Continutul Activelor Imobilizate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Continutul Activelor Imobilizate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Neagu Angelica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE
CAP. II. AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
II. 1. CONTINUTUL PROCESULUI DE AMORTIZARE SI NECESITATEA
II. 2. NORMELE DE AMORTIZARE
II. 3. REGIMURI DE AMORTIZARE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCA

Extras din document

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare functionarii, apelând la diferite surse.

Aceste surse de provenienta pot fi :

I. Surse interne de provenienta a capitalurilor : amortismente, profitul realizat din activitatea agentului economic si sume rezultate din vânzarea de mijloace fixe.

II. Surse externe de provenienta a capitalurilor :

- surse externe cu caracter rambursabil : împrumuturi bancare pe termen lung, termen mediu si pe termen scurt, capitalul rezultat din împrumutul obligatar , care sunt purtatoare de dobânzi;

- surse externe nerambursabile : noi emisiuni de actiuni proprii, alocatii de la buget, subventii acordate, etc.

Odata procurat, capitalul urmeaza sa fie folosit în activitatea economica, primind destinatii bine stabilite, în functie de prioritatile agentului economic.

Capitalurile, având caracterul de sursa de finantare , se constituie ca element de pasiv, ele regasindu-se în activ sub forma materializata.

Elementele de activ, astfel constituite, contribuie la realizarea procesului de productie si conduce la obtinerea de noi valori, concretizate în bunuri de consum sau servicii vândute catre consumatori, iar la finele circuitului sa conduca la generarea de capital propriu si diminuarea capitalului împrumutat.

Activele imobilizate, ca forma de materializare a capitalului, trebuiesc tratate cu un interes deosebit , pentru ca prin aceasta se realizeaza o imobilizare de resurse pe o durata lunga, în functie de natura imobilizarilor realizate.

Legea contabilitatii defineste activele imobilizate :

“ Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, în functie de indicele de inflatie;

b) Are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Sunt, de asemenea , considerate mijloace fixe:

a) Investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

b) Capacitatile puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmeaza a se înregistra , la valoarea rezultata prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) Investitiile efectuate pentru descoperta, în vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;

d) Investitiile efectuate la mijloacele fixe , în scopul îmbunatatirii parametrilor tehnici initiali , prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii : mijloacele fixe aflate în proprietatea publica, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele împadurite.

Standardele Internationale de Contabilitate în IAS16 aduc urmatoarele modificari privind activele corporale :

Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca activ atunci când:

a) Este posibila generarea catre întreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; si

b) Costul activului poate fi masurat în mod credibil.

Imobilizarile corporale sunt acele active care :

a) Sunt detinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor , sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

b)Este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat se caracterizeaza prin urmatoarele particularitati :

- valoare mare si durata îndelungata de folosire;

- participa la mai multe cicluri de productie în cadrul proceselor economice;

- nu îsi schimba forma fizica în timpul utilizarii lor;

- îsi transmit treptat valoarea lor, sub forma de amortizare, asupra productiei executate, serviciilor prestate sau altor activitati desfasurate.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt :

a) Terenurile , inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora

b) Mijloacele fixe

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul Activelor Imobilizate.doc

Alte informatii

Un proiect cu o foarte mare importanta in domeniul contabilitatii, grupa activelor imobilizate.