Conținutul Activelor Imobilizate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3427
Mărime: 22.44KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neagu Angelica
Un proiect cu o foarte mare importanta in domeniul contabilitatii, grupa activelor imobilizate.

Cuprins

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

CAP. II. AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

II. 1. CONTINUTUL PROCESULUI DE AMORTIZARE SI NECESITATEA

II. 2. NORMELE DE AMORTIZARE

II. 3. REGIMURI DE AMORTIZARE ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCA

Extras din document

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare functionarii, apelând la diferite surse.

Aceste surse de provenienta pot fi :

I. Surse interne de provenienta a capitalurilor : amortismente, profitul realizat din activitatea agentului economic si sume rezultate din vânzarea de mijloace fixe.

II. Surse externe de provenienta a capitalurilor :

- surse externe cu caracter rambursabil : împrumuturi bancare pe termen lung, termen mediu si pe termen scurt, capitalul rezultat din împrumutul obligatar , care sunt purtatoare de dobânzi;

- surse externe nerambursabile : noi emisiuni de actiuni proprii, alocatii de la buget, subventii acordate, etc.

Odata procurat, capitalul urmeaza sa fie folosit în activitatea economica, primind destinatii bine stabilite, în functie de prioritatile agentului economic.

Capitalurile, având caracterul de sursa de finantare , se constituie ca element de pasiv, ele regasindu-se în activ sub forma materializata.

Elementele de activ, astfel constituite, contribuie la realizarea procesului de productie si conduce la obtinerea de noi valori, concretizate în bunuri de consum sau servicii vândute catre consumatori, iar la finele circuitului sa conduca la generarea de capital propriu si diminuarea capitalului împrumutat.

Activele imobilizate, ca forma de materializare a capitalului, trebuiesc tratate cu un interes deosebit , pentru ca prin aceasta se realizeaza o imobilizare de resurse pe o durata lunga, în functie de natura imobilizarilor realizate.

Legea contabilitatii defineste activele imobilizate :

“ Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) Are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, în functie de indicele de inflatie;

b) Are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Sunt, de asemenea , considerate mijloace fixe:

a) Investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;

b) Capacitatile puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind în grupele în care urmeaza a se înregistra , la valoarea rezultata prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

c) Investitiile efectuate pentru descoperta, în vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;

d) Investitiile efectuate la mijloacele fixe , în scopul îmbunatatirii parametrilor tehnici initiali , prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.

Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii : mijloacele fixe aflate în proprietatea publica, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele împadurite.

Standardele Internationale de Contabilitate în IAS16 aduc urmatoarele modificari privind activele corporale :

Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca activ atunci când:

a) Este posibila generarea catre întreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; si

b) Costul activului poate fi masurat în mod credibil.

Imobilizarile corporale sunt acele active care :

a) Sunt detinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor , sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

b)Este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat se caracterizeaza prin urmatoarele particularitati :

- valoare mare si durata îndelungata de folosire;

- participa la mai multe cicluri de productie în cadrul proceselor economice;

- nu îsi schimba forma fizica în timpul utilizarii lor;

- îsi transmit treptat valoarea lor, sub forma de amortizare, asupra productiei executate, serviciilor prestate sau altor activitati desfasurate.

Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt :

a) Terenurile , inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora

b) Mijloacele fixe

Preview document

Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 1
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 2
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 3
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 4
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 5
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 6
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 7
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 8
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 9
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 10
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 11
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 12
Conținutul Activelor Imobilizate - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Continutul Activelor Imobilizate.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Analiza Evaluarea și Contabilizarea Activelor Imobilizate

1.CICLUL DE INVESTIRE 1.1.DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND INVESTITIILE Orice economie dispune de resurse limitate - munca, cunostinte tehnice,...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Contabilitatea Imobilizarilor Financiare

Raport de Cercetare - Papuci de CasaI . S T A T U T U L SOCIETATII COMERCIALE '' UNIX" S.A. BISTRITA 1.1 Forma de organizare a societatii...

Te-ar putea interesa și

Investitiile Intreprinderii

1. Conceptul de investitie si semnificatiile sale Notiunea de investitie reprezinta o categorie financiara de o deosebita complexitate, fiind...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Analiza economico-financiară a Intreprinderii

CAPITOLUL I BILANŢUL CONTABIL ÎN MODELUL DE CONTABILITATE ANGLO-SAXON ŞI CONTINENTAL 1.1. BILANŢUL CONTABIL – ROLUL ŞI FUNCŢIILE SALE Produs al...

Continutul Activelor Imobilizate ale Intreprinderii - SC Medas Impex SRL

Capitolul 1 I.1. CONCEPTUL DE ACTIVE IMOBILIZATE SI STRUCTURA LOR Capitalul aflat la dispozitia agentilor economici, care sub aspectul...

Amortizarea Activelor Imobilizate

Introducere Rezultatele profitabile ale unei întreprinderi ce îsi desfasoara activitatea în conditiile liberei initiative sunt determinate, într-o...

Implicatiile Financiare ale Amortismentului la Nivelul Societatii Comerciale

INTRODUCERE Economiştii sunt persoanele de a căror prestaţie profesională depinde, într-o mare măsură, rezultatele profitabile ale unei...

Evaluarea si Contabilitatea Activelor Imobilizate la SC Petrom SA Dragasani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Ai nevoie de altceva?