Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 28893
Mărime: 369.65KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 1

CAPITOLUL I COSTURILE ȘI CALCULAȚIA LOR ÎN CONTABILITATEA DE GESTIUNE 2

1.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor 2

1.1.1.Contabilitatea de gestiune - componentă a sistemului informaţional contabil 5

1.1.2. Obiectul, scopul şi funcţiile contabilităţii de gestiune 8

1.2. Costurile şi calculaţia lor 11

1.2.1.Noţiunea şi conţinutul costurilor 14

1.2.2.Calculaţia costurilor - definiţie, clasificare 22

1.3. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor 29

1.3.1.Principii de respectat în calculaţia costurilor de producţie 32

1.3.2.Reglementări contabile privind contabilitatea de gestiune 35

Capitolul II SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA SFERĂ DE ACȚIUNE PENTRU CALCULAȚIA COSTURILOR 37

2.1. Date generale privind SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA 37

2.1.1. Denumirea societăţii şi forma juridică 38

2.1.2.Domeniul şi obiectul de activitate 38

2.1.3.Oferta de produse 39

2.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil 41

2.2.1.Atribuţiile serviciului financiar 42

2.2.2.Atribuţiile serviciului contabilitate 43

2.2.3.Managementul societații 46

2.2.4.Analiza economico-financiară la S.C. Avicola Internațional S.A. 47

Capitolul III. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE ȘI CALCULAȚIA COSTURILOR LA SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA 50

3.1. Metodologia calculației costurilor 50

3.2. Sistemul conturilor de gestiune 64

3.3. Model de calculație a costurilor prin metoda standard-cost 68

3.3.1. Zonele de cheltuieli și purtătorii de costuri 68

3.3.2. Calculația costurilor la SC Agricola Internațional SA 69

3.4. Analiza informațiilor furnizate de cost 74

Capitolul IV. POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A MIJLOACELOR MODERNE DE CALCUL ÎN DOMENIUL CALCULAȚIIEI COSTURILOR 40

4.1. Delimitări conceptuale privind sistemul informaţional contabil al întreprinderii 40

4.2. Aspecte privind informatizarea calculaţiei costurilor la S.C.Agricola Internațional SA 84

4.3. Descrierea programului informatic 89

CONCLUZII 95

BIBLIOGRAFIE 98

Extras din document

Introducere

„Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar cunoaşterea costurilor permite managerului să se întrebe asupra utilităţii activităţilor. Structura determină modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informaţii.” Evoluţia controlului de gestiune implică o informaţie de tip cost ca articularea mai multor câmpuri de analiză: cel al organizaţiei – pentru adaptare la schimbare, cel al eficienţei economice – pentru integrarea noilor norme de performanţă şi cel al reprezentărilor – pentru a ajuta la luarea deciziilor.

A fi performant în mediul economic actual presupune utilizarea unui sistem de calcul şi de gestiune a costurilor. Firmele utilizează informaţia de tip cost sub diverse forme în luarea deciziilor. Managerul aşteaptă de la contabilitatea de gestiune o asistare permanentă, înainte, în timpul şi după realizarea acţiunii, pentru a putea defini obiective, a înţelege dacă obiectivele sunt pertinente şi pentru a măsura performanţa. Global, costul reprezintă un sacrificiu, un consum de resurse. Contabilitatea de gestiune utilizează acest termen în foarte multe situaţii, în funcţie de nevoile managementului. Pentru calculul diverselor tipuri de costuri este necesară o primă clasificare a în funcţie de comportamentul şi legile acestora. Astfel, se disting:

- în funcţie de gradul de afectare fără ambiguitate la un produs – costuri directe şi costuri indirecte. Acestea din urmă nu pot fi afectate (trasate) unui produs decât prin repartizare, prin calcul (de cele mai multe ori în mod arbitrar);

- în funcţie de dinamica şi comportamentul lor – costuri variabile şi costuri fixe.

Costurile fixe sunt insensibile la modificarea valorilor unui parametru, în timp ce aceleaşi variabile evoluează în funcţie de aceasta. Aceşti termeni nu au nici o semnificaţie dacă nu sunt legaţi de un segment organizaţional sau de un obiect de cost. Obţinerea unei rentabilităţi sporite, în economia de piaţă, impune concentrarea tuturor eforturilor agenţilor economici spre factorii interni care influenţează nivelul costurilor, asupra cărora pot acţiona direct. În concepţia profesorului german E. Heinen, problema principală a studiului costurilor o constituie explicarea procesului de luare a deciziilor şi precizarea căilor şi a mijloacelor de adoptat în vederea atingerii unei eficienţe optime. Studiul costurilor are un caracter complex. Pe lângă fundamentarea ştiinţifică a noţiunilor privind costurile, sfera acestui domeniu este mai cuprinzătoare, incluzând teoria costurilor, teoria calculaţiei costurilor şi informaţia costurilor.

În capitolul I al lucrări intitulat ,,Costurile și calculația lor în contabilitatea de gestiune” prezintă bazele teoretice ale contabilității de gestiune și calculațiia costurilor. Sunt avute în vedere, în acest capitol, atât obiectivele cât și modul de organizare ale contabilității de gestiune, dar și, costurile și calculația lor.

În capitolul II intiulat ,,SC Agricola Internațonal SA sferă de acțiune pentru calculația costurilor” prezintă date generale privind SC Agricola Internațional SA, organizarea compartimentului financiar-contabil și analiza economico-financiară pe baza indicatorilor.

Capitolul III denumit ,,Organizarea contabilității de gestiune și calculația costurilor la SC Agricola Internațional SA” prezintă metodele de calculație a costurilor, conturile utilizate în contabilitatea de gestiune, model de calculație a costurilor și analiza pe baza informațiilor furnizate de cost.

Capitolul IV denumit ,, Posibilități de utilizare a mijloacelor moderne de calcul în domeniul calculației costurilor” cuprinde noțiuni teoretice privind sistemul informațional contabil, prezentatea programului informatic al SC Agricola Internațional SA și un program informatic creat pentru calculul abaterilor de la costul standard.

Lucrarea se finalizează cu concluzii privind importanța contabilității de gestiune, a calculației costurilor și utilitatea sistemului informațional la nivel teoretic, dar și imporatnța acestora la nivelul SC Avicola Internațional SA.

Preview document

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 1
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 2
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 3
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 4
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 5
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 6
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 7
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 8
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 9
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 10
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 11
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 12
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 13
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 14
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 15
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 16
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 17
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 18
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 19
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 20
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 21
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 22
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 23
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 24
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 25
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 26
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 27
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 28
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 29
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 30
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 31
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 32
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 33
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 34
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 35
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 36
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 37
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 38
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 39
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 40
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 41
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 42
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 43
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 44
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 45
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 46
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 47
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 48
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 49
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 50
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 51
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 52
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 53
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 54
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 55
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 56
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 57
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 58
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 59
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 60
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 61
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 62
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 63
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 64
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 65
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 66
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 67
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 68
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 69
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 70
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 71
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 72
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 73
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 74
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 75
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 76
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 77
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 78
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 79
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 80
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 81
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 82
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 83
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 84
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 85
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 86
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 87
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 88
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 89
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 90
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 91
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 92
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 93
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 94
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 95
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 96
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 97
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 98
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 99
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 100
Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Costurile si Calculatia Lor in Contabilitatea de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Ai nevoie de altceva?