Controlul Conturilor Anuale de Executie a Bugetelor Locale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Controlul Conturilor Anuale de Executie a Bugetelor Locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popeanga Petre

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
1.Controlul financiar
2.Curtea de Conturi a Romaniei
3.Ministerul Finantelor Publice
4.Bugetul local
5.Executia bugetului
CAPITOLUL II
1.1.Nivelul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale
A.Veniturile
B.Cheltuielile
1.2.Fundamentarea veniturilor bugetului local
1.3.Fundamentarea cheltuielilor bugetelor locale
CAPITOLUL III.
Exercitarea controlului financiar fiscal
CAPITOLUL IV
Studiu de caz

Extras din document

1.Controlul financiar este activitatea care ofera cele mai importante surse de informatii necesare desfasurarii actiunii de management general. Are ca principal efect furnizarea tuturor elementelor necesare fundamentarii unor decizii optime ce urmeaza a fi utilizate de stat sau de conducatorul de activitati economice pt. realizarea obiectivelor propuse.

Prin rezultatele sale, controlul financiar constituie una din parghiile economice care ofera tuturor conducatorilor, indiferent de treapta ierarhica pe care se afla, posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem complex, complet si continuu de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati, dintr-un anumit domeniu economic de interes pt.factorii de decizie.

2.Curtea de Conturi a Romaniei

La nivelul Curtii de Conturi a Romaniei, structura cu atributii de control financiar care functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei, exercitarea activitatii de control se realizeaza pe baza prevederilor legii de organizare si functionare ale normelor proprii de control, aprobate de organul de conducere al acesteia, Plenul Curtii de Conturi a Romaniei.

Obiectivul principal al activitatii de control exercitate de catre Curtea de Conturi este de a efectua verificarea conturilor de executie ale bugetului de stat, bugetului asigurarii sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si ale fondurilor de tezaur precum si a datoriei publice a statului, in vederea stabilirii modului de efectuare a urmatoarelor activitati:

Ø formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete;

Ø constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si ale fondurilor de tezaur;

Ø formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pt.credite interne si externe;

Ø utilizarea alocatiilor bugetare pt.investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatii administrativ-teritoriale;

Ø constituirea,administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile publice,de catre autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege,precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului;

Ø situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatiilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome,companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;

Ø constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;

Ø utilizarea fondurilor puse la dispozitia Romaniei de catre Uniunea Europeana prin programul SAPARD si a cofinantarii aferente;

Ø utilizarea fondurilor provenite din asistenta financiara acordata Romaniei de Uniunea Europeana si din alte surse de finantare internationala;

Ø alte activitati pt.care, prin lege s-a atribuit competenta de control financiar de catre Curtea de Conturi a Romaniei.

Pt.realizarea acestor obiective Curtea de Conturi intocmeste un program de control financiar propriu care se supune aprobari Plenului.

In baza acestui program controlul financiar exercitat de Curtea de Conturi se initiaza din oficiu si poate fi oprit doar de catre Parlamentul Romaniei, dar numai in cazul in care prin verificarea programata competentele stabilite prin lege ar putea fi depasite.

Camera Deputatilor sau Senatul pot solicita prin hotarari, efectuarea unor actiuni de control in limitele competentelor stabilite Curtii de Conturi prin lege proprie de organizare si functionare.

In vederea realizarii obiectivelor proprii de control, Curtea de Conturi verifica si analizeaza urmatoarele documente:

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Conturilor Anuale de Executie a Bugetelor Locale.doc

Alte informatii

Universitatea Nicolae Titulescu Facultatea de Administratie Publica