Contul de Profit si Pierdere – IAS 1

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6218
Mărime: 143.90KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune

Extras din document

Contul de profit si pierdere – IAS 1

Obiectivul IAS 1 este de a "descrie" baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, avand ca principala rezultanta asigurarea comparabilitatii (din acest motiv nici nu exista recomandari cu privire la aria de aplicabilitate a standardului). Pentru a ajunge la acest "rezultat" el prezinta considerentele generale pentru prezentare, recomandari pentru structura situatiilor financiare, cerinte minime privind continutul prezentarilor de situatii financiare si recomandari pentru conformitatea sau abaterea de la IAS 1. Acest standard inlocuieste "Prezentarea politicilor contabile" (fost IAS 1), "Informatii prezentate in situatiile financiare" (fost IAS 5) si "Prezentarea activelor si pasivelor curente" (fost IAS 15).

Astfel, situatiile financiare generale trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfarsitul exercitiului financiar, oferind informatii utile. In functie de natura si dimensiunea evenimentelor ce au loc intre data bilantului si data la care sunt semnate situatiile financiare, aceste tranzactii pot fi, de asemenea, incluse in situatiile financiare sau prezentate in notele la situatiile financiare.

Raspunderea asupra "corectitudinii" acestor prezentari nu apartine numai contabilului/ grupului de contabilitate ci si Consiliului Director si/ sau alt organism de conducere. Aceasta trebuie sa ia in considerare toate considerentele generale referitoare la prezentarea situatiilor financiare cum ar fi:

- Setul complet de situatii financiare include bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de monetar, politici si note contabile, entitatile fiind incurajate sa furnizeze si alte informatii financiare si nefinanciare, in plus fata de situatiile financiare;

- Prezentarea fidela este realizata ca aplicatie a IAS si/ sau cerintelor legislative din teritoriul administrativ unde isi desfasoara activitatea entitatea respectiva.

IAS 1 cere prezentarea urmatoarelor situatii financiare:

- Bilant;

- Cont de profit si pierdere;

- Situatia modificarilor capitalurilor proprii;

- Situatia fluxurilor de numerar;

- Rezumatul politicilor contabile;

- Note explicative.

Structura bilantului, a contului de profit si pierdere si a situatiei modificarilor capitalurilor proprii este reglementata de IAS 1 si de volumul de Reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS. Situatia fluxurilor de numerar este reglementata de IAS 7. In situatiile financiare trebuie prezentate cifre comparative pentru toate informatiile numerice, mai putin in cazul in care un IAS permite neprezentarea lor.

IAS 1 indica (fara a obliga) si posibilitatea inserarii unui raport al conducerii asupra performantelor financiare si a pozitiei financiare a intreprinderii si asupra riscurilor majore si a incertitudinilor de activitate. Acesta reprezinta o oportunitate de a explica, intr-o forma narativa, situatia financiara curenta a unei intreprinderi si previziunile legate de aceasta, in general in ideea de a oferi investitorilor posibilitatea de a evalua intreprinderea din punctul de vedere al conducerii, furnizand informatii privind atat situatia istorica si curenta a societatii cat si despre perspectivele acesteia si nascand posibilitatea analizei paralele cu situatiile financiare generale in scopul unei analize cat mai corecte asupra performantei si perspectivelor societatii. Daca un astfel de raport este publicat, acesta trebuie sa prezinte si sa analizeze informatii privind tendinte semnificative cunoscute conducerii, angajamentele, evenimente sau incertitudini care, in mod credibil, se estimeaza ca vor influenta semnificativ evolutia afacerilor societatii, starea financiara si activitatea acesteia, fiind necesar ca acest raport sa contina informatii privind starea financiara care evidentiaza in special lichiditatea si resursele de capital ale societatii precum si informatii referitoare la riscuri si incertitudini concrete.

Nu trebuie uitat si de faptul ca poate apare cerinta de a fi prezentate si alte informatii cum sunt cele din afara situatiilor financiare ale intreprinderii cum ar fi rapoartele asupra protectiei mediului, situatiile financiare care reflecta efectele inflatiei (descrise in IAS 15 - "Contabilizarea inflatiei"), in conditiile in care conducerea considera astfel de informatii folositoare in sprijinul luarii de decizii economice.

Conținut arhivă zip

 • Contul de Profit si Pierdere - IAS 1
  • BILANT~1.DOC
  • BILANT~2.DOC
  • Cp&p2004.doc
  • Cp&p2005.doc
  • Cp&p2006.doc
  • Proiect analiza Eu.doc
  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza.doc
  • ~$iversitatea Alexandru Ioan Cuza.doc
  • ~$oiect analiza.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Organizarea Contabilitatii la SC Inter City SA

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE COMERŢ. STRUCTURĂ. ORGANIZARE. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SOCIETĂŢII DE COMERT. 1.1. Activitatea societăţilor...

Contabilitatea Impozitului pe Profit - IAS 12

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului . 0 zicală devenită obicei...

Situațiile Financiare Întocmite de Agenții Economici și Analiza Activității pe Baza Acestora

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Politici si Tratamente Contabile privind Trezoreria Intreprinderii - IAS 7

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOASTERII IN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Dfinitii...

Ai nevoie de altceva?