Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6179
Mărime: 42.99KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master: Contabilitate, Expertiză şi Audit, Anul 1

Extras din document

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale având scopul de a analiza modalităţile de organizare şi funcţionare a unui cabinet şi de a aprecia modul de aplicare în cadrul acestuia a normelor profesionale

Controlul de calitate se întemeiază pe cinci principii fundamentale:

1) universalitate: controlul se aplică tuturor cabinetelor;

2) confidenţialitate: nici o informaţie privind un cabinet nu poate fi adusă la cunoştinţa terţilor;

3) adaptarea controlului: procedurile de control sunt corespunzătoare naturii misiunilor exercitate şi mărimii cabinetului;

4) colegialitate: nu este permisă lansarea unor afirmaţii la adresa unui coleg de profesie fără o fundamentare adecvată;

5) urmarirea eficienţei controlului: toate recomandările impuse de constatarea unor lacune trebuiesc aplicate cu stricteţe.

Din punct de vedere metodologic, controalele de calitate se clasifică în:

- control structural

- control tehnic

Controlul structural vizează cunoaşterea modului de organizare a cabinetului, a sistemelor şi procedurilor în vigoare în cadrul acestuia, iar controlul tehnic apreciază modul în care sunt aplicate normele profesionale, examinându-se prin sondaj dosarele de lucru corespunzătoare misiunilor selecţionate pentru control.

Din punctul de vedere al Comunităţii Economice Europene (CEE) activitatea de control a calităţii poate fi organizată prin două metode:

- controale colegiale

- controale prin personal angajat de o organizaţie profesională

În primul caz, membrii activi ai profesiei sunt desemnaţi drept colegi care efectuează controlul, în al doilea caz, sunt persoane angajate de o organizaţie profe¬sională sau o autoritate de reglementare care girează sistemul de control şi efectuează controlul de calitate.

În ambele metode trebuie asigurate cu grijă atât calitatea con¬trolorilor cât şi obiectivitatea lor.

Perioada controlată nu poate depăşi 6 ani. Dacă este vorba de un cabinet de talie mică, care controlează numai în¬treprinderi de talie redusă cu risc slab, se admite o periodicitate de control de 10 ani, dacă la controalele anterioare nu au rezultat probleme deosebite. Când un cabinet are mai multe birouri se controlează un număr suficient de birouri. La sfârşitul unei perioade anume, toţi auditorii statutari trebuie să fie controlaţi. Controlul de calitate priveşte misiunile de verificare a si¬tuaţiilor financiare încredinţate cabinetului respectiv; el priveşte, de asemenea, sistemul de control intern în cadrul cabinetului respectiv.

Funcţie de obiectul său, controlul de calitate poate fi:

- control de calitate la nivelul organismului profesional

Acesta reprezintă un ansamblu de măsuri care vizează modul de organizare şi de funcţionare a unui cabinet şi apreziază dacă standardele internaţionale şi normele profesionale sunt aplicate corect.

- control de calitate la nivelul cabinetului

În cadrul acestui control sunt avute în vedere procedurile referitoare la lucrările încredinţate unor colaboratori ai auditorului.

Controlul de calitate într-un cabinet de audit trebuie să se organizeze conform ISA 220 „Con¬trolul de calitate al lucrărilor de audit". Scopul acestui Standard International de Audit este de a stabili standarde şi de a oferi îndrumări cu privire la responsabilităţile specifice ale personalului firmei în ceea ce priveşte procedurile de controlul calităţii pentru auditurile informaţiilor financiare istorice, inclusiv auditurile situaţiilor financiare.

Potrivit Standardului Internaţional privind Controlul Calităţii (ISCQ1) “Controlul Calităţii pentru Firmele care efectuează Auditurile şi Revizuirile Informaţiilor Financiare Istorice şi alte angajamente de asigurare şi servicii conexe” o firmă are obligaţia de a stabili un sistem de control al calităţii menit să ofere o asigurare rezonabilă că firma şi personalul respectă standardele profesionale şi cerinţele de reglementare şi cele juridice şi că rapoartele auditorilor întocmite de firmă sau de partenerii responsabili de angajament sunt adecvate în împrejurările respective.

Preview document

Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 1
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 2
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 3
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 4
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 5
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 6
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 7
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 8
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 9
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 10
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 11
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 12
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 13
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 14
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 15
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 16
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 17
Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220 - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220.doc

Alții au mai descărcat și

Esența Standardelor ISA 230 ISA 300 ISA 320 ISA 500 ISA 530 ISA 700 ISA 730

1.1. Introducere Prezentul Standard Internaţional de Audit tratează responsabilitatea audi¬torului de a întocmi documentaţia de audit pentru un...

Planificarea Auditului Financiar

PLANIFICAREA AUDITULUI SITUATIILOR FINANCIARE Standardul international de audit 300-scopul acestui Standard International de Audit este sa...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Exercitarea Auditului Financiar-Contabil la SC Turbomecanica SA

1. ELEMENTE TEORETICE ALE AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL 1.1. DEFINIREA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL Auditul a fost definit în literatura de...

Implicațiile Pragului de Semnificație asupra Misiunii de Audit Financiar

1. Introducere Calitatea informatiei contabile, în general, si, în mod deosebit, a celei din raportările financiare se află în strânsă...

Standarde Internationale de Audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Standardul Internațional de Audit 220

Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sunt folosite în auditarea situaţiilor financiare şi, conform necesităţilor, la auditarea de informaţii...

Standarde și Servicii Conexe

INTRODUCERE - Prefata la Standardele Internationale pentru Controlul de Calitate, Auditul, Revizuirea, alte Servicii de Asigurare si Servicii...

Ai nevoie de altceva?