Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12768
Mărime: 96.61KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ.dr. Albu Cătălin
Academia de Studii Economice, Bucureşti Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

CUPRINS 1

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1 RAPORTUL CONTABILITATE – FISCALITATE 5

1.1. Fiscalitatea – factor de diferenţiere a sistemelor contabile 7

1.2. Dimensiunile conceptului de imagine fidelă 8

1.3. Optimizarea raportului contabilitate – fiscalitate şi asigurarea imaginii fidele 11

CAPITOLUL 2 DELIMITĂRI PRIVIND IMPOZITUL CURENT ŞI IMPOZITUL AMÂNAT 12

2.1. Impozitul pe profit curent (exigibil) 12

2.2. Impozitul pe profit amânat 13

2.2.1. Diferenţele temporare 13

2.2.1.1. Diferenţele temporare impozabile 13

2.2.1.2. Diferenţele temporare deductibile 14

2.2.2. Creanţele şi datoriile de impozit amânat 16

2.2.2.1. Datoriile de impozit amânat 16

2.2.2.2. Creanţele de impozit amânat 17

2.3. Evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea impozitului curent şi a impozitului amânat 18

CAPITOLUL 3 REGLEMENTĂRI FISCALE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 19

3.1. Plătitorii impozitului pe profit 19

3.2. Scutiri de la plata impozitului pe profit 19

3.3. Anul fiscal şi cotele de impozitare 20

3.4. Calculul profitului impozabil 20

3.4.1. Veniturile neimpozabile 20

3.4.2. Cheltuielile ce afectează profitul impozabil 20

3.5. Plata impozitului pe profit 22

CAPITOLUL 4 IMPOZITAREA AMÂNATĂ ÎN SISTEMUL CONTABIL ROMÂNESC 23

STUDIU DE CAZ PRIVIND DETERMINAREA ŞI CONTABILIZAREA IMPOZITULUI PE PROFIT CURENT ŞI A IMPOZITULUI PE PROFIT AMÂNAT 25

Prezentarea societăţii 26

ETAPA 1. Determinarea rezultatului contabil înainte de impozitare 27

ETAPA 2. Determinarea impozitului pe profit amânat 29

ETAPA 2.1. Calculul diferenţelor temporare pentru fiecare activ şi fiecare datorie 30

ETAPA 2.2. Calculul activului sau datoriei de impozit amânat 33

ETAPA 2.3. Recunoaşterea în bilanţ a impozitului amânat (activ sau datorie) 33

ETAPA 3. Identificarea veniturilor neimpozabile 34

ETAPA 4. Identificarea cheltuielilor nedeductibile 34

ETAPA 5. Determinarea rezultatului impozabil 36

ETAPA 6. Determinarea şi contabilizarea impozitului pe profit exigibil. 36

ETAPA 7. Determinarea cheltuielilor totale cu impozitul pe profit. 37

CONCLUZII 38

BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

INTRODUCERE

Unul din cele mai motivante obiective care justifică existenţa unei întreprinderi este obţinerea de profit. În cadrul primei enciclopedii contabile, scrisă la începutul secolului al XVI-lea, Luca Pacioli evidenţia faptul că „scopul fiecărui negustor este de a dobândi câştig licit şi competent pentru subzistenţa sa”. Astfel, la sfârşitul Evului Mediu, măsura performanţei unei afaceri era câştigul. Începând cu secolul al XIX-lea, termenul de câştig a fost înlocuit cu cel de profit.

În calitatea sa de reprezentant al intereselor naţionale, statul desfăşoară activităţi care generează costuri ce trebuie acoperite prin resurse suficiente. Prin urmare, legea fundamentală a statului de drept consfinţeşte obligaţia tuturor cetăţenilor de a contribui prin impozite şi taxe la acoperirea cheltuielilor publice.

Impozitul reprezintă o prelevare obligatorie şi fără contraprestaţie din partea statului, cu scopul de a acoperi cheltuielile publice. Una dintre cele mai importante surse de venituri ale bugetului statului este impozitul pe profit.

Impozitul pe profit a fost şi este contestat de întreprinzători, aceştia argumentând că determină creşterea costurilor de producţie şi implicit a preţurilor de vânzare. Există păreri potrivit cărora acest impozit nu are o justificare economică, deoarece profiturile înregistrate de persoanele juridice se vor repartiza acţionarilor şi vor face obiectul impozitului pe venitul personal.

