Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 17336
Mărime: 74.02KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Cost: 8 puncte

Cuprins

 1. CAP I - ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA 4
 2. 1.1. Scurt istoric al CEC 4
 3. 1.2. Locul şi rolul CEC- ului în sistemul bancar din România 4
 4. 1.3. Principalele operaţiuni derulate prin AG. CEC 5
 5. 1.4. Structura organizatorică a CEC 7
 6. 1.4.1. Baza legala de funcţionare 8
 7. 1.4.2. Obiectul de activitate 9
 8. CAP II - NECESITATEA, ROLUL ŞI LOCUL CONTROLULUI FINANCIAR 10
 9. 2.1. Necesitatea controlului financiar 10
 10. 2.2. Locul şi rolul controlului financiar 11
 11. 2.3. Obiectivele şi formele controlului financiar 11
 12. 2.4. Conţinutul şi funcţiile controlului financiar 12
 13. 2.5. Sursele de informare 14
 14. CAP III - ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ACTIVITĂŢII DE
 15. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE LA AGENŢIILE CEC 15
 16. 3.1. Organizarea şi sarcinile controlului financiar de gestiune 15
 17. 3.2. Obiectivele organelor de revizie şi control financiar 15
 18. 3.3. Procedee şi tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune 16
 19. 3.3.1. Controlul documentar contabil 17
 20. 3.3.2. Documente emise de agenţia CEC supusă verificării 18
 21. 3.3.3. Controlul periodic al valorilor 21
 22. 3.4. Organigrama de tip Sucursală Judeţeană 22
 23. 3.5. Atribuţii şi răspunderi 24
 24. 3.5.1. Obligaţiile unităţii controlate 24
 25. 3.5.2. Obligaţiile organelor de revizie 24
 26. CAP IV - NORME METODOLOGICE PRIVIND DESFAŞURAREA
 27. ACTIVITAŢII DE REVIZIE LA CEC-SA 26
 28. 4.1. Sarcinile organelor de revizie 26
 29. 4.2. Programarea activităţii de revizie 26
 30. 4.3. Organizarea şi desfăşurarea reviziilor 26
 31. CAP. V. CADRU ANALITIC PRIVIND OBIECTIVELE CONTROLULUI 28
 32. 5.1. Controlul gestionar de valori de gestiune şi băneşti 28
 33. 5.2. Întocmirea actelor de control 33
 34. 5.3. Valorificarea constatărilor 35
 35. 5.4. Studiu de caz 36
 36. CAP VI - CONCLUZII ŞI PROPUNERI 43
 37. ANEXE 45
 38. BIBLIOGRAFIE 54

Extras din proiect

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA.

1.1 SCURT ISTORIC AL CEC

Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând mărturii foarte vechi ce atestă practicarea unor activităţi bancare.

Primele dovezi ale unei activităţi bancare se regăsesc în Orientul Apropiat (Babilon) şi Egiptul Antic.

Primele dovezi ale unei activităţi bancare pe teritoriul României au fost descoperite în anii 1786 şi 1855 şi sunt reprezentate de 55 de plăci de piatră , datând din perioada Daciei Traiane.

În perioada modernă primele încercări de creare a unei bănci au avut loc la începutul secolului XIX-lea

În 1856 a fost creată Banca Naţionala a Moldovei cu sediul la Iaşi - de către un bancher prusac , care a dat faliment în 1857 din lipsa de fonduri.

La 24.11.1864 a fost fondate Casa de Drepturi şi Consemnaţiuni care până la crearea BNR a fost principala bancă de emisiune de pe teritoriul Principatelor Unite. Ea primea în administrare, pe de o parte, drepturi voluntare spre fructificarea lor pe de alta parte depuneri judiciare şi administrative cu caracter obligatoriu. Fondurile disponibile puteau fi date cu împrumut statului, care avea prioritate, şi particularilor, în măsura în care disponibilităţile o permiteau.

După 1876 îşi diversifică activitatea devenind o instituţie propriu-zisă de credit , prin lărgirea sferei plasamentelor, acordând statului împrumuturi pentru repararea şoselelor, repararea Teatrului Naţional şi chiar pentru acoperirea deficitelor bugetare.

Prin decretul nr.387/1949 instituţia a luat denumirea de Casa de Economii şi Consemnaţiuni.

1.2. LOCUL ŞI ROLUL CEC- ULUI ÎN SISTEMUL BANCAR

Ţinând cont de necesităţile economiei naţionale , Casei de Economii şi Consemnaţiuni nu îi este indiferent dacă populaţia tezaurizează rezervele băneşti , scoţându-le din activul economic, sau dacă le depune spre păstrare la CEC, canal prin care acestea reintră în circuitul economic.

De aceea Casa de Economii şi Consemnaţiuni desfăşoară o activitate intensă , luând măsuri corespunzătoare specificului şi particularităţilor fiecărei etape de dezvoltare economico-socială pentru a atrage cât mai mult disponibilităţi băneşti ale populaţiei cu respectarea principiului liberului consimţământ

Prin depunerea banilor la CEC. populaţia îşi păstrează dreptul de proprietar, dar cedează drepturile de folosinţă ale banilor pe timpul când aceştia sunt depuşi la CEC, timp în care are loc redistribuirea temporară de către stat a acestor sume mobilizate în interesul economiei naţionale.

Prelucrarea şi utilizarea cu titlu rambursabil de către stat a economiilor populaţiei prin intermediul Casei de Economii şi Consemnaţiuni pentru consemnarea produselor de valori mari şi de folosinţă îndelungată duce la schimbări în structura ansamblului.

