De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 20035
Mărime: 330.79KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. drd. DIMA FLORIN
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU FACULTATEA FINANTE-CONTABILITATE PITESTI

Cuprins

Introducere 2

Cap. I. Modelarea informatiei contabile prin intermediul conceptelor

si principiilor contabile 7

I.1. Concepte si principii in modelarea bilantului contabil 7

I.2. Concepte si principii in masurarea performantelor 12

Cap. II. Oferta de informatii contabile si calitatea ei 16

II. 1. Relatiile dintre conducerea intreprinderii si actionarii acesteia 16

II. 2. Relatiile dintre conducerea intreprinderii si investitori 19

II. 3. Managerii, actionarii si creditorii intreprinderii 21

II. 4. Strategia comunicarii informatiei contabile 22

Cap. III. Promovarea intreprinderii prin situatiile financiare 26

III. 1. Bilantul contabil, imagine a pozitiei financiare a intreprinderii 26

III.2. Contul de profit si pierdere in originea performantelor intreprinderii 38

III. 3. Situatiile fluxurilor de numerar si modificarea pozitiei financiare a

intreprinderii 42

Studiu de caz

Intocmirea situatiilor financiare anuale la S.C. AUTO WORLD PARK SRL 49

Bibliografie 81

Anexa 1 – Situatia analitica a mijloacelor fixe de la AUTO WORLD PARK la 31.12.2008

Anexa 2 – Calculul impozitului pe profit la 31.12.2008

Extras din document

Introducere

Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata de dezvoltarea omenirii, în general, si de progresul economico-social, în special.

Contabilitatea are o istorie multiseculara, fiind considerata de marele poet Goethe „una din cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui sa o foloseasca în gospodaria sa“.

Primele forme ale contabilitatii se confunda cu aparitia colectivitatii umane, cu începuturile activitatilor economice, cand schimburile si tranzactiile au cunoscut o asemenea amploare încat nu mai putea fi memorate, necesitand consemnarea lor pe diversi suporti (exemplu: peretii grotelor, case, piei de animale, copaci, tablite de lut, papirus, etc.).

Tehnica contabila a cunoscut evolutii continue, de la simple însemnari pe suport material s-a ajuns într-o prima faza la contabilitatea în partida simpla si ulterior la cea în partida dubla.

Contabilitatea în partida simpla se limita numai la înregistrarea raportului cu terte persoane, cu referire la o anumita componenta de avere fara a avea corespondent în alt element care sa arate originea sau provenienta. Astazi prin contabilitatea în partida simpla sunt urmarite în principal încasarile respectiv platile.

Contabilitatea în partida dubla trateaza simultan averea entitatii din doua puncte de vedere: al existentei reale, ca valori de întrebuintare (utilitati) si al proprietatii provenientei, originii sau sursei (resurse).

Cu toate ca istoria mentioneaza mai multi ganditori care au contribuit la perfectionarea stiintei contabilitatii, este considerat parinte al contabilitatii italianul Luca Paciola care prin lucrarea sa „Summa di arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita” prezenta principiile fundamentale ale contabilitatii în partida dubla.

În Romania, primele lucrari de contabilitate apar abia în secolul al XIX-lea,mai exact o prima lucrare, care trateaza contabilitatea în partida dubla, este „Pravila Komertiala” a lui Emanoil Ion Nechifor (Brasov 1837). Alti autori romani care prin operele lor au contribuit la dezvoltarea contabilitatii au fost I.C. Pantu, Teodor Stefanescu, Aleandru Sorescu; C.G. Dumitrescu, Dumitru Voina, Ion Evian, etc.

Informatiile contabile care trebuie furnizate de o întreprindere difera în functie de modul specific de organizare. Cu cat o întreprindere este mai "deschisa" participarii publicului, cu atat informatiile contabile diseminate vor fi mai cuprinzatoare. Înca de la 1887, Codul Comercial Roman îi obliga pe comercianti (persoane fizice sau societati comerciale) sa-si înregistreze tranzactiile în registrul jurnal si sa întocmeasca registrul cartea mare si registrul inventar. Anual, comerciantii trebuiau sa prezinte tribunalului registrul jurnal si registrul inventar pentru a fi încheiate si vizate. Contabilitatea trebuie tinuta si de catre institutiile publice, asociatii, fundatii, precum si de catre persoanele cu profesie libera (avocatii, notarii, expertii contabili, medicii etc.).

