Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 17245
Mărime: 105.24KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 2

1.1 Controlul functie eficienta a conducerii 2

1.2. Obiectul si formele controlului financiar propriu a unui agent economic 4

1.3. Sisteme de documente primare si evidenta tehnico-operativa si contabila si sursa de informatii pentru control. 6

CAPITOLUL II METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR 10

2.1. Sistemul metodologic de Control Financiar 10

2.2. Procedee si tehnici de Control Financiar 13

CAPITOLUL III ORGANIZAREA SI OBIECTIVELOR CONTROLULUI FINANCIAR AL UNUI AGENT ECONOMIC 25

3.1. Organizarea si obiectivele Controlului Financiar Propriu 25

3.2. Organizarea si obiectivele Controlului Financiar de Gestiune 29

CAPITOLUL IV FINALIZAREA ACŢIUNII DE CONTROL FINANCIAR 38

4.1. Actele de control folosite 38

4.2. Formele raspunderii ca mijloc de penalizare a activitatii de control 42

CAPITOLUL V STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR SI CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE LA E.C. ROSIUTA. 50

Extras din document

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.1. CONTROLUL- FUNCŢIE DE EFICIENŢĂ A CONDUCERII

Noua legislatie privind economia de piata în România a generat diverse forme de agenti economici publici si privati. Pe baza acestei noi legislatii s-au constituit, functioneaza si se perfectioneaza urmatoarele forme de agenti economici:

- Agenti economici organizati pe baza liberei initiative:

- Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitate independenta;

- Asociatii familiale;

- Agentii economici constituiti prin reorganizarea fostelor unitati economice de stat(Legea 15/1990):

- Regii autonome;

- Societati comerciale;

- Agenti economici constituiti prin asociere de catre persoane fizice si juridice in vederea efectuarii de acte de comert:

- Societati in nume colectiv (SNC);

- Societati pe actiuni (SA);

- Societati in comandita simpla(S.C.S.);

- Societati cu raspundere limitata(S.R.L.);

Scopul oricarui agent economic este acela de a obtine profit, dar cu respectarea cadrului legal stabilit de catre stat care prin instrumente juridice financiare exercita o interventie indirecta si globala asupra economiei de piata, o completeaza si sprijina, îi corecteaza esecurile si vegheaza asupra functionarii ei.

O conditie esentiala a obtinerii profitului este informatia operativa si reala cu privire la patrimoniu, activitatea economica si comerciala desfasurata si rezultatele acesteia –profit sau pierdere.

În acest context, controlul este o functie eficienta si necesara conducerii care asigura cunoasterea si perfectionarea modului de gestionare a patrimoniului si de orientare, organizare si desfasurare a activitatii de productie, distributie si desfacere.

În conditiile economiei de piata, controlul, ca forma de cunoastere, are in vedere trei pozitii de interese economico-financiare:

- Interesele agentilor economici bazate pe profit;

- Interesele tertilor agenti economici cu care se intra în colaborare;

- Interesele statului;

Prin control, conducerea îsi asigura informarea dinamica, reala, preventiva, care indica valoarea concluziilor si calitatea deciziilor.

Pentru obtinerea profitului maxim, controlul nu se rezuma numai la constatarea neajunsurilor, nu este numai concomitent si ulterior, ci contribuie si la prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectie în raport cu interesele economico-financiare ale agentilor economici si ale statului. Controlul îndeplineste functia de cunoastere evaluare a realitatii economico-financiare, a rezultatelor activitatii. Prin aceasta functie se apreciaza si se stabilesc in conditii de realitate si legalitate, deficientele, abaterile, orientarile în care îsi au izvorul factorii a caror actiune tinde spre rezultatele negative, spre ineficienta economica.

Controlul este un factor care contribuie la mentinerea activitatii în situatia normala, la solutionarea cu inteligenta si competenta a problemelor privind dezvoltarea si modernizarea economica si urmareste în principal functionarea unitatilor de productie la capacitate maxima, cu adevarat pe criterii de eficienta si rentabilitate.

1.2. OBIECTUL SI FORMELE CONTROLULUI FINANCIAR

Continutul controlului are ca sfera de cuprindere modul de aplicare si îndeplinire a directivelor stabilite, prevenirea si înlaturare aspectelor negative, consolidarea celor pozitive astfel încât în conditii de libera initiativa economica, de concurenta loiala si de legalitate, sa se asigure cresterea profitului.

Obiectul controlului este de a releva erorile, abaterile, lipsurile, deficientele pentru a le remedia si de a le evita în viitor.

Controlul financiar cuprinde în sfera sa relatiile, fenomenele si procesele financiare, procesul de administrare si gestionare a patrimoniului rezultatele activitatii economico–sociale;

Preview document

Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 1
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 2
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 3
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 4
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 5
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 6
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 7
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 8
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 9
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 10
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 11
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 12
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 13
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 14
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 15
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 16
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 17
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 18
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 19
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 20
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 21
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 22
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 23
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 24
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 25
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 26
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 27
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 28
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 29
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 30
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 31
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 32
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 33
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 34
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 35
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 36
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 37
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 38
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 39
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 40
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 41
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 42
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 43
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 44
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 45
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 46
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 47
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 48
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 49
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 50
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 51
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 52
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 53
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 54
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 55
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 56
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 57
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 58
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 59
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 60
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 61
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 62
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 63
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 64
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 65
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 66
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 67
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 68
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 69
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 70
Controlul Financiar Preventiv - Principii și Reguli, Organizare și Exercitare - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Preventiv - Principii si Reguli, Organizare si Exercitare
    • bibliografie.doc
    • Coperta.doc
    • pag.1-54.doc
    • pag.55-68.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Organizarea și exercitarea controlului financiar într-o societate comercială

INTRODUCERE Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Auditul Intern și Valoarea Adăugată

INTRODUCERE Termenul de audit provine din limba latină de la cuvântul audit-auditare, care are semnificaţia „a asculta”, dar despre audit se...

Prezentare Generală a Societății Comerciale PROD-COM SA

Capitolul 1 PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE PROD-COM SA Societatea comercială PROD-COM SA. îşi are sediul în România , în municipiul...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Controlul financiar intern la instituțiile publice

Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999, modificata si completata prin legea...

Audit la Primăria Sector 6

I. INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune evoluează în permanenţă pentru a putea răspunde nevoilor în...

Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat

I. Prezentare generala a societatii comerciale PROD-COM SA Societatea comerciala PROD-COM SA. îsi are sediul în România , în municipiul Râmnicul...

Controlul Financiar Preventiv în România

Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv în România 1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale Controlul...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Ai nevoie de altceva?