De asemenea, economia organizată prin intermediul CEC contribuie la asigurarea unei circulaţii băneşti simple şi rapide , la o mai mare stabilitate a surselor din această categorie, ceea ce acordă posibilitatea satisfacerii cerinţelor economiei cu o cantitate mai mică de numerar , asigurând echilibrul financiar şi monetar.

In perioada actuală statul are posibilitatea ca fie direct , fie prin intermediul Băncii naţionale ce sprijină activitatea bancară din România în scopul mobilizării eficiente a economiilor.

Casa de Economii şi Consemnaţiuni s-a aliniat la standardele Casei de Economii şi

Consemnaţiuni din Europa, acestea conferindu-i dreptul de a face parte din Grupul Casei de Economii din Europa precum şi membru al institutului Mondial al Caselor de Economii.

Încă de la înfiinţare , CEC. a avut ca principal obiect de activitate atragerea, păstrarea şi fructificarea economiilor băneşti ale populaţiei şi a disponibilităţilor băneşti ale unor persoane juridice.

Procesul de economisire este influenţat de nivelul şi structura veniturilor şi eficienţelor băneşti ale populaţiei , şi factori psihologici de încredere în organele statale şi instituţiile bancare, de stabilitate politică internă şi externă , de imaginea publică a conducătorilor şi funcţionarilor din organismele implicate în acest proces etc.

În ciuda influenţei factorilor specifici ce acţionează în perioada de tranziţie (şomaj, inflaţie, scăderea puterii de cumpărare ), atragerea economiilor prin unităţile CEC a cunoscut un curs ascendent, ceea ce arată încrederea de care Casa de Economii şi Consemnaţii se bucură în rândul populaţiei.

1.3. PRINCIPALELE OPERAŢIUNI DE ECONOMII DERULATE

PRIN AGENŢIILE CEC

1. CONTUL CURENT PERSONAL 25110201

- se deschide la cererea persoanelor fizice majore la orice unitate CEC;

- din conturile curente personale se pot efectua diverse plăţi periodice prin virament;

- pentru efectuarea de restituiri în numerar, titularul poare indica şi alte două unităţi CEC în afara celei la care este deschis contul;

- titularul poate împuternici şi alte persoane să dispună de sume depuse în cont;

- pensionarii pot opta pentru depunerea pensiei în cont, pot împuternici printr-o procură specială, autentificată notarial, o persoană care să efectueze operaţiuni în contul lor, pot primi extrasul de cont la domiciliu contra cost.

2. CERTIFICATUL DE DEPOZIT CU PLATA LUNARĂ A DOBÂNZII CT. 25410301

- se emite la toate unităţile CEC, cu valori nominale fixe de 500.000 lei, 1.000.000 lei , 5.000.000 lei, 10.000.000 lei şi 25.000.000 lei;

- scadenţa este lunară;

- dobânda anuală menţionată pe certificat rămâne nemodificată până la scadenţă.

3. CARNETUL DE DEPUNERE CU PLATA LUNARĂ A DOBÂNZII CT. 254240

- se emite la toate unităţile CEC, cu valori nominale fixe de 100.000 lei 500.000 lei, 1.000.000 lei, 3.000.000 lei, 5000.000 lei, 10.000.000 lei şi 25.000.000 lei;

- scadenţa carnetului este la 3 ani;

- dobânda se plăteşte lunar, la data scadenţei înscrisă pe fiecare din cele 24 taloane;

- titularul poate solicita introducerea unei persoane la clauza de împuternicire.

4. CERTIFICATUL DE DEPUNERE CU PLATA DOBÂNZII LA 3 LUNI CT. 25410401

- se emite la toate unităţile CEC, cu valori nominale fixe de 100.000 lei, 500.000 lei,

1.000.0 lei şi 5.000.000 lei;

- scadenţa certificatului de depunere este la 3 ani;

- dobânda se plăteşte la 3 luni, datele fiind înscrise pe fiecare din cele 12 taloane;

- titularul poate solicita introducerea unei persoane la clauza de împuternicire

Preview document

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 1
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 2
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 3
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 4
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 5
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 6
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 7
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 8
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 9
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 10
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 11
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 12
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 13
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 14
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 15
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 16
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 17
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 18
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 19
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 20
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 21
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 22
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 23
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 24
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 25
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 26
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 27
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 28
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 29
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 30
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 31
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 32
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 33
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 34
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 35
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 36
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 37
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 38
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 39
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 40
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 41
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 42
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 43
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 44
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 45
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 46
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 47
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 48
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 49
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 50
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 51
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 52
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 53
Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Controlul Financiar de Gestiune la Agentiile CEC.DOC

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII Noua legislatie privind economia de piata în...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Salariul, motivație

CAPITOLUL I PROBLEME TEORETICO- METODOLOGICE PRIVIND SISTEMUL MOTIVAŢIONAL 1.1.MOTIVAŢIA 1.1.1.CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE;COMPONENTE, FORME....

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la școala Iorgu Iordan, Tecuci

CAP. I ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SCOLII “IORGU IORDAN” I.1. Scurt istoric Scoala cu clasele I-VIII “Iorgu Iordan” Tecuci a fost înfiintata...

Creditarea persoanelor juridice la o sucursală C.E.C.

INTRODUCERE Când omenirea a intrat într-o noua etapa a evolutiei sale, informatia preluata, prelucrata si transmisa cu ajutorul echipamentelor...

Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial

CAPITOLUL 1. ORAGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI PUBLICE 1.1.Scurt istoric Trezoreria a existat în ţara noastră, înaintea celui de-al doilea...

Monografie BRD

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării În anul 1923, în România i-a fiinţă Societatea...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Practică BRD

I. Prezentarea societăţii bancare I.1 Evoluţia BRD - Groupe Société Générale este a doua Banca din România după totalul bilanţului fiind o bancă...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Ai nevoie de altceva?