Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 9093
Mărime: 55.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Extras din document

Conţinutul, structura şi formatul Contului de profit si pierdere – studiu comparativ IAS/IFRS-DCE-RCR

I. Introducere

Contul de profit şi pierdere reprezintă o situaţie financiară întocmită de o companie în diferite momente ale anului sau la începutul şi sfârşitul exerciţiului financiar. Contul de profit şi pierdere reflectă veniturile, cheltuielile şi profitul obţinut de o entitate în perioada de timp la care se referă raportul. Spre deosebire de Bilanţul contabil, care este un raport static (imortalizează activele şi pasivele unei societăţi la momentul întocmirii sale), Contul de profit şi pierdere este un raport dinamic, evidenţiind totalurile unor fluxuri de cheltuieli şi venituri care au avut loc în perioada de timp acoperită. În general, pentru comparabilitate, indicatorii sunt prezentaţi aât pentru exerciţiul financiar curent, cât şi pentru cel precedent.

Conform practicii contabile, Contul de profit şi pierdere este cea de a doua componentă de bază a situaţiilor financiare, alături de Bilanţ, pe care îl completează cu noi informaţii. Dacă Bilanţul este un document de raportare de ordin financiar, reflectând poziţia financiară a entităţii la sfârşitul exerciţiului, Contul de profit şi pierdere are un sens esenţialmente economic, reflectând performanţa unităţii înregistrată pe parcursul exerciţiului. Din Contul de profit şi pierdere se poate observa cum o entitate îşi desfăşoară activităţile economice şi a obţinut un profit sau o pierdere.

II. Conţinutul, forma şi structura Contului de profit şi pierdere

Contul de profit şi pierdere evidenţiază într-o formă sistematizată rezultatele fiecărui exerciţiu sau perioadă de gestiune prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli şi venituri.

Contul de profit şi pierdere cuprinde:

- toate veniturile generate de activitatea întreprinderii pe parcursul exerciţiului;

- toate cheltuielile aferente, pe parcursul aceleiaşi perioade.

Veniturile corespund rezultatelor obţinute prin realizarea operaţiunilor industriale, comerciale, financiare, extraordinare, iar cheltuielile corespund resurselor consumate cu ocazia realizării acestor operaţiuni.

Rezultat = Venituri - Cheltuieli

Prin urmare, contul de profit şi pierdere reflectă sintetic următoarele elemente de conţinut:

- venituri de exploatare

- cheltuieli de exploatare

- venituri financiare

- cheltuieli financiare

- venituri extraordinare

- cheltuieli extraordinare

Pe baza acestora se determină:

- rezultatul din exploatare

- rezultatul financiar

- rezultatul curent al exerciţiului

- rezultatul extraordinar al exerciţiului

- rezultatul brut al exerciţiului

- rezultatul net al exerciţiului

Fiecare dintre aceste rezultate sunt detaliate în două posturi distincte: profit şi pierdere.

Structura detaliată a contului de profit şi pierdere e următoarea:

1. cifra de afaceri netă;

2. variaţia stocurilor de produse finite, produse reziduale, semifabricate şi producţie în curs de execuţie;

3. producţia imobilizată;

4. alte venituri din exploatare;

5. a) cheltuieli cu materiile prime şi materiale consumabile;

b) alte cheltuieli din afară;

6. cheltuieli cu personalul;

a) salarii;

b) cheltuieli cu asigurările sociale, protecţia socială, cu menţionarea distinctă a cheltuielior referitoare la pensii;

7. a) amortizări şi provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale;

b) ajustarea valorii activelor circulante;

8. alte cheltuieli de exploatare;

9. venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate;

10. venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate;

11. alte dobânzi de încasat şi venituri similare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entităţile afiliate;

12. ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante;

13. dobânzi de plătit şi cheltuieli similare, cu indicarea distinctă a celor privind entităţile afiliate;

14. profitul sau pierderea din activitatea curentă;

15. venituri extraordinare;

16. cheltuieli extraordinare;

17. profitul sau pierderea din activitatea extraordinară;

18. impozitul pe profit;

19. alte impozite neprezentate la elementele de mai sus;

20. profitul sau pierderea exerciţiului financiar.

Astfel conturile de profit şi pierdere se prezintă ca un tablou al veniturilor şi cheltuielilor, având ca finalizare rezultatul net al exerciţiului.

Sistematizând, contul de profit şi pierdere oferă informaţii asupra trei elemente de baza a activităţii, şi anume:

- cifra de afaceri netă;

- veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor;

- rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere).

Preview document

Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 1
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 2
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 3
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 4
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 5
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 6
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 7
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 8
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 9
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 10
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 11
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 12
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 13
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 14
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 15
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 16
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 17
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 18
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 19
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 20
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 21
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 22
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 23
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 24
Conținutul, structura și formatul contului de profit și pierdere - studiu comparativ - venituri - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Continutul, Structura si Formatul Contului de Profit si Pierdere - Studiu Comparativ - Venituri.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Contul de profit și pierdere

Contul de profit si pierdere Cu toate ca in bilant se reflecta si rezultatul exercitiului prin soldul contului 121Profit si pierdere,apare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contul de profit și pierdere

Contul de profit si pierdere conform standardului IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare anuale” Contul de profit si pierdere este situatia...

Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere

3. Contul de profit si pierdere (contul de rezultate) Contul de profit si pierdere este o lista a cheltuielilor si veniturilor întreprinderii,...

Situații Financiare Anuale

9. SITUATII FINANCIARE ANUALE 9.1. NOTIUNI GENERALE Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat în vigoare la...

Ai nevoie de altceva?