Control Fiscal - SC Metrorex SA

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 15961
Mărime: 101.84KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul I : METODOLOGIA DE CONTROL FISCAL A TAXEI PE

VALOAREA ADĂUGATĂ

1.1 Precizări de ordin general

1.2 Riscul fiscal

1.2.1 Calitatea de plătitor

1.2.2 Verificările anterioare

1.2.3 Declaraţii fiscale

1.2.4 Documente contabile

1.2.5 TVA neexigibilă

1.2.6 TVA de rambursat

1.2.7 Sume în curs de clarificare

1.2.8 Încasările prin bancă sau casa

1.2.9 Documentele cu regim special

1.2.10 Alte corelaţii

1.3 Controlul încrucişat

1.4 Prevederi specifice aferente inspecţiei fiscale în cazul soluţionării

decontărilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

1.5 Prevederi finale

Capitolul II : PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “METROREX” S.A

2.1 S.C. “METROREX” S.A.– istoric şi constituire

2.2 Obiect de activitate

2.3 Structura organizatorică

2.4 Organizarea contabilităţii

2.5 Situaţia principalilor indicatori economico-financiari în perioada 2005-

2007

2.6 Direcţii previzionale de dezvoltare a activităţii

Capitolul III : CAZ PRACTIC DE ORGANIZARE ŞI EXERCITARE A

CONTROLULUI FISCAL LA S.C. “METROREX” S.A.

3.1 Organizarea şi exercitarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea

adăugată la S.C. “METROREX” S.A

3.2 Documentele supuse controlului

3.3 Etapa de pregătire şi desfăşurare a controlului financiar fiscal

3.4 Actele de control întocmite

3.5 Valorificarea controlului efectuat

3.6 Măsuri stabilite de conducerea firmei

3.7 Finalizarea acţiunii de control

3.7.1 Redactarea raportului la S.C. “METROREX” S.A.

Capitolul IV : CONCLUZII ŞI PROPUNERI

4.1 Constatări privind organizarea şi exercitarea controlului fiscal la

agenţii economici

4.2 Propuneri de îmbunătăţire a organizării şi efectuării controlului fiscal asupra agenţilor economici

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I : METODOLOGIA DE CONTROL FISCAL A TAXEI PE

VALOAREA ADĂUGATĂ

1.1 PRECIZĂRI DE ORDIN GENERAL

Inspecţia fiscală a taxei pe valoarea adăugată presupune verficarea respectării reglementărilor fiscale, în materie, de către contribuabil.

Inspecţia fiscală a taxei pe valoare adăugată va cuprinde perioada de la ultima verificare (inspecţia generală, inspecţia parţială sau controlul de fond)şi până la luna / perioada aferentă decontului depus în momentul trimiterii “ Avizului de inspecţie fiscală”, inclusiv. Pentru cazurile în care verificarea se face în vederea se face în vederea soluţionării decontului negativ de TVA cu opţiune de rambursare, data de sfârşit a perioadei controlate va fi, inclusive, luna aferente decontului menţionat.

La sfâşitul inspecţiei fiscale a taxei pe valoarea adăugată se va întocmi “Raportul de inspecţie fiscală”, iar dacă baza de impunere se modifică acesta va sta la baza întocmirii deciziei de impunere. Dacă , ca urmare a inspecţiei fiscale baza de impunere nu se modifică, acest fapt, va fi comunicat în scris contribuabilului.

În cazul în care echipa de control constată, pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, deficienţe în activitatea contribuabilului, iar obligaţia de a le remedia revine acestuia, organele de inspecţie fiscală vor încheia proces verbal în care se va consemna deficienţa constatată, vor stabili măsurile dispuse pentru înlăturarea acesteia şi termenul de realizare. În baza procesului verbal, se va emite “ Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală”. Procesul verbal se va anexa la Raportul de inspecţie fiscală, întocmit la finalizarea acţiunii de inspecţie fiscală.

În situaţiie în care inspectţia fiscală nu poate continua decât după realizarea măsurilor dispuse prin "Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală", acţiunea de inspecţie fiscală se poate întrerupe.

Organele de inspecţie fiscală au obligaţia de a continua verificările de la data stabilită ca "termen" prin "Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală".

1.2 RISCUL FISCAL

Riscul fiscal aferent inspecţiei TVA se clasifică/ în funcţie de modul de abordare, astfel:

- risc aferent TVA deductibilă;

- risc aferent TVA colectată.

În cazul TVA deductibilă, deducerea se realizează în baza documentelor justificative deja înregistrate în contabilitate şi aferente unor bunuri achiziţionate sau a unor servicii real prestate. Astfel, la inspecţia TVA deductibilă se va urmări înregistrarea corectă în conturile de TVA deductibilă (sintetice şi respectiv analitice dacă este cazul) şi realitatea acestor operaţiuni economice:

- Corect - dacă ceea ce este înregistrat, trebuia înregistrat;

- Real -dacă operaţiunea economică s-a desfăşurat.

Pe parcursul desfăsurarii inspecţiei fiscale, echipa de control va completa, în mod obligatoriu Fişa de analiză a TVA deductibilă , aceasta fiind anexa la Raportul de inspecţie.

În cazul TVA colectată, colectarea se realizează prin înregistrarea documentelor în contabilitate, riscul fiscal fiind acela de a nu se înregistra toate veniturile impozabile şi/sau operaţiunile economice derulate, deci la verificare se va avea în vedere complitudinea înregistrărilor:

- Complet - dacă s-a înregistrat tot ceea ce trebuia înregistrat.

Pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, echipa de control va completa, în mod obligatoriu Fişa de analiză a TVA colectată , aceasta fiind anexa la Raportul de inspecţie.

Plecând de la premizele de mai sus, inspecţia fiscală va fi construită după cum urmează:

Preview document

Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 1
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 2
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 3
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 4
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 5
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 6
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 7
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 8
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 9
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 10
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 11
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 12
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 13
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 14
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 15
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 16
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 17
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 18
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 19
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 20
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 21
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 22
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 23
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 24
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 25
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 26
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 27
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 28
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 29
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 30
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 31
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 32
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 33
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 34
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 35
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 36
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 37
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 38
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 39
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 40
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 41
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 42
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 43
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 44
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 45
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 46
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 47
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 48
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 49
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 50
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 51
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 52
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 53
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 54
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 55
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 56
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 57
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 58
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 59
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 60
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 61
Control Fiscal - SC Metrorex SA - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Control Fiscal - SC Metrorex SA
    • Ctrl TVA.doc
    • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Oriunde şi oricând existenţa controlului presupune existenţa răspunderii. Controlul fără răspundere şi răspunderea fără control sunt...

Alinierea TVA la Cerintele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Contabilitatea și Controlul Fiscal privind Taxa pe Valoarea Adăugată

CAP. 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Repere istorice După primul război mondial Franţa a trecut la impunerea indirectă (asupra cheltuielilor). La...

Ai nevoie de altceva?