Contabiltate managerială aprofundată

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 8260
Mărime: 306.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

Introducere 4

Aplicatia 1- Calculul costului de productie si intocmirea contului de profit si pierderi dupa functia cheltuielilor 4

1.1 SOCIETATEA ALFA 4

1.2 SOCIETATEA BETA 10

1.2 CONCLUZII 16

Aplicatia 2- determinarea costului primar, costului de productie si costului complet, rezultatului analitic si rezultatului global 18

2.1 SOCIETATEA ALFA 18

2.1.1 Calcul cost primar, cost de productie (pentru produse finite) si cost complet 18

2.1.2 Determinarea rezultatului analitic si global. 19

2.2 SOCIETATEA BETA 20

2.2.1 Calcul cost primar, cost de productie (pentru produse finite) si cost complet 20

2.2.2 Determinarea rezultatului analitic si global. 21

2.3 CONCLUZII 22

Aplicatia 3- procedee de delimitare cheltuielilor de productie in fixe si variabile 22

3.1 SOCIETATEA ALFA 22

3.1.1 Procedeul celor mai mici patrate 22

3.1.2 Procedeul punctelor de maxim si minim 23

3.1.3 Procedeul valorilor medii 23

3.1.4 Procedeul bazat pe functia de regresie 24

3.1.5 Procedee bazate pe costul marginal 25

3.1.6 Procedeul grafic 27

3.1.7 Procedeul analitic 28

3.2 SOCIETATEA BETA 29

3.2.1.Procedeul celor mai mici pătrate 29

3.2.2 Procedeul punctelor de maxim și minim 29

3.2.3 Procedeul valorilor medii 29

3.2.4 Procedeul bazat pe funcția de regresie 30

3.2.5 Procedee bazate pe costul marginal 31

3.6. Procedeul grafic 32

Aplicatia 4- Intocmirea contului de profit si pierdere diferential 33

4.1 SOCIETATEA ALFA 33

4.1 SOCIETATEA BETA 38

Extras din document

Introducere

Societățile Alfa și Beta au ca obiect de activitate fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții- cod CAEN 1623. Cele două societăți nu sunt plătitoare de TVA.

Aplicatia 1- Calculul costului de productie si intocmirea contului de profit si pierderi dupa functia cheltuielilor

1.1 SOCIETATEA ALFA

Contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune sunt două ramuri ale contabiliții, obiectivul pinncipal fiind furnizarea informațiilor contabile necesare diverșilor utilizatori. Astfel, dacă contabilitatea financiară acoperă latura general, contabilitatea de gestiune vizează detaliile.

Determinarea costurilor și rezultatelorl

Elemente de calcul Valori în u.m.

1. Cheltuieli cu materiale 60.500

2. Cheltuieli cu personalul 70.000

3. Alte cheltuieli 156.200

4. Cost total 286.700

5. Vânzări 510.000

6. Rezultat (profit) (5-4) 233.300

7. Profit/Vânzări 43,78%

Din contul profit sau pierdere simplificat se observă un profit de 233.300 lei, reprezentând astfel 43,78% din vânzări;

Aceste informații nu sunt suficiente pentru management, fiind prea generale, deoarece va trebui să se cunoască ce profit sau pierdere a general fiecare produs, în vederea fundamentării deciziilor viitoare

Produsul 1- usă din lemn de brad

Pentru obținerea acestui produs se consumă lemnul de brad, ca materie primă

- achiziții materie primă (cherestea brad,mânere): 7 000 ron;

-cheltuieli cu salariile: 52.000 ron

-directe 30.000 ron,

- indirecte de producție 15.000 ron,

- personalului de conducere a unității 4.000 ron,

- personalului din departamentul desfacere 3.000 ron,

-cheltuieli cu publicitatea 1.500 ron

-cheltuieli de întreținere a echipamentelor și utilajelor 4.000 ron

-cheltuieli cu materiale indirecte 3.500 ron

-din secțiile de producție 1.800 ron

-din sectorul administrativ și de conducere a unității 750 ron

-din departamentul desfacere 950 ron

-cheltuieli cu amortizarea 24.500 ron

-din secțiile de producție 18.000 ron

-din sectorul administrativ și de conducere 4.000 ron

-din departamentul desfacere 2.500 ron.

- cheltuieli cu energia și apa 6.300 ron

-din secțiile de producție: 4.000 ron

-din sectorul administrativ și de conducere 800 ron

- din departamentul desfacere 1.500 ron

- stoc inițial de materii prime: 10.500 ron

-stoc final de materii prime: 6.000 ron

-stoc inițial al producției în curs de execuție 20.000 ron

-stoc final al producției în curs de execuție 8.000 ron

-stoc inițial al produselor finite 22.000 ron

-stoc final al produselor finite 20.000 ron

-venituri obținute din vânzarea produselor finite 175.000 ron.

1. Calculul costului de producție pentru produsul finit ( usa) obținut în cursul perioadei

Costul de producție = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte

A.Cheltuieli directe

Sold inițial de materii prime 10.500 ron +

Achiziții de materii prime 7.000 ron -

Sold final de materii prime 6.000 ron =

= Cheltuieli cu materii prime 11.500 ron

Cheltuieli cu materii prime 11.500 ron +

Cheltuieli cu salarii directe 30.000 ron =

= Total cheltuieli directe de producție 41.500 ron

B.Cheltuieli indirecte

- Cheltuieli generale de producție

Cheltuieli indirecte cu salariile din secțiile de producție 15.000 ron +

Cheltuieli de întreținere a echipamentelor și utilajelor din sec. producție 4.000 ron +

Cheltuieli cu materiale indirecte din secțiile de producție 1.800 ron +

Cheltuieli cu amortizarea din secțiile de producție 18.000 ron +

Cheltuieli cu energia și apa 4.000 ron =

= Total cheltuieli indirecte de producție 42.800 ron

Cheltuieli totale de producție = 41.500 ron + 42.800 ron = 84.300 ron

Cheltuieli totale de producție 84.300 ron +

Sold inițial al producției în curs de execuție 20.000 ron -

Sold final al producției în curs de execuție 8.000 ron =

= Cost de producție al produsului final obținut 93.600 ron

Preview document

Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 1
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 2
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 3
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 4
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 5
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 6
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 7
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 8
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 9
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 10
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 11
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 12
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 13
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 14
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 15
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 16
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 17
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 18
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 19
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 20
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 21
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 22
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 23
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 24
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 25
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 26
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 27
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 28
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 29
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 30
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 31
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 32
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 33
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 34
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 35
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 36
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 37
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 38
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 39
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 40
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 41
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 42
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 43
Contabiltate managerială aprofundată - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Contabiltate manageriala aprofundata.docx

Ai nevoie de altceva?

''