Creanțele și Datoriile Entitații

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 6395
Mărime: 77.91KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Argument 4

CAPITOLUL I 5

I. Prezentarea Societăţii Comerciale

1. Scurt istoric al societǎţii

2. Structura organizatoricǎ a societǎţii

CAPITOLUL II 14

II. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţii

1. Înregistrearea cronologicǎ în Registrul Jurnal

2. Înregistrearea sistematicǎ în Registrul Cartea-Mare

3. Balanţa de verificare

4. Monografia contabilǎ a societǎţii

CAPITOLUL III 35

III Creanţele şi datoriile societǎţii

1. Noţiuni generale privind creanţele şi datoriile şi modul de calcul privind contribuţiile personalului şi ale societǎţii

2. Analiza swot de formare a creanţelor şi datoriilor societǎţii

3. Tendinţe de înregistrare a datoriilor şi creanţelor ţinand cont de cursul valutar şi cursul in lei

CAPITOLUL IV 43

1. Concluzii

2. Anexe

3. Bibliografii

Extras din document

Argument

Consider ca tema aleasǎ “Creanţele si datoriile entitaţii” defineşte contabilitatea ca fiind un sistem informaţional utilizat pentru cuantificarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor utile în procesul de luare a deciziilor economice.

În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, bursele de valori, serviciul fiscal şi alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltării economiei.

Din punct de vedere financiar – contabil, creanţele sunt elemente ale activului patrimonial, constituind mijloace economice sub forma activelor circulante în decontare (sunt sume de încasat pe termen scurt, în timp ce creanţele imobilizate se încasează pe termen mediu şi lung).

Creanţele reprezintă drepturi cuvenite unui titular de patrimoniu sub forma unui echivalent valoric pentru valorile economice avansate temporar altor persoane fizice sau juridice. Acest echivalent ce urmează să-l primească poate reprezenta o sumă de bani, o lucrare sau un serviciu.. Creantele, ca active sunt prezente si functioneaza din momentul nasterii drepturilor fata de terti, si pana in momentul stingerii lor.

Datoriile reprezintǎ obligaţii actuale ale întreprinderii ce decurg din evenimente trecute şi prin decontarea cǎrora se asteaptǎ sǎ rezulte o iesire de resurse care incorporeazǎ beneficii economice. Standarul International de Contabilitate clasificǎ o datorie ca datorie curentǎ atunci cand: se asteaptǎ sǎ fie achitatǎ în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii, sau este exigibilǎ în termen de 12 luni de la data bilanţului.

Ca obligaţii, datoriile reprezintă drepturi recunoscute prin lege. Cu alte cuvinte, legea dă creditorilor dreptul de a cere vînzarea activelor companii dacă aceasta nu reuşeşte să-şi achite datoriile. Creditorii au prioritate în faţa proprietarilor şi trebuie achitaţi complet înaintea recompensării acestora din urmă chiar dacă stingerea unei datorii consumă toate activele unei întreprinderi.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. „Provizioane, datorii şi active contigente” definesc provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. Stingerea datoriilor recunoscute se poate realiza sub forma de platǎ in numerar, transfer de alte active, prestarea de servicii, inlocuirea acelei obligatii cu alta, conversia obligatiei in capital propriu etc. Evaluarea datoriilor este in corelatie si se bazeaza pe valoarea istoricǎ rezultatǎ din contractul care atesta crearea datoriilor.

Capitolul I:Prezentarea societǎţii

1.DENUMIREA SOCIETĂŢII

Denumirea societǎţii este “ ”SRL,in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr.

2.FORMA JURIDICĂ

Societatea este persoanǎ juridicǎ constituitǎ in forma societǎţii cu raspundere limitatǎ.

In cazul in care Adunarea generalǎ va hotarâ transformarea formei juridice a societǎţii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea de mai sus,precum şi îndeplinirea formalitǎţilor de autorizare,publicitate şi înregistrare,impuse de lege pentru infiintarea societatii.

3.SEDIUL SOCIETĂŢII

Sediul societăţii este în

Societatea vă putea înfiinţa, prin decizia Adunării generale, succursale,filiale,agenţii,birouri,magazine,ateliere,puncte de lucru şi de desfacere,depozite,în România şi în străinătate.

4. DURATĂ SOCIETĂŢII

Durată de funcţionare a societăţii este nelimitată,cu începere de la dată înregistrării în Registrul Comerţului.

5.OBIECTUL DE ACTIVITATE

Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia nationala-CAEN, obiectul de activitate al societăţii este :

Domeniul principal de activitate : Alte transporturi terestre-cod CAEN 602.

Activitatea principală : Transporturi rutiere de marfuri-cod CAEN 6024

Societatea îşi vă putea realiza obiectul de activitate atât în România,cât şi în străinătate,precum şi în zone libere,în lei său în valută,în orice condiţii cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

Preview document

Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 1
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 2
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 3
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 4
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 5
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 6
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 7
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 8
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 9
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 10
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 11
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 12
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 13
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 14
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 15
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 16
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 17
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 18
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 19
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 20
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 21
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 22
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 23
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 24
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 25
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 26
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 27
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 28
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 29
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 30
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 31
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 32
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 33
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 34
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 35
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 36
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 37
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 38
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 39
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 40
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 41
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 42
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 43
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 44
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 45
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 46
Creanțele și Datoriile Entitații - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Creantele si Datoriile Entitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Contabilitatea Inventarierii

Lucrarea de fata,”Contabilitatea inventarierii” prezinta rolul inventarierii contabilitatii în activitatea de conducere si organizare în cadrul...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

ARGUMENT Firmele isi desfasoara activitatea intr-un mediu dinamic si agresiv, ceea ce le determinã sa se raporteze permanent la cererea de piaţã,...

Analiza Diagnostic a Creanțelor și Obligațiilor Firmei SC Termoplan 2000

CAPITOLUL I : Consideraţii teoretice şi metodologice privind creanţele şi obligaţiile I.1. Necesitatea şi importanţa creanţelor şi obligaţiilor...

Ai nevoie de altceva?