Argumentele economice aduse împotriva impozitului pe profit sunt neutralizate prin justificările prezentate, în legătură cu rolurile acestuia pe plan financiar, economic şi social.

Rolul cel mai important al impozitului pe profit se manifestă pe plan financiar, acesta reprezentând mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Pe plan economic, rolul impozitului pe profit se manifestă prin intermediul măsurilor pe care statul le ia pentru a interveni în activităţile economice. Acesta poate fi utilizat ca un instrument de susţinere sau frânare a unei activităţi economice, de creştere sau reducere a producţiei sau a consumului unui anumit produs, de stimulare sau îngrădire a comerţului exterior, etc.

Dacă se urmăreşte stimularea întreprinzătorilor pentru creşterea producţiei şi a ofertei, statul va proceda la diminuarea prelevărilor sub formă de impozit, rezultând o creştere corespunzătoare a venitului rămas, din care o parte mai mare va putea fi destinată unor noi investiţii. Pe seama investiţiilor efectuate vor creşte capacităţile de producţie şi numărul locurilor de muncă create şi se va reduce şomajul, va spori producţia, iar economia se va înscrie pe coordonate de creştere.

Pe plan social, impozitul pe profit poate juca rolul de instrument de redistribuire a unei părţi din P.I.B. între clase şi pături sociale, între persoane fizice şi juridice, etc.

Prin urmare putem menţiona că impozitul pe profit deţine un rol extrem de important atât la nivelul activităţii desfăşurate de agenţii economici, cât şi la nivelul economiei naţionale. Pe baza analizei acestei plăţi către stat se pot elabora decizii în domeniul economico-financiar, în sensul ameliorării unor situaţii nefavorabile sau dezvoltării unor activităţi noi ce beneficiază de facilităţi fiscale.

Scopul principal al acestei lucrări îl constituie analiza detaliată a impozitului pe profit şi contabilităţii acestuia, abordată în mod teoretic dar şi practic, ţinând cont de reglementările în vigoare.

În partea teoretică a lucrării se prezintă o analiză a raportului dintre contabilitate şi fiscalitate în corelare cu modul în care acesta afectează principiul contabil al imaginii fidele şi se sugerează modalităţi de soluţionare a divergenţelor existente. De asemenea se prezintă aspecte teoretice privind modul de determinare a rezultatelor financiare şi a impozitului pe profit, modul de contabilizare a acestora, şi reflectarea lor în rapoartele financiare.

Partea practică a lucrării este elaborată în baza situaţiilor financiare prezentate de societatea ENERGOFAR SRL pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2006. Pentru această perioadă am realizat un studiu de caz cu scopul de a determina impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În cadrul studiului de caz am specificat etapele ce trebuie parcurse pentru a calcula impozitul curent şi cel amânat şi de asemenea am evidenţiat modul de calcul, contabilizare şi plată a cheltuielilor totale cu impozitul pe profit realizat.

Preview document

Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 1
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 2
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 3
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 4
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 5
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 6
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 7
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 8
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 9
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 10
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 11
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 12
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 13
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 14
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 15
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 16
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 17
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 18
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 19
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 20
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 21
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 22
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 23
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 24
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 25
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 26
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 27
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 28
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 29
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 30
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 31
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 32
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 33
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 34
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 35
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 36
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 37
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 38
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 39
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 40
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 41
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 42
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 43
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 44
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 45
Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilizarea Impozitului pe Profit si Imaginea Fidela
    • lucrare licenta.doc
    • prima pagina.doc
    • situatii financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Optimizarea relației cost-profit în timp de criză economică

İ N T R O D U C E R E Atât costul cât şi profitul sunt principalii indicatori utilizaţi în măsurarea performanţei întreprinderii. De-a lungul...

Surse străine de finanțare

CAPITOLUL 1. Noţiuni introductive După stadiul său de dezvoltare, mediul financiar pune la dispoziţia întreprinderilor o gamă de mijloace de...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

Contabilitatea privind Impozitele și Taxele Aferente Bugetului de Stat

ARGUMENT Firma este o entitate organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi munca socială...

Impozitul pe Profit

Introducere Impozitul reprezintă o formă de prelevare a unei părti din veniturile persoanelor fizice sau juridice, cu caracter obligatoriu si cu...

Contabilitatea Impozitului pe Profit

Impozitul pe profit Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare....

Te-ar putea interesa și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Politici Contabile si Influenta lor asupra Situatiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Impozitul pe Profit si Imaginea Fidela

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Ai nevoie de altceva?