Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

Proiect
9/10 (9 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 10583
Mărime: 76.20KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudorache Steliana

Cuprins

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 3

1.1 DEFINITII 3

1.2 RECUNOASTEREA 6

1.3 EVALUAREA 10

1.4 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE .14

1.4.1 INFORMATII CE TREBUIE PREZENTATE ÎN CONTUL DE PROFIT SI PERDERE .14

1.4.2 PROFITUL NET SAU PIERDEREA NETA A PERIOADEI 15

CAPITOLUL 2: CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR .16

2.1 STRUCTURI ÎN CONTABILITATEA FINANCIARA PRIVIND CHELTUIELILE SI VENITURILE .16

2.2 MODELUL DE PRINCIPIU PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIARA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR 19

2.2.1 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE .19

2.2.2 CONTABILITATEA CHELTUIELIOR FINANCIARE 23

2.2.3 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXTRAORDINARE .23

2.2.4 CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE .23

2.2.5 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN EXPLOATARE .25

2.2.6 CONTABILITATEA VENITURILOR FINANCIARE 26

2.2.7 CONTABILITATEA VENITURILOR EXTRAORDINARE 27

2.2.8 CONTABILITATEA VENITURILOR DIN AMORTIZARI SI PROVIZIOANE .27CAPITOLUL 3: CHELTUIELI SI VENITURI SPECIFICE ACTIVITATII DE TRANSPORT 28

3.1 STRUCTURI DE CHELTUIELI .28

3.2 SRUCTURI DE VENITURI .30

CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ 31

4.1 PREZENTAREA SOCIETATII 31

4.2 ANALIZA CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII .34

4.2.1 ANALIZA CHELTUIELILOR AFERENTE VENITURILOR TOTALE ALE ÎNTREPRINDERII .35

4.2.2 ANALIZA CHELTUIELILOR LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI .39

4.2.3 ANALIZA CHELTUIELILOR DOBÂNDA LA 1000 LEI CIFRA DE AFACERI .42

4.2.4 APRECIERI FINALE .45

Extras din document

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

1.1 DEFINITII

Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori descresteri ale datoriilor care se concretizeaza în cresteri ale capitalului propriu, altele decât din contributii ale actionarilor.

Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Definitiile veniturilor si cheltuielilor surprind caracteristicile lor esentiale, dar nu specifica criteriile ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi înregistrate.

Definitia veniturilor include atât venituri din activitati curente, cât si câstiguri din orice alte surse. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi vânzari, comisioane, dobânzi, dividende, redevente si chirii.

Câstigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot aparea sau nu ca rezultat al activitatii curente a întreprinderii. Ele reprezinta cresteri ale beneficiilor economice si, din acest punct de vedere, nu difera ca natura de venituri din activitatea curenta. Prin urmare, ele nu sunt privite ca structuri separate.

Câstigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma cedarii activelor imobilizate. Definitia veniturilor include, totodata si câstigurile nerealizate, de exemplu, cele rezultate din reevaluarea titlurilor de plasament si cele rezultate din cresterea valorii contabile a activelor imobilizate. Prezentarea câstigurilor în contul de profit si pierdere se realizeaza de obicei distinct deoarece cunoasterea existentei acestora este importanta pentru procesul decizional. Câstigurile sunt prezentate, de regula, la valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente.

Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active, cum ar fi numerarul, creantele, bunurile si serviciile primite în schimbul bunurilor si serviciilor furnizate. Veniturile pot rezulta, de asemenea din lichidarea datoriilor. De exemplu, o întreprindere poate furniza bunuri si servicii unui creditor în scopul lichidarii unei datorii legate de un credit în derulare.

Definitia cheltuielilor include pierderile, precum si acele cheltuieli care apar în procesul desfasurarii activitatilor curente ale întreprinderii. De exemplu, cheltuielile care apar în cursul activitatilor curente includ costul vânzarilor, salariile, amortizarea. Ele se regasesc sub forma iesirilor sau scaderii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar, stocurile si imobilizarile corporale.

Pierderile reprezinta alte elemente care corespund definitiei cheltuielilor si care pot aparea sau nu pe parcursul desfasurarii activitatilor curente ale întreprinderii. Pierderile reprezinta diminuari ale beneficiilor economice si, din acest punct de vedere, nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, ele nu sunt considerate ca structura distinct.

În categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. De asemenea, definitia cheltuielilor include si pierderile nerealizate, cum ar fi cele rezultate din cresterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în valuta. De obicei, în contul de profit si pierdere, prezentarea pierderilor se efectueaza distinct, datorita importantei cunoasterii existentei si valorii acestora în procesul decizional. Pierderile sunt raportate de regula, la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente.

Veniturile si cheltuielile se pot gasi în Contul de profit si pierdere în diferite moduri astfel încât sa furnizeze informatia relevanta pentru procesul decizional. De exemplu, se foloseste adesea distinctia între acele elemente de venituri si cheltuieli care sunt rezultatul activitatilor curente ale întreprinderii si cele care nu sunt rezultatul acestor activitati. Aceasta distinctie se realizeaza plecându-se de la prezumtia ca sursa unui element de venituri sau cheltuieli este relevanta în procesul de evaluare a capacitatii întreprinderii de a genera în viitor numerar si echivalente de numerar. În procesul de separare a cheltuielilor si veniturilor în functie de caracterul lor curent sau extraordinar este necesara analiza naturii si a activitatii întreprinderii. Elementele care, pentru unele întreprinderi sunt rezultatul unor activitati curente pot reprezenta, în cazul altor întreprinderi activitati extraordinare.

Preview document

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 25
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 26
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 27
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 28
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 29
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 30
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 31
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 32
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 33
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 34
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 35
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 36
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 37
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 38
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 39
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 40
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 41
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 42
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 43
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 44
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 45
Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Analiza Financiara

1.Rata activelor imobilizate a crescut de la 45,91% in anul de baza, la 63,7% in anul curent, ceea ce inseamna ca gradul de investire a capitalului...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Studiul Privind Modificarile Introduse de OMFP3055|2009

Cap 1 Introducere Începând cu 01.01.2010, Contabilitatea din România se bazează pe OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea “Reglementîrilor contabile...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Contabilitatea Cheltuielilor, Contabilitatea Veniturilor si Determinarea Rezultatului Exercitiului la Banca Romana pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor, Inchiderea Exercitiululi Financiar si Repartizarea Profitului in Cadrul SMTGN Transgaz SA Medias

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 1.1 Contabilitatea cheltuielilor 1.1.1 Delimitarea şi structurarea cheltuielilor...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Ai nevoie de altceva?