Informatia contabila dintr-o întreprindere se poate clasifica în doua mari categorii: informatie contabila financiara si informatie contabila de gestiune. Informatia contabila financiara este destinata utilizatorilor externi, cum sunt investitorii, salariatii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este desemnata prin situatiile financiare de sinteza sau, pe scurt, situatiile financiare.

Anual, administratorii întreprinderilor trebuie sa întocmeasca un set de situatii financiare în forma standardizata, compus din: bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si politici contabile si note explicative la acestea. Bilantul este o situatie de stoc, care arata resursele unei întreprinderi la un moment dat. Contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si tabloul fluxurilor de trezorerie sunt situatii de flux: prima cuprinde rezultatele activitatii desfasurate de întreprindere pe parcursul unei perioade de raportare, a doua prezinta modificarile capitalului propriu între începutul si sfarsitul unui exercitiu financiar, iar cea de-a treia indica modul în care a evoluat numerarul între începutul si sfarsitul unei perioade de timp.

Situatiile financiare sunt însotite de un raport (Raportul de gestiune) prin care conducerea întreprinderii descrie principalele componente ale activitatii de exploatare si financiara, precum si evolutia lor previzibila. Situatiile financiare trebuie sa dea o imagine fidela a resurselor, rezultatelor si capacitatii întreprinderii de a genera numerar. Notiunea de “imagine fidela” este dinamica si reflecta cele mai bune practici contabile existente la un moment dat.

Informatia contabila de gestiune este destinata utilizatorilor interni, respectiv conducerii întreprinderii. Aceasta informatie este nestandardizata, adesea nemonetara, si cuprinde informatii privind costul unitar al produselor, comportamentul costurilor relativ la volumul activitatii sau profitabilitatea pe produs. Rapoartele sunt înaintate conducerii la intervale de timp scurte - lunar, saptamanal sau zilnic - si se circumscriu unor subdiviziuni ale întreprinderii, numite centre de responsabilitate sau de profit.

Preview document

De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 1
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 2
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 3
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 4
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 5
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 6
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 7
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 8
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 9
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 10
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 11
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 12
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 13
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 14
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 15
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 16
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 17
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 18
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 19
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 20
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 21
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 22
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 23
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 24
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 25
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 26
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 27
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 28
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 29
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 30
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 31
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 32
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 33
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 34
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 35
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 36
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 37
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 38
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 39
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 40
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 41
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 42
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 43
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 44
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 45
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 46
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 47
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 48
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 49
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 50
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 51
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 52
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 53
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 54
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 55
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 56
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 57
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 58
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 59
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 60
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 61
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 62
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 63
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 64
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 65
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 66
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 67
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 68
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 69
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 70
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 71
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 72
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 73
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 74
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 75
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 76
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 77
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 78
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 79
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 80
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 81
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 82
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 83
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 84
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 85
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 86
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 87
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 88
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 89
De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • De la Situatia Financiara la Promovarea Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Intocmirea Situatiilor Financiar-Contabile la SC Conpet SA

INTRODUCERE Dezvoltarea sistemului de contabilitate din Romania a avut ca obiectiv de baza armonizarea legislatiei cu directivele europene in...

Contul de Profit si Pierdere - Modele, Analiza si Interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Relația dintre Cost și Preț în Economia de Piață Concurențială

INTRODUCERE Relația dintre cost și preț în economia de piață concurențială, tratează unul dintre cele mai complexe fenomene și procese economice....

Întocmirea Situațiilor Financiare Anuale la SC Mobil SRL

CAPITOLUL I I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII Societatea comercială MOBIL INVESTCOM SRL cu sediul în CLUJ NAPOCA, strada Castanilor nr.6 s-a constituit...

Ai nevoie de altceva?