Control Garda Financiara

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc, xls
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5973
Mărime: 62.08KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Universitatea Româno - Americana Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar -Bancare Interne si Internationale

Cuprins

I. CONTROLUL FISCAL

II. GARDA FINANCIARA

III. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ARCOSIM S.R.L.

- CAPITOLUL I – Date despre inspectia fiscala

- CAPITOLUL II - Date despre contribuabil

IV. STUDIUL DE CAZ PROPRIU – ZIS

1. Constatari fiscale

V. CONCLUZII

VI. Concluzii

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. CONTROLUL FISCAL

Controlul financiar contabil se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri privind starea, proiectia unor activitati economice care urmeaza a se efectua sau starea celor care au fost effectuate, prin compararea modului efectiv de manifestare al acestora cu prevederile sau normele legale prin care au fost definite si instituionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedeierii eventualelor abateri de la aceste prevederi si norme.

Obiectivul controlului este de a rezolva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele, pentru a le remedia si a le evita in viitor.

Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunilor fiscale.

Sunt supusi controlului fiscal, contribuabili personae fizice si juridice, romane sau straine, precum si asociatii fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale in viguoare, obligatii fiscale.

Obligatiile fiscale cuprind:

a) obligatia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau dupa caz, a impozitelor datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale;

b) obligatia de calculare, de inregistrare in evidentele contabile si de plata la termenele legale, a impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale;

c) obligatia de calculare, retinere si de inregistrare in evidentele contabile si de plata, la termenele legale, a impozitelor care se realizeaza prin stopaj la sursa;

d) orice alre obligatii care revin contribuabililor, personae fizice sau juridice, in aplicarea si executarea legilor fiscale;

II. GARDA FINANCIARA

Garda Financiara este institutia publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinant privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Autoritatii Nationale de Control.

Garda Financiara a fost reinfiintata printr-o lege speciala, organizarea si functionarea acesteia, in present, fiind reglementate prin prevederi legale proprii.

Garda Financiară are sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.

Potrivit O.U.G. nr. 91/2003, in vederea realizarii atributiilor sale pentru combaterea actelor si faptelor de evaziune fiscala, Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinant cu privire la:

- verificarea existentei si autenticitatii documentelor justificative referitoare la activitatile de productie, executate de lucrari sau prestari de servicii, precum si a celor de transport al marfurilor;

- verificarea actelor si a faptelor de comert atunci cand exista indicii ca obligatiile catre stat ale agentilor economici care realizeaza aceste activitati nu sunt indeplinite sau sunt partial indeplinite;

- efectuarea, in baza prevederilor legale, a unor actiuni de control in locurile publice sau particulare, daca exista indicii ca in aceste locuri functioneaza instalatii cu care se realizeaza produse destinate comercializarii, fara indeplinirea obligatiilor fiscale;

1. Garda Financiară are următoarea organizare teritorială:

a) Comisariatul General;

b) Comisariatele regionale si Comisariatul Municipiului Bucuresti.

a ) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru toate unităţile din structura Gărzii Financiare. Comisarul general poate delega această calitate altor persoane împuternicite în acest scop.

Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. În exercitarea atribuţiilor sale, comisarul general emite decizii si reprezintă Garda Financiară în relaţiile cu terţii.

Preview document

Control Garda Financiara - Pagina 1
Control Garda Financiara - Pagina 2
Control Garda Financiara - Pagina 3
Control Garda Financiara - Pagina 4
Control Garda Financiara - Pagina 5
Control Garda Financiara - Pagina 6
Control Garda Financiara - Pagina 7
Control Garda Financiara - Pagina 8
Control Garda Financiara - Pagina 9
Control Garda Financiara - Pagina 10
Control Garda Financiara - Pagina 11
Control Garda Financiara - Pagina 12
Control Garda Financiara - Pagina 13
Control Garda Financiara - Pagina 14
Control Garda Financiara - Pagina 15
Control Garda Financiara - Pagina 16
Control Garda Financiara - Pagina 17
Control Garda Financiara - Pagina 18
Control Garda Financiara - Pagina 19
Control Garda Financiara - Pagina 20
Control Garda Financiara - Pagina 21
Control Garda Financiara - Pagina 22
Control Garda Financiara - Pagina 23
Control Garda Financiara - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Garda Financiara - Studiu de Caz SC Arcosim SRL
    • Garda financiara.doc
    • TVA - ARCOSIM 1..xls
    • TVA - ARCOSIM 2..xls
    • TVA - Diferente.xls

Alții au mai descărcat și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Evaziunea Fiscala - Element Primar al Fraudei Fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Studiu de Caz pe o Entitate Economica - SC Iramona Com SRL

1.1Prezentarea activitatii entitatii S.C. IRAMONA COM SRL este persoana juridical romana, avand forma juridical de societate cu raspundere...

Control Fiscal - SC Metrorex SA

CAPITOLUL I : METODOLOGIA DE CONTROL FISCAL A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 1.1 PRECIZĂRI DE ORDIN GENERAL Inspecţia fiscală a taxei pe valoarea...

Inspectia Fiscala Efectuata la SC Nido SRL

I. ASPECTE TEORETICE 1. CONTROLUL FINANCIAR SI FISCAL IN ROMANIA Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat intotdeauna un sistem...

Ai nevoie de altceva?