Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 115 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dima Stefan, Cristi Neagu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1 - Controlul funcţie eficientă a conducerii 3
1.1.Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă;
1.2.Obiectul şi formele controlului financiar; 7
1.3.Sistemul de documente primare şi evidenţa tehnic operativă şi contabilă- obiect şi sursă de informaţii pentru control;
Capitolul 2 - Metodologia de exercitare a controlului financiar 22
2.1.Sistemul metodologic de control financiar; 22
2.2.Procedee şi tehnici de control financiar; 25
2.3.Finalizarea acţiunilor de control financiar în actele de control financiar;
Capitolul 3 - Controlul financiar al cheltuielilor 45
3.1.Organizarea contabilităţii cheltuielilor pe categorii; 45
3.2.Determinarea corectă şi evidenţierea separată a cheltuielilor care potrivit legii se suportă din venituri şi nu se includ pe costuri;
3.3.Controlul evidenţierii separate în conturi distincte a cheltuielilor înregistrate în avans în contul exerciţiului financiar următor;
Capitolul 4 - Controlul financiar al veniturilor 67
4.1.Organizarea contabilitaţii veniturilor pe categorii; 67
4.2.Înregistrarea corectă a veniturilor aferente producţiei; 75
4.3.Controlul stabilirii profitului sau pierderii după închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi controlul bilanţului contabil anual; 81
Capitulul 5 - Studiu de caz privind controlul financiar al veniturilor şi cheltuielilor la SNP “PETROM” Bucureşti, Sucursala PECO Brăila. 94
Bibliografie 110

Extras din document

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~

A CONDUCERII

1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici

în cadrul economiei de piaţă

Caracteristica esenţială a economiei de piaţă este egalitatea între agenţii economici independenţi şi autonomi. Libera iniţiativă reprezintă motorul economiei de piaţă şi acţionează în contextul generalizării treptate a relaţiilor specifice economiei de piaţă între toţi agenţii economici.

Economia de piaţă, funcţionând fără restricţii din partea statului, permite libertatea fiecărui agent economic de a cheltui, utiliza, produce şi economisi cât şi cum crede de cuviinţă şi de a-şi urmări propriile interese economice în contextul general al armonizării acestora cu interesele şi nevoile reale ale societăţii. Dar piaţa nu este cu adevărat în întregime liberă, ci ea funcţionează într-un cadru legal stabilit de stat, statul fiind purtatorul interesului public, prin instrumente juridice şi financiare.

Pe lângă egalitatea între agenţii economici independenţi şi libera iniţiativă, o altă caracteristică esenţială a economiei de piaţă este concurenţa, care reprezintă o manifestare a liberei iniţiative, un mod de comportament economic ce are la bază rivalitatea pe piaţă.

Concurenţa reprezintă o luptă între producătorii autohtoni pentru condiţii mai avantajoase în producţia şi desfacerea mărfurilor şi mai ales pentru sporirea profitului.

O caracteristică a concurenţei este faptul ca aceasta presupune un număr sporit de vânzători şi cumpărători pe piaţă, cu rol redus, relativ egal, astfel încât nici unul să nu aibe posibilitatea de a exercita influenţe asupra producţiei şi preţului.

Pe piaţă, concurenţa se manifestă relativ perfect astfel încât îl determină pe agentul economic ce urmăreşte obţinerea profitului să se supună dorinţei cumpărătorului. De asemenea, comercianţii au obligaţia legală să-şi exercite activitatea cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite.

Concurenţa va deveni imperfectă, neloială, atunci când în activitatea comercială sau industrială au loc acte sau fapte contrare uzanţelor cinstite, atunci când se manifestă dominaţia unui număr redus de firme mari care diferenţiază produsele, controlează preţurile, barează intrarea în domeniul lor de activitate a noilor concurenţi potenţiali sau reali, influenţează permanent cererea cumpărătorilor.

De fapt, aceste elemente constituie o imagine sumară a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici specifici economiei de piaţă, dar şi o sumară imagine a problemelor de management financiar- contabil, de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu- preventiv şi ulterior- şi a celui de stat.

În economia de piaţă, agenţii economici sunt supuşi examenului riguros, exigent, dar drept, al pieţei, care operează după criteriul eficienţei, al concordanţei activităţilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor. În aceste condiţii, pentru a produce profit, agenţii economici trebuie să aibă o înaltă capacitate de adaptare la cerinţele şi legitaţile economice de piaţă, ale concurenţei loiale. Pe lângă iniţiativa liberă şi aportul material, financiar şi uman, o condiţie esenţială a obţinerii profitului este informaţia operativă şi reală cu privire la patrimoniu, activitatea economică şi comercială desfăşurată şi rezultatele acesteia- profit sau pierdere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic - SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila.doc

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret