un contraserviciu. Impozitele sunt plăţi care se fac către stat cu titlu definitiv şi nerambursabil.

Pentru ca prin impozite să se poatã realiza obiectivele urmărite de către stat la introducerea lor, este necesar ca reglementările fiscale sa fie cunoscute şi respectate atât de organele fiscale cât şi de plătitor.

Taxele reprezintã plăţile băneşti efectuate la instituţiile publice pentru care acestea se obligă să presteze un echivalent direct şi imediat.

Impozitele şi taxele denumite venituri bugetare, se caracterizează fiecare în parte prin anumite trăsături, determinate de modul de aşezare, provenieţă, percepere, rolul lor etc.

Limita impozitelor într-o ţarã este influentată de:

- factori externi sistemului de impozitare (P.I.B.), natura instituţiilor politice, nivelul mediu al impozitului;

- factorii interni sistemului de impozitare (progresivitatea cotelor de impunere).

2. Clasificarea impozitelor şi taxelor

Impozitele utilizate în practica fiscală sunt foarte diferite, atât din punct de vedere al formelor pe care acestea le îmbracă, cât şi din punct de vedere al conţinutului lor.

În funcţie de principalele lor trăsăturile de fond şi de formă, impozitele sunt clasificate în:

- impozite directe;

- impozite indirecte.

Impozitele directe sunt acele impozite care au o incidenţă fiscală directă şi definitivă asupra contribuabililor plătitori (persoane fizice şi/sau juridice), nominalizaţi datorită faptului că încasarea lor se face direct de la aceştia, în funcţie de mărimea veniturilor sau/şi a averilor acestora, la anumite termene dinainte stabilite şi pe baza unor cote de impunere stabilite de lege.

În cazul impozitelor directe subiectul şi suportatorul impozitului sunt una şi aceeaşi persoană.

În funcţie de criteriile care stau la baza lor, impozitele directe pot fi:

- impozite reale (obiective);

- impozite personale (subiective);

Impozite directe reale sunt cunoscute sub denumirea de impozite obiective sau de produs, se caracterizează prin faptul că sunt aplicate unor obiecte materiale (terenuri, clădiri, magazine, ateliere, fabrici, etc.), adică asupra materiei impozabile brute, respectiv asupra produsului brut al obiectului impunerii.

Impozitele reale cuprind:

- impozitul funciar;

- impozitul pe clădiri;

- impozitul pe activităţi industriale, comerciale şi profesii libere;

- impozitul pe capitalul mobiliar.

Impozitele directe personale (impozite subiective) s-au născut din necesitatea asigurării unor venituri cât mai mari la dispoziţia statului, pentru acoperirea cheltuielilor publice.

După obiectul impunerii, impozitele directe personale sunt clasificate în:

~ impozite pe venit: - impozitul pe venitul persoanelor fizice;

- impozitul pe veniturile societăţilor de capital;

~ impozite pe avere: - impozite pe averea propriu-zisă;

- impozite pe circulaţia averii;

- impozite pe sporul de avere.

Impozitele indirecte sunt acele impozite care se percep vânzării, respectiv al circulaţiei unor bunuri comerciale, atât directe sau de consum final cât şi indirecte sau de producţie precum şi al prestărilor unor servicii (de transport, hoteliere, culturale, etc.)

Caracteristic pentru aceastã categorie de impozite este faptul că ele nu sunt stabilite asupra subiectului impunerii în mod direct şi nominal, ci indirect, asupra vânzării unor bunuri şi prestării serviciilor.

Spre deosebire de impozitele directe, care vizează direct veniturile şi/sau averea contribuabilului, impozitele indirecte vizează utilizarea sau cheltuirea acestor venituri şi averi.

Preview document

Contabilitatea TVA-ului - Pagina 1
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 2
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 3
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 4
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 5
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 6
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 7
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 8
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 9
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 10
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 11
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 12
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 13
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 14
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 15
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 16
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 17
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 18
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 19
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 20
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 21
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 22
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 23
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 24
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 25
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 26
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 27
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 28
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 29
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 30
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 31
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 32
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 33
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 34
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 35
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 36
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 37
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 38
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 39
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 40
Contabilitatea TVA-ului - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea TVA-ului.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Contabilitatea Efectelor Comerciale

ARGUMENT Efectele comerciale reprezinta titluri de valoare, negociabile pe termen scurt sau imediat, care atesta, dupa caz, datorii – creante în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Operatiunilor de Comert Exterior -4-

B) Conditia de asigurare “B” permite, cu exceptiile prevazute la conditia “A”, acoperirea pierderilor si distrugerilor cauzate de urmatoarele...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea TVA-ului

ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA 1.1. Continutul, particularitatile si rolul contabilitatii În acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul...

Organizarea și exercitarea controlului efectuat de către garda financiară secția jud. Caraș-Severin

Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Studiu privind contabilitatea decontărilor cu personalul la SC Lăzăruc Mihaela SRL

INTRODUCERE Economia actuală a țării noastre care este întro continuă schimbare, în special în domeniile importante de activitate, conduce la...

Studiu privind Aplicarea TVA-ului la SC Rom Euro-Expres SRL

INTRODUCERE: Am realizat această lucrare cu dorinţa de a prezenta într-un mod sintetic dar, obiectiv principalele caracteristici specifice...

Monografii Contabile Privind TVA la SC Prodman SRL

I. Argument Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima data în Franţa la iniţiativa lui Maurice Laure în anul...

Evidenta, Calculul și Contabilitatea TVA-ului

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect suportat de consumatorul final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit încasat în...

Ai nevoie de altceva?