Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 124 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sandu Eduard

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE
1.Scopul si obiectivele lucrarii 3
2.Prezentarea generala a SC ISEP SRL Târgoviste 4
CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE SI REZULTATELE
1.1. Delimitari si structuri privind cheltuielile 9
1.1.1. Conceptul de cheltuiala 9
1.1.2. Structura cheltuielilor 11
1.1.3. Cheltuielile prin prisma contabilitatii de gestiune 21
1.2. Delimitari si structuri privind veniturile 26
1.2.1. Conceptul de venit 26
1.2.2. Structura veniturilor 27
1.3. Delimitari si structuri privind rezultatele 33
1.4. Reglementari contabile armonizate cu Standardele Contabile Internationale
38
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR LA SC QUARTZ SRL
2.1. Documente contabile utilizate si fluxul informational 46
2.2. Organizarea contabilitatii analitice si sintetice a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la SC ISEP SRL
51
2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor 51
2.2.2. Contabilitatea veniturilor 69
2.2.3. Contabilitatea rezultatelor 82
2.3. Prezentarea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contul de profit si pierdere
97
CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI PERFORMANTELOR ÎNTREPRINDERII
3.1. Analiza pe baza contului de profit si pierdere 104
3.1.1. Analiza pe baza soldurilor intermediare de gestiune (SIDG)
104
3.1.2. Capacitatea de autofinantare (CAF) 107
3.2. Analiza dinamicii si structurii cheltuielilor la nivelul întreprinderii
109
3.3. Analiza indicatorului “Cheltuieli la 1.000 lei venituri” 111
3.4. Analiza cifrei de afaceri (CA) 112
3.5. Analiza productiei exercitiului 114
3.6. Analiza rentabilitatii prin metoda ratelor 115
CONCLUZII 120
BIBLIOGRAFIE 123

Extras din document

INTRODUCERE

1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII

Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a rezultatelor financiare din cadrul societasii prezentate.

Principalele obiective tratate în aceasta lucrare constau în:

-Delimitarea, structura si conceptul cheltuielilor, veniturilor si rezuntatelor financiare ;

-Cheltuielile, veniturile si rezultatele abordate prin prisma reglementarilor contabile asimilate cu Standardele Internationale ;

-Prezentarea operatiilor contabile din evidenta societatii ;

-Prezentarea evidentei contabile a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor în cadrul societatii;

-Prezentarea indicatorilor economico-financiari si analiza acestora din cadrul societatii prezentate

2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII ISEP TÂRGOVISTE

Înfiintarea societatii

SC ISEP S.R.L. s-a înfiintat în baza deciziei nr.1034 din 5.03.1991, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J15/400/1991 având cod unic de înregistrare 916297.

Societatea are sediul în strada Constructorului nr. 7, loc. Târgoviste, jud. Dâmbovita.

Forma juridica

Societatea are forma juridica de Societatea Comerciala cu Raspundere Limitata, comform Legii nr. 31/1990.

Societatea îsi desfasoara activitatea în comformitate cu legile române si cu prezentul statut.

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societatii îl constituie:

-Fabricarea piese quartz si firme luminoase;

-Fabricarea de piese componente pentru tehnica vidului;

-Fabricarea de componente, sub ansamble si piese de schimb pentru industria electrotehnica si electronoca din materiale feroase, neferoase, ceramice si luminoscente;

-Fabricarea de aparatura de testare alcoolscopica;

-Import-export produse industriale si bunuri de larg consum;

-Comercializarea en-gros si en-detail de produse electrice si industriale din import si tara;

-Transport intern si international de marfuri si persoane;

-Servicii pentru produsele comercializate;

-Producerea si comercializarea de articole din mase plastice;

Capitalul social

Valoarea capitalului social initial era de 161,8 mii lei, majorat în anul 1992 ca urmare a actului aditional nr. 5462/1992 la 312.500 mii lei împartit în 3125 parti

sociale în valoare de 100.000 lei fiecare, fiind compus din :

- mijloace fixe – 60 % (cladire, mijloace transport si utilaje);

- aport în lei – 40 %.

Administrarea societatii

Societatea este administrata de trei asociati având drepturi egale la luarea deciziilor cu privire la numarul de angajari ai salariatilor, viza bilanturilor, întocmirea contractelor, strategie marketing, cercetare dezvoltare, de asigurare a calitatii produselor si de protejare a mediului înconjurator.

Ei se comformeaza prevederilor legale cu privire la normele de protectie a muncii si a celor de prevenire si stingere a incendiilor.

Cota de perticipare la profit/pierdere este de 33,33 % pentru fiecare asociat.

Nomenclatorul de produse

Programul de productie al SC ISEP S.R.L. cuprinde:

-Fiole alcooltest “Testal Q” destinata utilizarii de catre lucratorii de politie din formatiunile de control si dirijarea circulatiei si de catre lucratorii din transportul feroviar în scopul depistarii persoanelor care au consumat bauturi alcoolice. De asemenea produsul poate fi utilizat si de alte institutii ai caror salariati sunt obligati sa nu consume bauturi alcoolice. Fiola poate fi folosita si de persoane fizice pentru autocontrolul preventiv.

-Concentrat chimic extraaditivat “Sunivra super” utilizat pentru prepararea emulsiei de racire, ungere si protectie anticoroziva la prelucrari metalice ale metalelor feroase. Produsul acopera o gama foarte larga de prelucrari cum ar fi : prelucrari metalice prin aschiere, ambutisari, industria laminoarelor, etc. Sunivra super este un produs de sinteza cu mare stabilitate în timp, cu slaba degradare biologica în timpul utilizarii. Este aliniat tendintelor mondiale în domeniu, utilizând substante fara risc în utilizare în raport cu factorul uman. Verificarile si omologarile produsului s-au facut împreuna cu institute universitare de cercetari.

-Repere ceramice si tuburi quartz U sunt doua produse care constituie materia prima în fabricarea termocuplelor necesare masurarii temperaturilor ridicate

din cuptoarele sidelurgice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor si a Cheltuielilor.doc