Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4387
Mărime: 887.62KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale

Cuprins

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE

1.1 Definiţia şi obiectivele controlului financiar de gestiune

1.2 Organizarea controlului financiar de gestiune

1.3 Actele întocmite de organele controlului financiar de gestiune

1.4 Procedurile şi tehnicile de verificare a CFG

1.5 Controlul total şi prin sondaj

1.6 Controlul documentar

1.7 Controlul faptic

1.8 Gestionarul

Cap. II. PREZENTAREA SOCIETĂŢII

2.1. Forma juridical, sediul societăţii şi durata de funcţionare

2.2. Obiectul de activitate

2.3. Conducerea societăţii

Cap.III. STUDIU DE CAZ

3.1. Controlul recepţiei bunurilor

3.2. Controlul înregistrării documentelor

Cap. IV. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Extras din document

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG

Definiţia controlului financiar de gestiune

Este un control ulterior care urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti pe baza documentelor înregistrate în evidenţă tehnico-operativa şi contabila.

Obiectivele controlului financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune are ca obiective principale :

- respectarea normelor legale cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi pază bunurilor şi valorilor de orice fel şi deţinute cu orice titlu;

- utilizarea valorilor materiale;

- efectuarea declanşărilor şi casărilor de bunuri;

- efectuarea prin numerar sau prin virament a încasărilor şi plăţilor în lei sau în valută;

- întocmirea şi circulaţia documentelor primare şi de evidenta contabilă

Organizarea controlului financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se exercita, de regulă, cel puţin o dată pe an, iar în gestiunile mici cel puţin o dată la doi ani.Acest control se efectuează în totalitate sau prin sondaj în raport cu volumul, valoare şi antura bunurilor, tentaţiile şi posibilităţile de sustragere, condiţiile de păstrare şi gestionare, frecventa abaterilor constatate anterior.

În cadrul controlului prin sondaj, în această acţiune sunt cuprinse un număr reprezentativ de repere şi documente care să permită tragerea unor concluzii temeinice asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil şi gestionar.

În cazul constatării de prejudicii, controlul se extinde asupra întregii perioade în care, legal, pot fi luate măsuri de recuperare şi de tragere la răspundere a persoanelor vinovate.

Activităţile controlului financiar de gestiune se defasoara pe baza programului anual de control întocmit de către şeful compartimentului şi aprobat de Consiliul de Administraţie.

Activităţile controlului financiar de gegstiune se desfăşoară pe baza programului anual de control întocmit de către şeful compartimentului şi aprobat de consiliul de administraţie. În programul de control sunt prevăzute pe unităţi de timp ( luni, trimestru ) gestiunile, şi în cadrul acestora: activităţile ce urmează a se controla :

- perioada supusă verificării;

- durata controlului ;

- organele de control ce urmează a efectua verificările.

Pentru fiecare acţiune înscrisa în programul de control, şeful compartimentului de control elaborează o tematică în care se înscriu:

-principalele obiective;

-prevederile legale care reglementează activităţile ce urmează a fi controlate;

-persoanele desemnate;

-termenele de finalizare a acţiunilor.

Separat de această activitate, conducătorul compartimentului de control financiar în cadrul acţiunilor de organizare întruneşte fiecare membru al echipei de control, prezentând atât principalele prevederi legale care reglementează activitatea controlată, cât şi unele aspecte rezultate în activitatea anterioară de control şi modul de verificare a constatărilor rezultate din această.

Organele de control financiar de gestiune consemnează constatările în acte de control bilaterale (procese verbale sau note de constatare) cu:

- Indicarea prevederilor legale încălcate

- Stabilirea exactă a consecinţelor economice, financiare sau patrimoniale

- Stabilirea persoanelor vinovate, precum şi a măsurilor luate în timpul controlului şi acelor ce vor fi luate în continuare.

Pentru abaterile constatate, se solicita note explicative scrise de la persoanele vinovate.

În cazul controlului prin inventariere a unei gestiuni, la procesul verbal se anexează: declaraţiile gestionarilor, listele de inventariere, situaţia plusurilor şi minusurilor, explicaţiile gestionarilor.

Conducătorul unităţii are obligaţia sa:

- Analizeze măsurile propuse;

- Dispună sancţionarea persoanelor vinovate şi recuperarea pagubelor;

- Înainteze actele de control la organele de cercetare penală,. Dacă este cazul.

La solicitarea instanţelor de judecată, conducătorul unităţii are obligaţia să dispună măsuri de control la gestiunile cu probleme, necesare pentru stabilirea prejudiciilor produse prin infracţiune.

Atunci când nu se iau măsuri, de către conducătorul unităţii, şeful compartimentului de control are obligaţia să sesizeze în scris Consiliul de Administraţie.

Actele de control întocmite de organele controlului financiar de gestiune

Controlul financiar intern de gestiune este controlul propriu al unităţii patrimoniale organizat în conformitate cu H.G. nr.71/1991; cele mai cunoscute acte de control sunt:

- Procesul verbal de control;

- Procesul verbal de constatare a contravenţiei

- Nota de constatare;

Procedurile şi tehnicile de verificare a obiectivelor controlului financiar de gestiune. Etape

Cunoaşterea, stăpânirea şi aplicarea cu discernământ şi supleţe, în raport cu obiectivele constituie una din premisele de bază, care asigura eficientă şi finalitate în activitatea de control.

Experienţa în activitatea de control, a dovedit, cât de important este ca organele de control să cunoască teoretic şi să aplice selectiv, în practică, metodele, tehnicile şi procedeele de control.

Controlul total şi prin sondaj -Controlul poate fi exercitat total sau prin sondaj

Controlul total - cuprinde toate operaţiile din cadrul obiectivelor stabilite şi pe întreaga perioadă supusă controlului. De exemplu, în ceea ce priveşte respectarea disciplinei se areîn vedere toate operaţiile şi documentele privind încasările şi plăţile pe perioada respectivă. Controlul total este cel mai cuprinzător şi sigur. Cu toate acestea, ca urmare a faptului că necesita un volum mare de muncă, nu se poate aplica întotdeauna, fiind posibil mai ales la unităţile mici. Din aceste motive, în anumite cazuri se utilizează controlul prin sondaj.

Bibliografie

1. Suport de curs control de gestiune şi audit intern – Gabriela Bologa

2. Ioan Ionaşcu, Andrei Tiberiu, Stere Mihai: Control de gestiune, Editura Academiei 2006

3. Victor Munteanu: Control şi audit financiar contabil în conformitate cu reglementările în vigoare. Aplicaţii şi cazuri practice relevante

4. Ştefan Crăciun: Auditul intern. Evaluare. Consiliere, Editura Academiei, Bucureşti 2006

Preview document

Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 1
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 2
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 3
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 4
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 5
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 6
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 7
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 8
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 9
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 10
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 11
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 12
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 13
Controlul Financiar de Gestiune la RADET - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar de Gestiune la RADET.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul financiar al statului

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI 1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?